Valsts prezidents kopā ar Lietuvas, Igaunijas un Polijas prezidentiem piedalījās svinīgajā Baltijas valstu karogu pacelšanas ceremonijā Daukantas laukumā. Pēc tam visi triju Baltijas valstu prezidenti un Polijas prezidents apmeklēja svinīgo dievkalpojumu Viļņas katedrālē.

Pēc tam Latvijas, Igaunijas un Polijas valstu prezidenti piedalījās Lietuvas prezidenta Valda Adamkus rīkotajās darba pusdienās, kuru gaitā četru valstu augstākās amatpersonas pārrunāja Lisabonas līguma ratifikācijas gaitu visās četrās valstīs, kā arī virkni citu aktuālu Eiropas Savienības jautājumu. Sarunas gaitā apspriesta Eiropas Savienības dalībvalstu spēja formulēt vienotu nostāju aktuālajā Kosovas neatkarības jautājumā. Valsts prezidents uzsvēra, ka šis būs pirmais nopietnais pārbaudījums dalībvalstu spējai, sekojot Lisabonas līguma vadlīnijām, vienoties par saskaņotu rīcību šajā jautājumā.

Tikšanās gaitā pārrunāti arī aktuālie enerģētiskās neatkarības jautājumi, tajā skaitā Ignalinas atomelektrostacijas projekta un, tā saucamā, Power Bridge savienojuma virzības gaita. Tāpat apspriestas Baltijas valstu un Polijas divpusējās un daudzpusējās sadarbības iespējas dažādās jomās.

Pēc darba pusdienām Latvijas, Igaunijas un Polijas prezidenti pēc Lietuvas prezidenta ielūguma apmeklēs militāro parādi Viļņas katedrāles laukumā, kur visi četri prezidenti teiks apsveikuma uzrunas klātesošajiem.

Darba vizītes turpinājumā plānots svinīgā koncerta Lietuvas Nacionālajā operā apmeklējums un dalība Lietuvas prezidenta Valda Adamkus rīkotajās oficiālajās vakariņās par godu Lietuvas republikas 90. gadadienai.