Foto: Viesturs Radovics/DELFI

Valsts kanceleja sadarbībā ar nozaru ministrijām sagatavojusi atbilžu apkopojumu par līdz šim saņemtajiem biežāk uzdotajiem iedzīvotāju un uzņēmēju jautājumiem saistībā ar izsludinātajiem īpaši stingrajiem drošības pasākumiem un ierobežojumiem laika periodā no 21. oktobra līdz 14. novembrim.

Pārvietošanās ierobežojumi

Kādi pārvietošanās ierobežojumi šobrīd ir spēkā? Kas ir stingrā mājsēde?

No šī gada 21. oktobra līdz 14. novembrim vakara un nakts stundās ir spēkā pārvietošanās ierobežojumi jeb stingra mājsēde. Tas nozīmē, ka laika posmā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 iedzīvotājiem ir pienākums uzturēties savās dzīvesvietās mājsaimniecības ietvaros. Ja dzīvesvieta vai uzturēšanas vieta ir jāatstāj objektīvu attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda apliecinājums un līdzi jāņem pase vai ID karte. Vairāk informācijas par pārvietošanās ierobežojumiem atradīsiet Valsts policijas mājaslapā.

Kādu neatliekamu iemeslu dēļ var doties prom no savas dzīvesvietas vakarā un naktī?

Būtiski attaisnojoši iemesli, lai laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 pamestu dzīvesvietu ir:

  • došanās uz darba vai dienesta vietu vai no tās, veicot darba vai dienesta pienākumus;
  • lai saņemtu ārstniecības pakalpojumus (arī Covid-19 vakcīnu, dzīvnieku veterinārmedicīnisko aprūpi, apmeklētu diennakts aptieku), psiholoģisko atbalstu;
  • lai nokļūtu uz vai no lidostas, ostas, dzelzceļa stacijas vai autoostas vai no tām.


Atstājot dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu būtisku attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda apliecinājums un jāņem līdzi pase vai ID karte. Sīkāka informācija Valsts policijas mājaslapā.

Kādā formā jāaizpilda apliecinājums?

Apliecinājumu var aizpildīt rakstiski brīvā formā (drukātā formātā gan uz mājaslapā norādīta veidlapas parauga, gan pēc piemēra uz baltas lapas), vai elektroniski savā viedierīcē. Apliecinājuma formas paraugs atrodas Valsts policijas mājaslapā. Dodoties ārpus mājas līdzi jāņem arī pase vai ID karte.

Cik cilvēki drīkst pārvietoties privātā automašīnā?

Privātā transportlīdzeklī drīkst atrasties cilvēki no vienas mājsaimniecības vai divas personas no atšķirīgām mājsaimniecībām. Līdz trim personām no vairākām mājsaimniecībām atļauts pārvietoties kopā ar nepilngadīgu bērnu, vai personām, kurām nepieciešama asistenta palīdzība vai kurai ir objektīvas grūtības pārvietoties vecuma vai funkcionālu traucējumu dēļ. Braucot automašīnā no dažādām mājsaimniecībām, ir jālieto sejas maskas.

Vai var izvest suni ārā pēc plkst. 20.00?

Ja šāda neatliekama nepieciešamība rodas pēc plkst. 20.00, policija uz to raudzīsies ar sapratni. Jāatceras, ka izvest ārā suni vienlaikus drīkst viens cilvēks, nevis visa ģimene. Tāpat vēlams paņemt līdzi dokumentu un šādai pastaigai jābūt īslaicīgai, uzturoties savas dzīvesvietas tuvumā. Policija uz šādu situāciju raudzīsies ar sapratni, bet vienlaikus aicina personas ievērot noteiktos ierobežojumus mājsēdes laikā.

Kā darbinieks var nokļūt mājās pēc plkst. 20.00 valstī noteiktās mājsēdes laikā?

No 21. oktobra līdz 14. novembrim noteiktās mājsēdes laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 aizliegums pārvietoties nav attiecināms uz personām, kuras dodas uz darba vai dienesta vietu vai no tās, vai veic darba vai dienesta pienākumus, ja persona uzrāda aizpildītu apliecinājumu un personu apliecinošu dokumentu.

Vai var braukt ar taksometru?

Jā, taksometru pakalpojumi ir pieejami. Jāievēro, ka taksometrā var pārvietoties viens pasažieris vai vienas mājsaimniecības locekļi, vai pasažieris kopā ar nepilngadīgu bērnu vai personu, kurai nepieciešama asistenta palīdzība. Jāpatur prātā, ka mājsēdes laikā no plkst. 20.00 līdz plkst. 5.00 taksometra pakalpojumu un komercpārvadājuma ar vieglo automobili pakalpojumu var izmantot:

  • lai dotos uz darbu vai no tā;
  • nokļūšanai līdz pasažieru pārvadājumu sniegšanas vietai lidostā, ostā, dzelzceļa stacijā vai autoostā, atgrieztos dzīvesvietā;
  • dotos uz diennakts aptieku, psiholoģiskā atbalsta vai ārstniecības iestādi, vai veterinārmedicīnas iestādi vai no tās.


Atstājot dzīvesvietu vai uzturēšanās vietu būtisku attaisnojošu iemeslu dēļ, obligāti ir jāaizpilda apliecinājums un jāņem līdzi pase vai ID karte. Sīkāka informācija Valsts policijas mājaslapā.

Izglītības process

Vai bērnudārzi strādā?

Jā, pirmsskolas izglītības programmu apguve (arī starptautisko izglītības programmu apguve atbilstošā vecuma grupā) turpinās klātienē dežūrgrupās tiem bērniem, kuru vecāki vai likumiskie pārstāvji nevar strādāt attālināti un nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Ņemot vērā, ka laika periodā līdz 14. novembrim daļa ģimeņu varēs nodrošināt pirmsskolas vecuma bērnu pieskatīšanu mājās, iespējams mazāks izglītojamo skaits grupās – šādos gadījumos pieļaujama to apvienošana vienas izglītības iestādes ietvaros, pēc iespējas nodrošinot apvienotās grupas sastāva nemainību. Lai optimizētu grupu skaitu, pirmsskolas izglītības iestāde var apzināt bērnu vecākus, lai noskaidrotu iespējas nevest bērnu uz bērnudārzu līdz 14.novembrim, taču izglītības iestādes vadībai nav tiesību pieprasīt apliecinājumus par to, ka bērna likumiska pārstāvis kāda iemesla dēļ nevar nodrošināt bērna uzraudzību mājās. Un darba devējam nav pienākums izsniegt kādas attiecīgas izziņas.

Vai var rīkot nometnes skolēnu brīvlaikā?

Nē, nometnes nav pieļaujams rīkot. Pagaidām arī interešu izglītības norise klātienē nav atļauta.

Tirdzniecība

Vai var strādāt saimniecības un būvniecības preču veikali, piemēram, Depo, Cenu klubs, Kurši, IKEA u.tml.?

Saimniecības un būvniecības preču veikali var strādāt tikai distances tirdzniecībā – pieņemt fizisku un juridisku personu pasūtījumus, veikt norēķinus attālināti un pircēju pasūtīto preču izsniegšanu veikt tikai ārpus tirdzniecības vietas telpām (apmeklētāji nedrīkst uzturēties tirdzniecības vietas telpās) vai ar preču piegādi. Apmeklētāji pēc attālināti iegādātām precēm ierodas tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, personas, kurām objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un nepilngadīgus bērnus, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. Klātienes tirdzniecības vietas darbiniekam aizliegts klienta vietā veikt preču pasūtīšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Vai var strādāt dārzkopības preču veikali?

Dārzkopības veikali klātienē klientus apkalpot nevar, bet tie var strādāt distances tirdzniecībā.

Kādā režīmā jāstrādā grāmatnīcām un ziedu veikaliem?

Grāmatnīcas un ziedu veikali šobrīd iekļauti pirmās nepieciešamības preču veikalu sarakstā, līdz ar to tie var strādāt "sarkanajā" režīmā, t.i., pārdevējiem jābūt ar sadarbspējīgu Covid-19 sertifikātu (vakcinācijas, pārslimošanas vai testēšanas), bet klienti var būt gan ar sertifikātu, gan bez tā.

Kā organizējama distances tirdzniecība veikalos, piemēram, apģērbu un apavu veikalos?

Tirdzniecībai noteiktie ierobežojumi nav attiecināmi uz preču tirdzniecību, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Iegādāto preču izsniegšana notiek tikai ārpus tirdzniecības vietas telpām (apmeklētāji nedrīkst uzturēties tirdzniecības vietas telpās) vai ar preču piegādi. Tāpat arī nav ierobežota preču nosūtīšana / saņemšana pakomātos.

Apmeklētāji pēc attālināti iegādātām precēm ierodas tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, personas, kurām objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un nepilngadīgus bērnus, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. Klātienes tirdzniecības vietas darbiniekam aizliegts klienta vietā veikt preču pasūtīšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus. Vienlaikus tirdzniecības vietās darbinieki drīkst turpināt apstrādāt pasūtījumus, kas veikti, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Vai attālināti iegādātas preces var izsniegt veikalā?

Nē, preču izsniegšana jānodrošina tikai ārpus tirdzniecības vietas telpām (apmeklētāji nedrīkst uzturēties tirdzniecības vietas telpās) vai ar preču piegādi. Tāpat arī nav ierobežota preču nosūtīšana / saņemšana pakomātos. Apmeklētāji pēc attālināti iegādātām precēm ierodas tikai pa vienam, izņemot personas, kurām nepieciešama asistenta palīdzība, personas, kurām objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ, un nepilngadīgus bērnus, ar kuriem var būt kopā viena pilngadīga persona. Klātienes tirdzniecības vietas darbiniekam aizliegts klienta vietā veikt preču pasūtīšanu, izmantojot distances saziņas līdzekļus.

Kādi ir darbības nosacījumi vairumtirdzniecībai?

Tā kā ar MK rīkojumu netiek nošķirtas epidemioloģiskās drošības prasības mazumtirdzniecībai un vairumtirdzniecībai, tad arī vairumtirdzniecības pakalpojumu sniegšanai piemērojams ierobežojums sniegt tirdzniecības pakalpojumus klātienē un līdz ar to preču izsniegšana pieļaujama vienīgi ārpus tirdzniecības telpām vai ar piegādi.

Vai tirgi var strādāt? Ja var, ko tur var tirgot?

Tirgos un ielu tirdzniecības vietās atļauts tirgot pārtiku un pašu ražoto lauksaimniecības produkciju, savvaļas ogas, augļus, riekstus, sēnes un savvaļas ziedus; mežu reproduktīvo materiālu; pašu iegūtus svaigus zvejas produktus un medījamos dzīvniekus vai to gaļu nelielos apjomos saskaņā ar normatīvo aktu prasībām par primāro produktu apriti nelielos apjomos, kā arī lauksaimniecības un mājas (istabas) dzīvniekus. Nav atļauta ielu tirdzniecības organizēšana, t.sk. gadatirgi.

Cik m2 uz vienu apmeklētāju jānodrošina veikalos?

Tirdzniecības vietās vienam apmeklētājam jānodrošina ne mazāk kā 25 m2 no publiski pieejamās telpu platības. Tirdzniecības vietā, kur vienam apmeklētājam publiski pieejamā telpu platība ir mazāka par 25 m2, vienlaikus var atrasties tikai viens apmeklētājs.

Sabiedriskā ēdināšana

Vai sabiedriskā ēdināšana var strādāt laikā no 21.oktobra līdz 14.novembrim?

Jā, var strādāt, izsniedzot ēdienu līdzņemšanai vai ar piegādi.

Vai sabiedriskās ēdināšanas vietas var strādāt pēc plkst. 19.00? (Piem., ātrās palīdzības šoferis var naktī nopirkt ēst līdzņemšanai?)

Ēdiena izsniegšanai līdzņemšanai nav noteikts darba laika ierobežojums, tomēr tam pakaļ var doties persona, kas nodarbināta sabiedrībai ļoti svarīgās nozarēs un pilda dienesta pienākumus. Tāpat pēc plkst.19.00 ēdienu var piegādāt uz mājām, piegādes servisiem atļauts strādāt, jo tas ir viņu darbs.

Saimnieciskie pakalpojumi

Vai var strādāt velodarbnīca, autoserviss, autoriepu nomaiņas punkts?

Jā, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības nosacījumus, nepulcējoties iekštelpās, sniedzot pakalpojumu jeb kontaktējoties ar pakalpojuma saņēmēju iespējami īsu brīdi. Pakalpojuma saņēmējs var būt kā ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, tā arī bez.

Vai var strādāt ķīmiskā tīrītava, veļas mazgātava ar klientiem klātienē?

Ķīmiskā tīrītava var sniegt pakalpojumus klientiem. Savukārt veļas mazgātavas, kurās personas izmanto mazgātavu infrastruktūru, pakalpojuma sniedzējam jānodrošina pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības, jāievēro 2 m distance starp dažādiem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām, un visiem pareizi jālieto sejas maska.

Kādi saimnieciskie pakalpojumi klātienē nebūs pieejami no 21.oktobra līdz 14.novembrim?

Klātienē nebūs pieejami pakalpojumi, kas saistīti ar izklaidi, azartspēlēm un derībām, atrakcijām (tostarp akvaparkos, izklaides un atrakciju centros, batutu parkos), skaistumkopšanu un labsajūtu, aktīvo atpūtu (piemēram, organizētus pārgājienus), fiziskajām aktivitātēm un sportu, tūrismu, foto pakalpojumiem, klātienes konsultācijām, kolektīvām medībām.

Kādi pakalpojumi klātienē būs pieejami?

Piemēram, finanšu, pasta, sabiedriskās ēdināšanas (tikai līdzņemšanai/piegādei), izmitināšana, remonta un avāriju novēršanas pakalpojumi, darba inventāra un aprīkojuma noma, fotogrāfiju izgatavošana dokumentiem un plašsaziņas līdzekļu darba nodrošināšanai u.tml. Tāpat būs pieejami komercdarbības atbalsta pakalpojumi, ko juridiskas personas sniedz juridiskām personām jeb B2B pakalpojumi. (Kā arī citi, kas nav minēti iepriekšējā atbildē.)

Kāds ir pakalpojumu sniedzēju darba laiks?

Saimniecisko pakalpojumu sniegšanas vietas klātienē darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 6.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 19.00, lai darbinieki var paspēt tikt no un uz darbu pirms stingrās mājsēdes iestāšanās laika. Tūristu mītņu, piegādes, avārijas un neatliekamo komunālo pakalpojumu sniegšanas darba laiks netiek ierobežots, arī sabiedriskās ēdināšanas vietu darba laiks netiek ierobežots, lai pagatavotu maltīti piegādei vai līdzņemšanai (taču jāpatur prātā, ka došanās pēc pasūtītās maltītes pēc plkst. 20.00 mājsēdes laikā nav neatliekams iemesls dzīvesvietas pamešanai).

Kādi ir nosacījumi pakalpojumu sniegšanai?

Pakalpojuma sniedzējam, kas nonāk ciešā kontaktā ar pakalpojuma saņēmēju, ir jābūt vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam, vai tiem, kuri uzsākuši vai pabeiguši vakcinācijas kursu, testēšanas sertifikātam. Pakalpojuma saņemšanas vietā vienai personai jānodrošina ne mazāk kā 15 m2 no publiski pieejamo iekštelpu platības, jāievēro 2 metru distance starp dažādiem apmeklētājiem vai mājsaimniecībām, un jālieto sejas maska.

Testēšana

Vai nevakcinētu darbinieku testēšana jāveic katru dienu? Kādi testi nepieciešami?

Darbiniekiem, kas darbu veic klātienē var savus pienākumus veikt:

  • ar laboratoriski veiktu PĶR testu, nosakot SARS CoV-2 RNS klātbūtni un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 72 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • ar laboratoriski veiktu ātrā SARS-CoV-2 antigēna testu, kas iekļauts Padomes rekomendācijās 2021/C 24/01, un tas ir negatīvs (tests ir derīgs pakalpojumus sniegšanai 24 stundas no analīžu nodošanas brīža; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju), vai
  • tikai teritorijās, kur nav pieejami pakalpojumi testēšanas sertifikātu saņemšanai (tuvāko 10km rādiusā), ar darba devēja veiktu SARS-CoV-2 antigēna testu, kas nav vecāks par 72 stundām, un tas ir negatīvs (testu organizē un reģistrē darba devējs; izmaksas sedz darba ņēmējs, ja nav cita vienošanās ar darba devēju).


Papildus visiem darbiniekiem, kas strādā klātienē (tai skaitā pilnībā vakcinētām un pārslimojušām personām), katru dienu, ierodoties darbā, jāapliecina, ka tām nav infekcijas slimības pazīmju un tās nav bijušas kontaktā ar inficētām personām. Apliecinājuma sniegšanas veids un forma ir darba devēja izvēle (reģistrs, žurnāls, elektronisks apliecinājums).

Vai darba devējs pats var organizēt klātienē strādājošu darbinieku testēšanu?

Lai mazinātu Covid-19 izplatības riskus organizācijā, darba devējs var organizēt visu klātienē strādājošo darbinieku Covid-19 testēšanu. Šādā gadījumā Covid-19 testēšanas izmaksas un pilnībā vakcinētiem un pārslimojušiem darbiniekiem sedz no darba devēja līdzekļiem.

Kur var atrast tuvāko Covid-19 antigēna testa nodošanas vietu?

Antigēna testu veikšanas vietu saraksts ir pieejams Nacionālā veselības dienesta mājaslapā: https://www.vmnvd.gov.lv/lv/atrie-covid-19-antigena-testi-un-digitalais-covid-19-sertifikats

Līdz kuram datumam klātienē strādājošie darbinieki, kas nav vakcinēti, varēs atrasties darba vietā ar negatīvu Covid-19 testa rezultātu?

No 15.decembra darbiniekiem, arī brīvprātīgajiem un personām ar ārpakalpojuma līgumiem, kas veic darba pienākumus klātienē, jābūt ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu. Šis nosacījums attiecināms uz jebkāda veida klātienes pakalpojumu sniedzējiem, tai skaitā, ēdināšanas, saimniecisko, tirdzniecības u.c. pakalpojumu sniedzējiem.


Bēres, kristības, kāzas

Kādi nosacījumi jāievēro bēru rīkošanā?

Bēru ceremonijas organizējamas tikai ārā, piedalīties var ne vairāk kā 20 cilvēki (šo cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar bēru norises nodrošināšanu). Jālieto sejas maskas. Bēru mielasts netiek organizēts.

Vai var notikt kāzas?

Laulību reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonai vai garīdzniekam ir jābūt Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātam. Jālieto sejas maskas. Kāzu svinības kā pasākums ar pulcēšanos nav pašlaik atļautas.

Vai var organizēt kristības?

Kristības organizē tikai neatliekamā gadījumā. Tajās var piedalīties līdz 10 cilvēkiem no ne vairāk kā 2 mājsaimniecībām (šo cilvēku skaitā netiek ieskaitītas personas, kas saistītas ar kristību norises nodrošināšanu). Jālieto sejas maskas.

Mājas karantīna

Vai šobrīd ir jāievēro mājas karantīna, ja esi vakcinēta kontaktpersona un ir bijis kontakts ar Covid-19 inficētu personu (cilvēks atzīts par kontaktpersonu)?

Jā, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas dēļ ir pieņemts šāds nosacījums uz laiku līdz 2022.gada 11.janvārim (iepriekš vakcinētām personām, ja tās tika atzītas par kontaktpersonām, nebija jāievēro mājas karantīna). Šis ierobežojums tika ieviests, lai mazinātu iespējamo risku, ka vakcinētas personas var inficēt citas personas (šāds risks ir mazs, taču tomēr pastāv).

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!