Catlaks uzsvēra, ka, veidojot jauno mācību saturu, tiek domāts par jaunu vidusskolas modeli, kuru gan tiek solīts prezentēt nākamajā nedēļā, kad sabiedriskajai apspriešanai tiks nodots jaunais mācību saturs.

VISC vadītājs uzsvēra, ka vidējā izglītība ir posms, kad jauniešiem jādomā par nākamo dzīves izvēli - studijām, darbu, saprotot, kuras ir tās jomas, kurās jāvirzās, lai mērķtiecīgāk sagatavotos dzīvei.

Catlaks pauda, ka patlaban vidusskolā vienā līmenī jāmācās ļoti daudz mācību priekšmetu, savukārt apjoma dēļ nepietiek laika, lai skolēns varētu iedziļināties.

Līdz ar to VISC piedāvā vidusskolā mācību priekšmetus apgūt vairākos līmeņos. Catlaks skaidroja, ka būs tādi mācību priekšmeti, kas visiem noteikti jāapgūst optimālā līmenī - latviešu valoda, svešvaloda, matemātika.

Tāpat skolēni varētu izvēlēties priekšmetus, ko apgūt augstākajā līmenī.