Fоtо: LETA

Ministru kabinets otrdien, 2. jūlijā, apstiprinājusi grozījumus noteikumos par rūpniecisko zveju iekšējos ūdeņos, ļaujot makšķerniekiem pašpatēriņam paturēt vairāk zivju, portālu "Delfi" informēja Zemkopības ministrijā (ZM).

Grozījumi noteikumos izstrādāti, lai salāgotu pašpatēriņa zvejā publiskos ūdeņos nozvejā paturamo noteiktu sugu zivju apjomu (atsevišķām zivju sugām arī papildus noteikto zivju garuma ierobežojumu) ar Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumos paredzētajām prasībām.

ZM atgādināja, ka vienāds noteiktu zivju sugu loma lielums jau daudzus gadus ir spēkā zivju ieguvei atpūtas nolūkos vai savam patēriņam, jo ne makšķerēšanā, ne pašpatēriņa zvejā iegūtās zivis nav atļauts pārdot. Tās var izmantot tikai savām vajadzībām, tāpēc ir paredzēti zivju ieguves limiti.

Valdībā pieņemtās izmaiņas praksē nozīmē, ka pašpatēriņa zvejā publiskos iekšējos ūdeņos viena persona turpmāk lomā varēs paturēt konkrētu daudzumu šādu sugu zivis:

  • līdakas, tāpat kā līdz šim, piecas, bet tagad tikai viena no tām drīkstēs būt garāka par 75 centimetriem;

  • vimbas varēs iegūt vairāk, septiņas (iepriekš varēja piecas);

  • zandartus, tāpat kā līdz šim, piecus, bet tagad tikai viens no tiem varēs būt garāks par 75 centimetriem;

  • zušus varēs iegūt mazāk, paturot tikai vienu zvejā visos publiskos iekšējos ūdeņos, izņemot Alaukstā, Alūksnes ezerā, Cirma, Dreidža, Feimaņu ezerā, Ismeru ezerā, Kālezerā, Ludza ezerā, Odzes ezerā, Rāznas ezerā, Rušona, Sedziera, Sivera, Spāres ezerā, Sventes ezerā un Usmas ezerā, kuros varēs paturēt trīs zušus, jo no šiem uzskaitītajiem ezeriem nav iespējama zušu migrācija uz jūru.

Vajadzību mainīt zivju loma lielumu atpūtas un pašpatēriņa vajadzībām ir radījušas izmaiņas attiecīgo zivju sugu krājumā, īpaši tādām sugām, kuru aizsardzības pasākumus ievieš visā Eiropā, piemēram, zušiem.

Savukārt izmērā lielo īpatņu aizsardzība līdakām un zandartiem ir nepieciešama, lai nodrošinātu labākas iespējas šo sugu dabiskā nārsta norisei un tā lielākai produktivitātei. Tā kā vimbu krājums pēc zinātnieku novērtējuma ir stabils, tāpēc ir iespējams to ieguves limitu palielināt.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !