Kā ziņots, Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors ir nolēmis sākt kriminālprocesu saistībā ar PSKUS amatpersonu iespējamu krāpšanu, nenodrošinot medicīnisko dokumentu lietvedības kārtību un tādējādi nodarot valstij zaudējumus 45 650 eiro apmērā.

Sīle norādīja, ka konkrētajā gadījumā VI vērtējusi datu un dokumentu atbilstību par radioloģiskajiem izmeklējumiem. Slimnīca sadarbojas, veic datu uzskaites pārbaudes un sniedz paskaidrojumus inspekcijai. Slimnīca ir savākusi un analizējusi apjomīgu pacientu medicīnisko dokumentāciju, ietverot ambulatorā pacienta medicīnas kartes, stacionārā pacienta medicīnas kartes, speciālistu nosūtījumus uz radioloģiskiem izmeklējumiem, kā arī radioloģisko izmeklējumu rezultātu dokumentāciju.

Pēc Sīles paustā, apjomīgā analīze apliecināja informācijas neatbilstību starp informācijas sistēmā esošo un pacientu dokumentācijā ierakstīto. Slimnīca šo neatbilstību skaidro kā tehniska rakstura kļūmi, un ir identificējusi kļūdas iemeslu, tā novērsta, un patlaban visi dati tiek ievadīti pareizi.

PSKUS pārstāve skaidroja, ka slimnīca ieviesīs papildus kontroles mehānismus un plašāk izmantos elektroniskās dokumentu saglabāšanas iespējas, piemēram, ieskenējot visus speciālistu nosūtījumus.

Vienlaikus Sīle informēja, ka VI pieņēmusi slimnīcas paskaidrojumu un iesniegto informāciju, un atzinusi, ka tā attiecināma uz 1996 gadījumiem. Par atlikušajiem veiktajiem 353 izmeklējumiem, par kuriem Inspekcija nav guvusi pārliecību, ka to uzskaite veikta korekti, slimnīca atkārtoti izvērtēs medicīnisko dokumentāciju, analizējot gan tos speciālistu nosūtījumus, kurus pacienti saņēmuši apmeklējot valsts apmaksātu ārsta vizīti, gan arī maksas vizītes.

Slimnīca jau veikusi uzlabojumus informācijas sistēmās, kā rezultātā tiek iegūti droši dati, kas tālāk tiek iesniegti NVD, piebilda Sīle.

Tāpat viņa norādīja, ka slimnīcā ir organizētas arī individuālas apmācības ārstiem pareizā diagnožu kodu norādīšanā. Slimnīcā pārskatīts medicīniskās dokumentācijas lietvedības process, ar mērķi novērst nepilnības un intensīvāk izmantot elektroniskos dokumentus.

Kā iepriekš informēja prokuratūras preses sekretāre Kristīne Sutugina, kriminālprocess sākts par iespējamu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas paredzēti Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā par krāpšanu un Krimināllikuma 319.panta trešajā daļā par valsts amatpersonas bezdarbību.

Prokurors bija saņēmis VI sūdzību par lēmumu atteikt sākt kriminālprocesu. Finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras prokurors atcēla Valsts policijas (VP) Galvenās Kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes (ENAP) 12.aprīļa lēmumu par atteikšanos sākt kriminālprocesu.

Kriminālprocess nodots izmeklēšanai ENAP.