Mērķdotāciju apjomu pašvaldībām plānots 323 728 044 latu apmērā, iepriekš plānoto 369,25 miljonu latu vietā.

Projekts paredz noteikt maksimālo valsts parādu gada beigās pēc nomināla piecu miljardu latu apmērā, kā arī noteikt, ka finanšu ministrs 2009. gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 229 331 463 latu apmērā.

Iepriekš bija plānots, ka maksimālais iespējamais valsts parāds 2009. gada beigās pieļauts 2,82 miljardu latu apjomā un valsts budžeta aizdevumu kopējais palielinājums noteikts 134 miljonu latu apmērā. Savukārt pašreiz nākamā gada valsts budžeta grozījumos plānots samazināt budžeta ieņēmumus par 912 miljoniem latu, savukārt izdevumus – par 419 miljoniem latu. Nākamgad ieņēmumi plānoti 4,4 miljardu latu apmērā iepriekš Saeimā apstiprināto 5,46 miljardu latu vietā, bet izdevumi - 5,14 miljardi latu iepriekš apstiprināto 5,79 miljardu latu vietā. Savukārt maksimālo valsts parādu plānots palielināt gandrīz divas reizes – līdz pieciem miljardiem latu.

Ekonomikas stabilizācijas plāns paredz 2010. gadā iekšzemes kopprodukta samazinājumu par 4,8%, 2011. gadā par 2,8%.

Budžeta grozījumu projekts arī paredz noteikt, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem ir pašvaldību budžetiem 83% apmērā un valsts budžetam — 17% apmērā, iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāja mēneša neapliekamais minimums — 90 lati un iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums par apgādībā esošu personu — 63 lati mēnesī.

Grozījumi budžeta paredz, ka IKP salīdzināmās cenās samazinās par 5%, patēriņa cenu inflācijas (gada vidējās) pieaugums ir 5,9%, bet reģistrētais bezdarbs palielinās līdz 10% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita.

Labklājības ministrijai uzdos nodrošināt pamatbudžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros programmā "Valsts sociālie pabalsti" izdevumus sociālajiem pabalstiem 107 975 100 latu apmērā un sociālās apdrošināšanas speciālā budžetā apstiprinātās apropriācijas ietvaros apakšprogrammā "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" izdevumus ne vairāk kā 17 902 004 latu apmērā. Ministru kabinets izstrādā grozījumus likumā "Par valsts budžetu 2009. gadam" un iesniedz Saeimā līdz 2009. gada 1. martam.