Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu 'Mēs darām'
Trešdien, 7. jūnijā, "Delfi" atklāj interneta žurnālu "Mēs darām". Tā mērķis ir uzrunājoši atspoguļot bieži vien sarežģītos vides aizsardzības, sabiedrības līdzdalības, vides pieejamības un citus ar ilgtspēju saistītus tematus. Parādīt, kā šīs tēmas skar mūs visus un ir saistošas katram.
Tādējādi jaunais e-žurnāls ir soliņš lielo izaicinājumu lielceļa malā, kur piesēst ikvienam, kas dodas garām. "Mēs darām" ir kā "Delfi" zaļais kurss, aicinot uz priekšu virzīties lēni un apzināti, soli pa solim, lai kopā dotos labākas rītdienas virzienā. Rezumējot – kā rīkoties atbildīgāk, nelienot laukā no ādas un saglabājot veselo saprātu. Jo svarīgākais ir virziens. Mēs visi esam daļa no problēmas un reizē daļa no risinājuma.
Interneta žurnālā fokusēti uzrunāsim to sabiedrības daļu, kam vēl nav sava "ilgtspējas sertifikāta". Ilgtspējas jēdziens tiek locīts vietā un nevietā. Par laimi, tas nemaina lietas būtību. No vienas puses tas ir modes sauklis, bet no otras – apzīmējums mūsu intuitīvajām ilgām, pirmkārt, pēc nākotnes un, otrkārt, pēc labākas nākotnes.
"Mēs darām" centrā ir izpratne par to, ka dzīvības pilnā planēta Zeme, cilvēces patvērums, tāda ir viena pati mūžības okeānā. Tāpēc mums par to jārūpējas pēc labākās gribas un saprašanas.
Bet. Baltijas jūrā plešas mirušās zonas, kailcirtes ir ikdiena, bet Zemgale no maizes klēts kļuvusi par pesticīdu poligonu. Iespējams, stāvoklis "viss ir slikti" nav tālu arī Latvijā. Ko darīt, lai nekristu izmisumā? Šis ir gadījums, kad jautājums ietver atbildi. Darīt. Kāpēc, ko un kā darīt – par to stāstīsim un rādīsim "Mēs darām" publikācijās. Arī par to, kad labākā izvēle ir nedarīšana. Katru nedēļu "Mēs darām" komanda izgaismos jaunas tēmas – no pilsētvides pieejamības līdz dārza iekopšanai un ledusskapja saturam – lai roka stieptos pēc tiem pārtikas produktiem, kas ir veselīgi mums un vienlaikus draudzīgi dabai un maciņam.
Mēdz teikt – kustība ir dzīvība, bet mēs, atklājot e-žurnālu "Mēs darām", to pārfrāzējam – dzīvība ir darbība. Tāpēc mūsu stāstu varoņi ir daroši cilvēki. Es daru, tu dari, mēs darām. Ja esi no mūsu cilts vai vēlies šeit pievienot arī savu pirksta nospiedumu, tiekamies "Mēs darām" šķirkļos.
Agita Baltbārde, AS "CleanR Grupa", Korporatīvo attiecību un ilgtspējas direktore
Neiekrist uz zaļmaldināšanu vai korporatīvu aizbildināšanos
Cilvēki iedalās tajos, kas teju fanātiski loka ilgtspējas vārdu, un tajos, kam šis vārds neko neizsaka. Trīs ilgtspējas pīlāri – rūpes par vidi, rūpes par cilvēku un laba korporatīvā pārvaldība – šobrīd galvenokārt tiek uztverti kā uzņēmēju solījums sabiedrībai. Taču ilgbūtības principus var praktizēt visi - gan katrs cilvēks individuāli, gan uzņēmumi. Mērķis ir viens – dzīvot šodien labākā vidē un apstākļos un rūpēties, lai tādi pieejami arī nākamajām paaudzēm.
Tomēr ceļā uz ilgbūtību var paklupt gan liels, gan mazs. Tā nesen prestižā starptautiskā S&P ilgtspējas reitingā globāli zināmo elektroauto ražotājs "Tesla" zaudēja pozīcijas iepretim, piemēram, naftas kompānijai "Exxon Mobil". Izrādījās, ka ar "zaļāku" produktu nav pietiekami, daudz augstāk tika novērtēta naftas kompānijas darbība, kas katrā solī strādāja pie ietekmes uz vidi samazināšanas, rūpējās par cilvēkiem, apkaimi un caurspīdīgiem pārvaldības procesiem.
Tikai izglītota sabiedrība sapratīs atšķirību, tāpēc lieliski, ka "Delfi" sāk šo sadaļu, lai mēs "neiekristu" uz zaļmaldināšanu vai korporatīvu aizbildināšanos, bet spētu kopā objektīvi novērtēt citu darbības un ieviest paradumu maiņu arī savā ikdienā.
"CleanR Grupā" nav definēta ilgtspējas stratēģija, bet ir definēta ilgtspējīga biznesa stratēģija. Mūsu biznesa pamatvirzieni ir cieši saistīti ar rūpēm par vidi, tomēr nevēlamies iekrist "Teslas" lamatās, tāpēc esam integrējuši ilgtspēju visās uzņēmuma darbībās. Jaunajā e-žurnālā "Mēs darām" dalīsimies ar "CleanR Grupas" uzņēmumu pieredzi un padomiem, kā katrs no mums var savu dzīvesveidu veidot ilgtspējīgu – neradīt atkritumus, šķirot tos, kā dot lietām otru dzīvi, kā rūpēties par savu saimniecību gudri. Par to, kā kopā savu dzīves telpu – pilsētvidi – kopt un attīstīt tā, lai arī nākamās paaudzes varētu baudīt tās pievienoto vērtību.
Antra Birzule, "Lidl Latvija" Korporatīvās sociālās atbildības vadītāja
Ceļā uz rītdienu – labi cilvēkiem un planētai
Mazumtirdzniecības uzņēmumi visā pasaulē pārvērtē savu ietekmi uz sabiedrību un apkārtējo vidi, pārskatot piegādes ķēdes un citus darbības aspektus.
"Lidl" izstrādātā korporatīvās sociālās atbildības stratēģija "Ceļā uz labāku rītdienu" ir spēcīgas un konkrētas pārliecības rezultāts: vēlamies dot ieguldījumu ilgtspējīgā attīstībā, kas apvieno mūsu biznesa vajadzības, bet vienlaikus – ir laba katram cilvēkam individuāli, mūsu sabiedrībai un planētai kopumā. Stratēģija ietver sešas galvenās jomas, kas nosaka mūsu projektu prioritātes: cienīt bioloģisko daudzveidību, aizsargāt klimatu, rīkoties godīgi, taupīt resursus, veicināt veselību un būt atvērtiem dialogam.
Ilgtspēja pie mums tiek uzskatīta par "Lidl" attīstības stratēģijas neatņemamu sastāvdaļu un mūsu vērtību sistēmas pamatu. Lai gan tās var radīt kādas izmaksas pašlaik, mēs tās uzskatām par vērtīgu investīciju nākotnē. Piemēram, "Lidl" starptautiskās klimata stratēģijas ietvaros mēs esam izvirzījuši mērķi līdz 2030. gadam samazināt CO2 emisijas no mūsu biznesa procesiem par 48% salīdzinājumā ar 2019. gadu. Savukārt "Lidl" plastmasas stratēģijas "RESet Plastic" ietvaros līdz 2025. gadam mūsu privāto zīmolu produktiem esam iecerējuši par 20% samazināt plastmasas izmantošanu fasējumā, 100% iepakojumu padarot par pārstrādājamu, un iepakojumos izmantot vidēji 25% jau pārstrādātu materiālu.
Tikpat būtiski ir veidot tādas attiecības ar mūsu biznesa partneriem, lai arī viņi investētu ilgtspējā. Tādējādi tiek radīta atbildīga piegādes ķēde, kas aktivizē pozitīvu mijiedarbības sistēmu, kurā visi – uzņēmumi, klienti un sabiedrība – var gūt kopīgu labumu.
Pārstāvam globālo saikni starp nozari un vietējo patērētāju, tāpēc jūtamies atbildīgi par apzinātas un atbildīgas iepirkšanās uzvedības veidošanu sabiedrībā. Tāpēc uzskatām, ka "Mēs darām" ir projekts ar pozitīvu vērtību, lai iedvesmotu arī citus izzināt ilgtspējas jautājumus, novērtēt savu veikumu un aktīvāk iesaistīties darbībā.