Marta sākumā ministrija visām 119 Latvijas pašvaldībām nosūtīja vēstuli uzliekot par pienākumu izvērtēt pašvaldības nolikumu un gadījumā, ja nepieciešams, svītrot normas, kas ierobežo deputātu iespējas pilnvērtīgi piedalīties lēmumu pieņemšanā. Atbilde pašvaldībām bija jāsniedz līdz 15.martam.

Patlaban ministrija saņēmusi un apkopojusi 68 pašvaldību atbildes vēstules un secinājusi, ka ierobežojumi pastāv sešās pašvaldībās. Četras no tām - Ventspils, Liepājas un Daugavpils pilsēta, kā arī Durbes novads, norādījušas, ka veiks nepieciešamās izmaiņas, lai atceltu neatbilstošos nolikumu punktus.

Papildus šīm četrām pašvaldībām, pārkāpumi konstatēti arī Rēzeknes pilsētas un Jelgavas novada pašvaldībās, kurām ministrija nosūtījusi vēstuli ar pieprasījumu sagatavot grozījumus saistošajos noteikumos, nodrošinot domes darbības atbilstību demokrātiskās valsts pamatprincipu standartiem.

Kā informē Vaļuma, papildus šiem procesiem, Siguldas novada dome jau šobrīd, reaģējot uz VARAM aicinājumu, ir veikusi grozījumus pašvaldības nolikumā, svītrojot normas, kas ierobežoja deputātu tiesības uzdot jautājumus, turklāt arī svītroja normu, kas ierobežoja deputātu uzstāšanas ilgumu debatēs, tādējādi nodrošinot, ka deputātu uzstāšanas ilgums debatēs vairs nav ierobežots. Arī Kocēnu novada dome, kur nepastāvēja nekādi ierobežojumi deputātu jautājumu skaitam, ir svītrojusi no pašvaldības nolikuma normas, kas ierobežoja deputātu uzstāšanās debatēs.

No Latvijas deviņām lielajām pilsētām atbildi uz informācijas pieprasījumu nav sniegusi tikai viena pašvaldība - Rīga. Savukārt Ventspils, Liepājas un Daugavpils pilsētas domes sniegušas informāciju, ka noteiktos ierobežojumus pārskatīs un grozīs atbilstoši VARAM norādēm. Valmieras, Jūrmalas, Jēkabpils un Jelgavas pilsētas pašvaldību nolikumos ierobežojumi konstatēti nav.

Rēzeknes pilsēta informējusi, ka ir noteikusi deputātu jautājumu skaita ierobežojumu, taču nav sniegusi informāciju par nedemokrātisko normu novēršanu. Līdz ar to nosūtīta VARAM vēstule Rēzeknes pilsētai ar pieprasījumu nekavējoties novērst normatīvo aktu pārkāpumus.

Ņemot vērā to, ka atbildi nav sniegusi 51 pašvaldība, ministrija nosūtījusi atkārtotu pieprasījumu pašvaldībām sniegt informāciju par tiesiskā regulējuma ievērošanu līdz šī gada 27.aprīlim un novērst neatbilstības, ja tādas tiek konstatētas, atbilstoši VARAM norādēm.