Strādājošie pensionāri iegūs vairāk

Kā nodokļu reforma ietekmēs pensionārus
Foto: Shutterstock

Visvairāk iegūs tieši tie strādājošie pensionāri, kuri saņem vai nu minimālo algu, vai ir pieskaitāmi pie mazo algu saņēmējiem. Jāpiemin, ka minimālā alga no nākamā gada tiks pacelta no 380 eiro mēnesī (pirms nodokļu nomaksas) līdz 430 eiro.

Savukārt, pateicoties progresīvajām IIN nodokļa likmēm un neapliekamā minuma palielināšanai, mazo algu saņēmēji maksās ievērojami mazākus nodokļus, rezultātā uz rokas saņemot vairāk.

Personai, kurai piešķirta pensija, ja tās apmērs nesasniedz valstī noteikto pensionāra neapliekamo minimumu, ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju, piemērot gada neapliekamā minimuma daļu citiem ar nodokli apliekamiem ienākumiem un saņemt atpakaļ pārmaksāto nodokli.

Būtiski, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmi gan 20%, gan 23% apmērā taksācijas gada laikā piemēros tikai ienākuma izmaksas vietā, kur iesniegta algas nodokļa grāmatiņa, bet citās ienākuma izmaksas vietās taksācijas gada laikā tiks piemērota iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme 23% apmērā.

Tādējādi personai, kura paralēli pensijai saņem algota darba ienākumu un kuras taksācijas gada ienākums nepārsniegs 20 00 eiro, būs iespēja Valsts ieņēmumu dienestā iesniegt gada ienākumu deklarāciju un rezumējošā kārtībā atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas radīsies no 23% likmes piemērošanas, izmaksājot algota darba ienākumu, un 20 % likmes piemērošanas rezumējošā kārtībā.