22. septembrī Ozolnieku vidusskolas 8.b klase jaunradīja pirmo lokālo dārgumu – iestādīja koku, kas veltīts iniciatīvai kā dāvana valsts simtgadei.

Ozolnieku vidusskolas 8.b klase kā piemiņu par iniciatīvu un dāvanu valsts simtgadei skolas pagalmā iestādīja dižskābardi, kuram drīzumā tiks pievienota arī goda plāksnīte. Skolas direktore Klāra Stepanova norādīja, ka šis lokālais objekts tiek radīts, mudinot jauniešus ne tikai iesaistīties iniciatīvā, bet arī aicinot nepārtraukti apzināt Latvijas bagātības.

8.b klases skolēni atzina, ka iniciatīvā mudinās iesaistīties arī savus vienaudžus, jo dalība iniciatīvā sniedz zināšanas, jautrību, pieredzi, iepazīstot jaunus objektus Latvijā, kas līdz šim nav ievēroti. Jaunieši atzīmēja, ka arī balvas ir pamudinājums aktīvai dalībai. Jāatzīmē, ka 8.b klase ir viena no trim klasēm, kas ne tikai saņēmusi iniciatīvas balvu ar ekskursiju, bet arī viesošanos pie iniciatīvas patroneses, Latvijas Valsts prezidenta kundzes Ivetas Vējones Rīgas pilī. Audzinātāja Inta Vaškevica norādīja, ka ne vienmēr jauantklāšanā ir bijis viegli, jo jāsabalansē jauniešu ārpusklases aktivitātes un jaunatklāšanas ekskursijas, tādēļ liels paldies visiem, kuri atbalstījuši klases kolektīvu iniciatīvas gaitā. Klases jaunieši ar īpašu aizrautību atminas maija pirmo silto dienu, kad devušies apmeklēt Jelgavas pilsētā atzīmētos lokālos dārgumus. Diena bijusi negaidīti silta, kas licis pagurt un nedaudz traucējis veikt iecerēto maršrutu, bet klases audzinātāja, lai motivētu kolektīvu un atspirdzinātu turpmākā maršruta izpildei, dāvājusi visai klasei saldējumu.

Jāatzīmē, ka, trešā posma ietvaros, klašu kolektīviem ir iespēja iepazīt nacionālās un lokālās nozīmes objektus un veikt tajos iekļautos uzdevumus, vienlaikus sacenšoties par balvām. Īpaši klašu kolektīvi tiek aicināti sakopt un veidot jaunus lokālas nozīmes objektus. Iniciatīvā iespējams iesaistīties jebkurā laikā līdz 2018. gada maijam.

Nacionālo dārgumu jaunatklāšanas procesa noslēgumā skolēni pasniegs dāvanu Latvijai – laika kapsulu, kurā būs laba vēlējumi valstij un dokumenti par iniciatīvas norisi. Šī laika kapsula, kas tiks dāvāta Valsts prezidentam 2018. gadā, būs dāvana Latvijai nākotnē, ar vēlējumu to atvērt valsts 150. dzimšanas dienā, tādējādi ikviens iniciatīvā iesaistītais kļūst ne tikai par nākotnes, bet arī vēstures vēstnesi. Uz šo brīdi laika kapsulai sagatavoti vairāk nekā 6000 attēli no jauantklāšanas procesa un 150 vēlējumi Latvijai.

Latvijas valsts simtgades svinības notiks laikā no 2017. gada līdz 2021. gadam. Latvijas valsts simtgades svinību galvenais vēstījums ir "Es esmu Latvija", akcentējot, ka Latvijas valsts galvenā vērtība ir cilvēki, kuri ar savu ikdienas darbu veido tās tagadni un kopā ar jauno paaudzi liek pamatus rītdienai. Skolu jaunatnes iniciatīva "Nacionālo dārgumu jaunatklāšana" ir viena no Latvijas valsts simtgades svinību norisēm.