Ministru kabineta (MK) noteikumi paredz, ka elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem Latvijā izsniegtas apraides atļaujas komerciālās nacionālās televīzijas programmas apraidei vai komerciālās pārrobežu televīzijas programmas apraidei, ir jāmaksā valsts nodeva par apraides tiesību īstenošanas uzraudzību.

NEPLP valdes locekle Gunta Līdaka sacīja, ka SIA "All Media Latvia" pieteicās uz šo atbrīvojumu un saņēma to 11 383 eiro apmērā.

Līdaka sacīja, ka pieteikties daļējam vai pilnīgam valsts nodevu atbrīvojumam var arī citi elektroniskie plašsaziņas līdzekļi, kuriem ir izsniegtas attiecīgās apraides atļaujas un izpildās nosacījumi, lai varētu pretendēt uz atbrīvojumu.