„Esmu gribējis radīt pasaku par zirgu tramvaju un, apstādinot mirkli, aicināt ceļojumā Maskavas forštates pagātnē,” atzīst Vārpa.

1882. gadā Rīgas pilsētas valde ar Šveices ģenerālkonsulu Krievijā – inženieri Diponu noslēdza līgumu uz trīsdesmit diviem gadiem par zirgu tramvaja jeb tā saucamās „konkas” līniju izbūvi Rīgā.

1882.gada 23.augustā (pēc vecā stila) Rīgā svinīgi atklāja zirgu tramvaja kustību pa trim līnijām. Viena no līnijām darbojās Maskavas ielā līdz Siena tirgum. Visas līnijas apkalpoja 19 vagoniņi, kurus būvēja Krievu – Baltijas vagonu fabrikā, bet zirgus iepirka Tambovas guberņā.