Kā norādīts iniciatīvas "Minority SafePack-miljons parakstu par daudzveidību Eiropā" vietnē, tās autori aicina ES, pieņemot tiesību aktu kopumu, uzlabot to personu aizsardzību, kuras pieder pie nacionālām un lingvistiskām minoritātēm, un stiprināt kultūras un valodu daudzveidību ES.

Pēc viņu domām, tiesību aktu kopumā jāparedz politiski pasākumi tādās jomās kā reģionālās un mazākumtautību valodas, izglītība un kultūra, reģionālā politika, līdzdalība, vienlīdzība, audiovizuālo un citu plašsaziņas līdzekļu saturs, kā arī reģionālais (valsts) atbalsts.

Iniciatīva reģistrēta 2017. gada 3. aprīlī un parakstu vākšanas termiņš ir 2018. gada 3. aprīlis. Līdz šim parakstījušies teju 50 000 cilvēku, bet, lai Eiropas pilsoņu iniciatīva būtu sekmīga, tai ir jāsavāc vismaz viens miljons paziņojumu par atbalstu, kā arī vismaz septiņās valstīs jāsasniedz minimālais parakstītāju skaits.

Iniciatīvas vietnē pieejamā informācija liecina, ka Latvijā šobrīd parakstījušies mazāk nekā 20 cilvēki. Vislielākā aktivitāte līdz šim vērojama Rumānijā, kur parakstījušies jau teju 37 000 cilvēku. Eiroparlamentāriete skaidroja, ka drīzumā plāno izplatīt aicinājumu par šo petīciju balsot arī Latvijas iedzīvotājiem un pauda pārliecību, ka nepieciešamo parakstu skaitu, proti, Latvijā nepieciešams iegūt 75 000 parakstu, izdosies savākt.