Viņš ar studentiem pārrunāja Latvijas un Krievijas divpusējās attiecības un to attīstības perspektīvas, starptautisko attiecību aktualitātes, kā arī Latvijas ārpolitikas prioritātes. Valsts sekretārs atzinīgi novērtēja, ka šāda tikšanās kļūst par labu tradīciju, un tās laikā Krievijas jauniešiem ir iespēja gūt nepastarpinātu informāciju par Latviju un apmeklēt ĀM.

Sniedzot ieskatu mūsdienu Latvijas vēsturē un divpusējo attiecību aktualitātēs, Pildegovičs uzsvēra gatavošanos nākamā gada nozīmīgākajam notikumam – Latvijas simtgadei, aicinot apmeklēt svētku pasākumus. Tikmēr runājot par starptautiskajiem jautājumiem, valsts sekretārs uzsvēra nepieciešamību visām iesaistītajām pusēm veicināt konflikta risinājumu Ukrainā, īstenojot Minskas vienošanos.

Studenti un pasniedzēji pateicās par iespēju apmeklēt ĀM un gūt atbildes par Latvijas nostāju attiecībā uz aktuālajiem divpusējo attiecību un starptautiskajiem jautājumiem.

ĀM skaidro, ka RANEPA studentu vasaras studiju brauciens uz Latviju jau ceturto gadu tiek organizēts sadarbībā ar Rīgas Tehnisko universitāti. Šis sadarbības projekts ļauj Krievijas studentiem padziļināti iepazīties ar Latviju un vizītes laikā apmeklēt Latvijas reģionus, pašvaldības un uzņēmumus, gūstot plašāku priekšstatu par norisēm Latvijas valsts pārvaldes, ekonomikas, kultūras un citās jomās.