Pārvaldes apkopotie dati liecina, ka vientuļo vecāka gadagājuma (65 gadi un vecāki) personu mājsaimniecībās ienākumi ir 324 eiro uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī pretstatā 417 eiro vidēji Latvijā.

Galvenā patēriņa prioritāte senioru mājsaimniecībās ir izdevumi pārtikai - pērn pārtikas iegādei seniori tērēja gandrīz trešo daļu (32%) no kopējiem tēriņiem.

Otra lielākā tēriņu pozīcija ir mājokļa izdevumi - vecāka gadagājuma personu mājsaimniecības 2016.gadā maksājumiem par mājokli tērēja piekto daļu no visiem izdevumiem jeb 69 eiro vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī. No tiem lielāko daļu (88%) veidoja maksājumi par apkuri, elektrību, ūdeni un gāzi.

Savukārt trešā lielākā tēriņu pozīcija senioru mājsaimniecībās ir izdevumi veselības uzturēšanai, kas 2016.gadā sasniedza 55 eiro uz katru personu mēnesī jeb 16,7% no kopējiem patēriņa izdevumiem.