Konferenci atklāja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane, kura uzsvēra, ka NVO ir neatsverams palīgs darbā un svarīgs pašvaldības sadarbības partneris. Aldermane rosināja klātesošos darboties un domāt, kā atrast kontaktus starp dažādām iedzīvotāju grupām, piemēram, skolēniem un senioriem, apzināt Latvijā dzīvojošos mazākumtautību pārstāvjus.

Organizāciju pārstāvji diskusijās kā problēmjautājumus minēja, ka daļā sabiedrības trūkst izpratnes par NVO sektoru, ko tas var darīt un kāda ir tā loma līdztekus valsts un pašvaldības institūcijām, nav sistēmas, kā pārskatīt pieejamās iespējas, lai iegūtu aktuālu un operatīvu informāciju par projektu konkursiem. Dažu NVO pārstāvji norādīja, ka interese par pašvaldību projektu konkursiem ir ļoti liela, bet pieejamais finansējums salīdzinoši neliels. Pozitīvi tika novērtēts fakts, ka pašvaldības nevalstisko sektoru atbalsta, piemēram, ar telpām.

NVO bieži ir gatavas īstenot nelielus projektus, tāpēc interese būtu par nelieliem grantiem. Aktuāla organizācijām ir jaunu biedru piesaiste.

Jau ziņots, ka piektdien pasākumā tikās Zemgales, Vidzemes, Kurzemes un Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, Rīgas un Jūrmalas pašvaldību un nevalstisko organizāciju pārstāvji. Konferencē pizvirzītās labās prakses idejas, piemērus, priekšlikumus un identificētās problēmas NVO atbalsta centru darbībā apkopot palīdzēja biedrības "Lapas" direktore Inese Vaivare.