VKKF pārvaldošās padomes pilnvaru termiņš ir divi gadi, un VKKF likums noteic, ka padomes locekļi tajā nedrīkst darboties ilgāk kā vienu termiņu.

Pēc Kultūras ministrija (KM) rosinājuma, darbam padomē apstiprināti arhitekte Māra Ābele kā Dizaina un arhitektūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, muzikoloģe Anda Beitāne kā Tradicionālās kultūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, arhitekts Ēriks Cērpiņš kā Kultūras mantojuma nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs un Latvijas Kultūras akadēmijas lektore Agnese Hermane kā Teātra mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs.

VKKF padomē darbosies arī rakstniece Gundega Repše (attēlā) kā Literatūras nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, režisore Roze Stiebra kā Filmu mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja, mūzikas vēsturniece Solvita Sējāne kā Mūzikas un dejas mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētāja un mākslinieks Armands Zelčs kā Vizuālās mākslas nozares ekspertu komisijas priekšsēdētājs.

Nacionālo kultūras padomi VKKF padomē pārstāvēs režisors Dāvis Sīmanis, Latvijas Radošo savienību padomi – tās priekšsēdētāja teātra zinātniece Ieva Struka, Latvijas Pašvaldību savienību – padomniece finanšu un ekonomikas jautājumos Lāsma Ūbele, Finanšu ministriju – Budžeta departamenta direktore Ilonda Stepanova. Saskaņā ar likumu padomē darbojas arī kultūras ministrs – Žaneta Jaunzeme-Grende (Nacionālā apvienība).

VKKF likums noteic, ka fonda padome ir augstākā fonda pārvaldes institūcija, kuras sastāvu apstiprina Ministru kabinets.

Fonda padomes priekšsēdētāju no sava vidus uz diviem gadiem ievēlē fonda padomes locekļi. Fonda padomes priekšsēdētāja amatu nevar ieņemt kultūras ministrs. Pēdējos divus gadus VKKF padomi vadīja Latvijas Jaunā teātra institūta direktore Gundega Laiviņa.