Nesenākais seminārs noticis trešdien un ceturtdien, kurā 32 Latvijas tiesneši stiprinājuši zināšanas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, naudas atmazgāšanu un naudas atmazgāšanas lietu pierādīšanu.

"Lietderīgi, ka šajos semināros tiek pārrunāti ne tikai teorētiskie jautājumi, bet arī nodrošināta praktisko uzdevumu risināšana. Turklāt eksperti no Nīderlandes dalās ar savas valsts labās prakses piemēriem, kas saistīti ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas noziegumu izmeklēšanu," atzinusi Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas tiesnese Vita Rūsiņa.

Tiesu administrācija norāda, ka, izskatot finanšu noziegumus, tiesnesim ir rūpīgi jāiedziļinās, jāizprot grāmatvedības uzskaites kārtība un finanšu jomas darījumi. Šie aspekti ir specifiski, tāpēc, noskaidrojot, kā noziegums pastrādāts, lietu izskatīšana aizņem ilgāku laiku. Bez labām finanšu zināšanām tiesnesim ir grūtāk izprast nozieguma smagumu. Lai pieņemtu taisnīgu spriedumu un veicinātu finanšu noziegumu un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanu, tiesnešu darbā apmācības ir nozīmīgas un nepieciešamas, uzsver Tiesu administrācija.

Tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību Latvijā nodrošina Tiesu administrācija un nodibinājums Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar Tiesu administrāciju. Mācību vajadzību apkopojums tiek iegūts no semināru anketās ietvertajiem ieteikumiem, tiesnešu un tiesu darbinieku elektroniskajā aptaujas anketā norādītajiem tematiem, Augstākās tiesas, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas ieteikumiem.