Misija, vīzija un vērtības
Stipras sabiedrības pamatu veido ieinteresēti un savos spriedumos patstāvīgi cilvēki, kuriem ērti pieejama vispusīga, kvalitatīva un mūsdienīgi pasniegta informācija par svarīgāko, kā arī iespēja brīvi apmainīties ar viedokļiem un idejām.
"Delfi" nodrošina plašāko un daudzpusīgāko Latvijā un pasaulē notiekošā atspoguļojumu, sagatavo saturu lietojumam dažādos kontekstos un palīdz ikvienam veidot izpratni par mums nozīmīgajām tēmām un veidot savu viedokli.

Ar prasīgu attieksmi pret savu darbu un sižetu dalībniekiem, ar tēmu izvēli un aktualizāciju, "Delfi" veido sabiedrības dienaskārtību un rosina pārmaiņas, kas veido stiprāku, atbildīgāku un iekļaujošāku sabiedrību.

Ar nemitīgu komandas profesionālo izaugsmi, jaunāko instrumentu pielietojumu un darbu pie "latiņas paaugstināšanas" žurnālistikas jomā "Delfi" veido mediju nozari.

"Delfi" motivē ikvienu no mums iesaistīties pārmaiņās, kas skar gan katra personisko dzīvi, gan sabiedrības grupu, novadu un nozaru intereses, gan Latvijas attīstību un izaugsmi.
Kvalitatīvi
"Delfi" rūpējas par satura kvalitāti – no satura radīšanas procesa līdz dizainam un pasniegšanai; no spilgtiem virsrakstiem un tekstu kvalitātes līdz foto, video un interaktīvajiem materiāliem.
Visplašākie
"Delfi" ir visdaudzpusīgākais satura avots par Latvijā notiekošo un sabiedrībai nozīmīgo.
Dzīvespriecīgi
Reizēm pat ironiski un dzēlīgi
Veselīga ironija un, kad nepieciešams, pat dzēlīga attieksme pret notiekošo, pret esošo lietu kārtību un varu, ir kvalitātes, kuras ļauj "Delfi" saglabāt neatkarīgu un kritisku skatījumu kā uz nopietniem sabiedriski politiskiem notikumiem, tā uz kultūras, sporta un izklaides jaunumiem.
Profesionāļu komanda
"Delfi" komanda prasīgi izturas pret savu personisko profesionālo izaugsmi un rūpējas par visaugstāko žurnālistikas standartu uzturēšanu.
Nākotnes veidotāji
"Delfi" ne tikai informē, bet arī, konsekventi strādājot, panāk, ka to darbi rada pozitīvas pārmaiņas un veido sabiedrības ikdienu labāku.
Savējie
Visas Latvijas. Visai Latvijai
"Delfi" atspoguļo Latvijā notiekošo, mums svarīgāko un interesantāko pasaulē un palīdz ikvienam veidot savu viedokli. "Delfi" aizstāv sabiedrības un tās grupu intereses, uzsākot un uzturot sarunas par nozīmīgām tēmām. "Delfi" rūpējas par Latvijas mediju nozares attīstību un kvalitatīvu izaugsmi.
Pirmie
"Delfi" ir mediju nozares pionieri – pirmais medijs Latvijā, kura saknes ir digitālajā vidē; pirmie, kas ieviesuši tirgū jaunas pieejas un iniciatīvas; pirmie, kas uzsāk jaunas sadarbības formas ar partneriem. "Delfi" ir visātrākais un operatīvākais jaunumu avots – pirmie, kas ziņo par svarīgāko. "Delfi" palīdz auditorijai būt pirmajai visās jomās.
Mūsdienīgi
"Delfi" izmanto digitālo tehnoloģiju dotās iespējas, lai veidotu un sagatavotu saturu auditorijas vajadzībām un ērtam patēriņam dažādos formātos.
Personības
Būt "Delfi" komandā nozīmē nemitīgi pilnveidot savu personību – attīstot savas profesionālās prasmes, padziļināti attīstot savas intereses un paplašinot savu izpratni par pasauli.
Neitrāli
"Delfi" parāda situāciju vai notikumu no dažādām perspektīvām, vienmēr dod iespēju izteikties dažādām notikumā iesaistītajām pusēm.
"Delfi" palīdz ikvienam veidot savu viedokli par to, kas svarīgs, nozīmīgs vai aktuāls.
© 2021 Delfi Latvia
Klientu atbalsts