Šogad maijā iedzīvotājiem tika lūgts norādīt, cik lielā mērā viņus satrauc globālā sasilšana. Par to, ka globālā sasilšana viņus satrauc, atzina 49% iedzīvotāju. Pretēju viedokli aptaujā pauda 45% respondentu.

Šogad fiksētais rezultāts nebūtiski atšķiras no iepriekš - 2016.gadā - sasniegtā rādītāja, kad globālā sasilšana satrauca 47% iedzīvotāju. Tikpat daudzus globālā sasilšana nesatrauca.

Vislielākais to iedzīvotāju īpatsvars, kurus satrauca globālā sasilšana, fiksēts 2008.gadā, kad aptaujā apstiprinošu atbildi sniedza 62% respondentu.

Turpretī zemākais satraukums par globālo sasilšanu fiksēts 2010.gadā un 2013.gadā, kad par šo problēmjautājumu satraucās 43% iedzīvotāju.

Šogad vēl 6% iedzīvotāju nespēja sniegt konkrētu viedokli šajā jautājumā.