Tāpat ir reģistrēti 292 nāves gadījumi HIV stadijā un 346 - AIDS stadijā.

Visvairāk inficēto ir vecumā no 20 līdz 24 gadiem, tāpat augsta HIV izplatība ir vecumā no 25 līdz 34, kā arī no 15 līdz 19 gadiem. Tāpat ar HIV inficēti ir 38 bērni līdz desmit gadiem un 13 bērni līdz 15 gadiem.

Kopumā 39 HIV gadījumi reģistrēti, inficējoties mātei no bērna, visvairāk - 57% gadījumu - ar HIV inficējušies narkotiku injicēšanas laikā. 27% gadījumu inficēšanās notikusi seksuālās transmisijas ceļā, bet 753 gadījumos nav noskaidrots inficēšanās ceļš.

LIC uzsver, ka statistikas dati atspoguļo tikai reģistrēto HIV/AIDS gadījumu skaitu. Patiesais HIV inficēto personu skaits Latvijā varētu būt 1,5-2 reizes lielāks.