Produktā "Mainīgais" cenas svārstās atkarībā no dabasgāzes un naftas tirgus tendencēm. Par cenas izmaiņām "Latvijas gāze" apņemas klientus informēt 30 dienas iepriekš. Līgumu slēdz bez termiņa, kā arī klientam nenosaka dabasgāzes patēriņa apjoma ierobežojumu. Par pirmstermiņa līguma laušanu energokompānija maksu nenosaka.

Savukārt "Fiksētais" piedāvā noteiktu cenu uz sešiem mēnešiem. "Latvijas gāze" piedāvā beztermiņa līgumu, nenosakot tā pirmstermiņa laušanas maksu, bet ņemot vērā dabasgāzes patēriņa apjoma saistības. Dabasgāzes apjoms "Fiksētajā" produktā ir ierobežots.

Vēstīts, ka 3. aprīlī Latvijā atvērs dabasgāzes tirgu.

Pēc Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) vēstītā, līdz ar dabasgāzes tirgus atvēršanu juridiskajām personām līdz šā gada 15. jūnijam būs jāizvēlas dabasgāzes tirgotājs, ar kuru slēgt dabasgāzes tirdzniecības līgumu. Ja jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums netiks noslēgts, tad līdz 2017. gada 1. jūlijam dabasgāzi tirgos esošais tirgotājs atbilstoši pašlaik spēkā esošajiem dabasgāzes tirdzniecības diferencētajiem gala tarifiem, savukārt pēc 1. jūlija – pēdējās garantētās piegādes ietvaros par regulatora apstiprinātu cenu plus 20%

Savukārt mājsaimniecībām līdz ar tirgus atvēršanu nebūs obligāti jāizvēlas jauns dabasgāzes tirgotājs vai jāpērk dabasgāze par tirgus cenu. Ja mājsaimniecības turpinās dabasgāzi iegādāties no jau esošā tirgotāja, tad tās kā saistītie lietotāji saņems dabasgāzi par SPRK noteiktu cenu. Šāds pienākums piegādāt dabasgāzi saistītajiem lietotājiem par regulētu cenu ir noteikts AS "Latvijas Gāze" kā publiskajam tirgotājam līdz 2019. gadam.

Šobrīd zināms, ka dabasgāzi tirgot pieteikušies vismaz četri komersanti – "Latvijas gāze", AS "Latvenergo", SIA "Enefit" un AS "AJ Power GAS".

Vēstīts, ka dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas pakalpojumus, kurus līdz šim sniedza AS ''Latvijas Gāze'', turpmāk nodrošinās ''Conexus Baltic Grid'', kam janvārī licenci izsniedza SPRK.

Jau vēstīts, ka Rīgā pērnā gada nogalē dibināts ''Conexus Baltic Grid'', kuram no ''Latvijas Gāzes'' nodoti dabasgāzes uzglabāšanas un pārvades sistēmas aktīvi. Kompānijas pamatkapitāls ir 39 786 089 eiro, kas sastāv no 39 786 089 akcijām viena eiro nominālvērtībā.

''Conexus Baltic Grid'' lielākie īpašnieki ir Krievijas "Gazprom", Eiropas investīciju banku veidotais "Marguerite Fund", Vācijas "Uniper Ruhrgas International GmbH" ("Uniper") un "Itera Latvija". Kopumā jaunajam uzņēmumam ir 4839 akcionāri. 34,1% kapitāldaļu pieder "Gazprom", 29,1% - "Marguerite Fund", 18,3 % - "Uniper", 16% - "Itera Latvija". Pārējiem akcionāriem pieder 2,5% ''Conexus Baltic Grid'' daļu.

''Latvijas Gāze'' tiek sadalīta atbilstoši Enerģētikas likuma prasībām par gāzes tirgus atvēršanu Latvijā.