Fоtо: LETA

Ņemot vērā pērn vairākās vietās Latvijā konstatēto bīstamā egļu audžu kaitēkļa - egļu astoņzobu mizgrauža - pastiprinātu savairošanos meža īpašnieki Latvijā ir aicināti apsekot egļu audzes, liecina informācija Zemkopības ministrijas (ZM) mājaslapā.

Meža īpašnieki saskaņā ar ZM izstrādāto rīcības plānu egļu mežaudžu aizsardzībai pret egļu astoņzobu mizgrauzi ir aicināti no 15.maija apsekot īpašumā esošās egļu audzes, 50 gadu vecas un vecākas egļu audzes.

Pēc šo koku apsekošanas mežu īpašniekiem ir jāaizpilda anketu mizgraužu bojājumu uzskaitei, ko ir izstrādājis Valsts meža dienests sadarbībā ar ZM un Latvijas Valsts mežzinātnes institūtu "Silava".

Jau ziņots, ka pērn vairākās vietās Latvijā konstatēta egļu astoņzobu mizgrauža pastiprināta savairošanās. Sevišķi masveidīga mizgraužu savairošanās bija vērojama Lubānas apkārtnē un Gaujas Nacionālajā parkā.

Egļu astoņzobu mizgrauzi uzskata par agresīvāko un bīstamāko egļu audžu kaitēkli Latvijā, kurš var invadēt ne tikai novājinātas egles, bet arī pilnīgi veselus kokus, ja savairojas lielā skaitā. Visbiežāk tas pastiprināti savairojas pēc vējgāzēm, taču tas var kolonizēt arī citādi novājinātas egļu audzes.

Mizgrauzim piemērotāki ir resni koki, tādēļ par riska audzēm uzskatāmas apmēram 50 gadus vecas un vecākas egļu audzes. Šis kaitēklis ir sastopams arī egļu ciršanas atliekās, kas ir resnākas par 12 centimetriem, taču, lai sekmīgi savairotos, šim mizgrauzim tomēr ir nepieciešami resnāki par 20 centimetriem egļu stumbri.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !