Trīs piemēri

Kā nodokļu reforma ietekmēs pensionārus
Foto: Shutterstock

Visos piemēros aprēķinu vienkāršības dēļ nav ņemts vērā, ka no algota darba ienākuma maksā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (VSAOI) darba ņēmēja daļu.

1.PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kas saņem algu 400 eiro un pensiju 700 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 400 eiro x 11% = 44 eiro VSAOI (11% darba ņēmēja VSAOI likme)

(400 eiro – 44 eiro) x 20% = 71,2 eiro IIN (darbavietā iesniegta nodokļu grāmatiņa)

Pensija 700 eiro – 250 (neapliekamais minimums) = 450 eiro x 20% = 90 eiro IIN

Nodokļi kopā (205,20 eiro) IIN 161,2 eiro (71,2 + 90 = 161,2).

VSAOI 44 eiro

Uz rokas 894,80 eiro.

2. PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kas saņem algu 400 eiro un pensiju 200 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 400 eiro x 11% = 44 eiro VSAOI (11 % darba ņēmēja VSAOI likme)

(400 eiro – 44 eiro) x 20% = 71,2 eiro IIN (darbavietā iesniegta nodokļu grāmatiņa)

Pensija 200 eiro (IIN netiek aprēķināts, jo pensijas apmērs nepārsniedz neapliekamo minimumu pensijām).

Nodokļi kopā (115,20 eiro) IIN 71,2 eiro

VSAOI 44 eiro

Uz rokas 484,80 eiro.

Ja pensionārs gada laikā katru mēnesi saņem šādus ienākumus, tad, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, viņš būs tiesīgs saņemt IIN atmaksu par neizmantoto pensionāra neapliekamo minimumu 120 eiro apmērā (250 eiro neapliekamais minimums - 200 izmantotais neapliekamais minimums x 20% = 10 eiro IIN x 12 mēneši).

3. PIEMĒRS

Strādājošs pensionārs, kas saņem algu 1100 eiro un pensiju 900 eiro mēnesī, ja piemēro neapliekamo minimumu pensijai 250 eiro (bez apgādājamām personām).

Alga 1100 eiro x 11% = 121 eiro VSAOI (11% darba ņēmēja VSAOI)

1100 x 23% - 121 x 20% = 253-24.20 = 228.80 IIN

*23% likme, jo nodokļu grāmatiņa ir iesniegta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā, nevis darba devējam.

Pensija 900 eiro – 250 (neapliekamais minimums) = 650 eiro x 20% = 130 eiro IIN

Nodokļi kopā (476,17 eiro) IIN 355,17 eiro (225,17 + 130)

VSAOI 121 eiro

Uz rokas 1523,83 eiro

IIN pārmaksas atgūšana

Pensionāra alga un pensija kopā ir 2000 eiro mēnesī jeb 24 000 eiro gadā. Iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, ienākumam līdz 20 000 eiro gadā piemēro IIN 20%, bet atlikušajai daļai (4 000 eiro gadā) 23% likmi:

(20 000 – 121 x 12 (darba ņēmēja VSAOI) – 250 x 12) x 20% = 15 548 x 20% = 3 109,60 eiro gadā

4 000 x 23% = 920 eiro gadā

KOPĀ IIN: 4 029,60 eiro gadā

Tādējādi ir izveidojusies IIN pārmaksa:

355,17 eiro x 12 (gadā samaksātais IIN 4262,04 eiro) – 4 029,60 eiro gadā (aprēķinātais IIN) = 232,44 eiro, ko pensionārs, iesniedzot Valsts ieņēmumu dienestā gada ienākumu deklarāciju, saņem atpakaļ.

Papildu informācija par nodokļu reformu meklējiet Finanšu ministrijas un Valsts ieņēm uma dienesta interneta mājas lapās www.fm.gov.lv un www.vid.gov.lv.