Būs jāiemaksā 5% no atlīdzības

Nodokļu reformas rezultātā pieaugs sociālās garantijas autoriem un pašnodarbinātajiem
Foto: Shutterstock

Tiem, kuri saņem ienākumus autoratlīdzības formā (piemēram, žurnālisti, mūziķi, tekstu autori), no šiem ienākumiem šobrīd netiek ieturētas VSAOI – autoratlīdzību saņēmējiem no ienākumiem tiek ieturēts tikai iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN).

Nākamgad spēkā stāsies reformā iekļautie grozījumi, kas paredz, ka arī no autoratlīdzības maksātājam būs jāveic obligātās sociālās iemaksas par autoratlīdzības saņēmēju. Iemaksu likme – 5% no autoratlīdzības.

Līdzekļi tiks novirzīti pensiju 1. līmenī, un tie tiks izmantoti autoratlīdzību saņēmēju pensiju apdrošināšanai.

Pašreiz autoratlīdzību saņēmēji, kuri vienlaikus ir arī darba ņēmēji, var izvēlēties VSAOI maksāt kā pašnodarbinātas personas, taču līdzšinējā prakse pierāda, ka autoratlīdzību saņēmēji gandrīz vienmēr izvēlas šīs iemaksas neveikt.

Grozījumu mērķis, tātad, ir pēc iespējas vairāk palielināt šo personu sociālo nodrošinājumu, vienlaikus būtiski nepaaugstinot autoratlīdzību izmaksātāju (izdevniecību utt.) izdevumus.

Saskaņā ar pieejamajiem datiem, nākamā gada izmaiņas sociālās apdrošināšanas likumā attieksies aptuveni uz 3651 autoratlīdzību izmaksātāju.