Sods piemērots par 2015. gadā veiktu iepirkumu par ceļu, ielu un laukumu uzturēšanu ziemā, kuram pašvaldība piemērojusi nozares kodu par ceļu uzturēšanas darbiem, līdzīgi kā dara vēl vairākas citas pašvaldības. Tomēr 2016. gada 17. augustā IUB šādu rīcību novērtējusi kā kļūdainu, jo lietotā koda vietā bijis nepieciešams norādīt kodu sniega tīrīšanas pakalpojumiem, paskaidroja Siguldas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldes pārstāve Ginta Zīverte.

Pašvaldība izpētījusi, ka līdzīgi rīkojušas vēl 15 pašvaldības, tostarp Mārupes un Ventspils novadu pašvaldība, taču IUB tām neesot piemērojis nekādu sodu. Balstoties uz Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21. panta otro daļu, administratīvais sods piespriests personai, kura parakstījusi līgumu - domes priekšsēdētājam Mitrevicam.

Pašvaldības vadītājs lēmumu pārsūdzēja, jo sods tika piespriests līguma parakstītājam, nevis iepirkumu izsludinātājiem un rezultātu pieņēmējiem pašvaldības Iepirkumu komisijai. Pirmajā instancē spriedums tika atcelts, taču apgabaltiesa kā pēdējā instance lēmusi, ka IUB lēmums bijis pareizs.

Tā kā lēmumus par iepirkumiem var pildīt arī pašvaldības izpilddirektors vai priekšsēdētāja vietnieks, sods neietekmējot Mitrevica darbu un tiesības pildīt domes vadītāja pienākumus, uzsvēra pašvaldības pārstāve.

Siguldas novada pašvaldības Iepirkumu komisija, kuras vadītāja ir izpilddirektore Jeļena Zarandija, uzskata, ka, organizējot šo iepirkumu, ir ievērojusi visus Publisko iepirkumu likuma principus - atklātumu, konkurenci, lietderīgu līdzekļu izlietošanu, lai maksimāli samazinātu pasūtītāja risku.

Pašvaldības Iepirkumu komisija, kuras sastāvā nav Mitrevica, uzņemas atbildību par notikušo un turpmāk stingrāk izvērtēs iepirkumu koda piemērošanu, izvēloties iepirkumu procedūras, solīja Zīverte.