Pašnodarbinātajiem mainīsies iemaksu kārtība

Nodokļu reformas rezultātā pieaugs sociālās garantijas autoriem un pašnodarbinātajiem
Foto: Shutterstock

Izmaiņas šajā likumā skars arī tos ienākumu guvējus, kuri ir reģistrējušies kā pašnodarbinātie.

Šobrīd vispārējā kārtība paredz, ka obligāto sociālo iemaksu likme pašnodarbinātajām personām ir 31,13%.

Iemaksas jāveic tikai par tiem mēnešiem, kuros ienākumi bijuši vismaz pašreizējās minimālās algas apmērā – 380 eiro.

Sākot ar nākamo gadu, ja pašnodarbinātā ienākumi mēnesī nesasniegs paredzētās minimālās algas apmēru (nākamgad 430 eiro), tad kā VSAOI būs jāiemaksā vismaz 5% no ienākuma.

Ja mēneša ienākumi pārsniegs minimālo algu, tad no brīvi izvēlētas ienākumu daļas, bet vismaz no 430 eiro, par šo mēnesi personai būs jāveic obligātās sociālās iemaksas 32,13% apmērā (par 1% vairāk nekā šī brīža vispārējā likme). Līdzekļi tiks izmantoti veselības apdrošināšanai.

Šie līdzekļi tiks novirzīti pensijām, invaliditātes apdrošināšanai; maternitātes un slimības apdrošināšanai, kā arī vecāku apdrošināšanai.

Papildus tam būs jāiemaksā arī 5% no starpības starp brīvi izvēlēto un faktisko ienākumu. Šie līdzekļi nonāks pensiju 1. un 2. līmenī, ja persona ir 2. līmeņa dalībnieks.

Piemērs: ja mēneša ienākumi ir 600 eiro, vismaz no 430 eiro būs jāmaksā VSAOI 32,13% apmērā, savukārt atlikušajiem 170 eiro tiks piemērota 5% likme.

Ja pašnodarbinātās personas gada ienākumi būs mazāki par 50 eiro, obligātās sociālās iemaksas varēs neveikt.

Minētie likuma grozījumi attieksies uz aptuveni 11 450 pašnodarbinātajiem.

Būtiski, ka ar nodokļu reformu tiek risinātas arī ieilgušās problēmas ar mikrouzņēmumu darbinieku sociālajām garantijām.

Likuma grozījumi paredz, ka 80% no summas, ko mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs iemaksā valsts budžetā, tiks novirzīti obligātajām sociālajām iemaksām.