Dzīvokļa elektrotīkla pārbaude un jaudas maiņa: kas jāņem vērā
Dzīvokļa elektrotīkla pārbaude un jaudas maiņa: kas jāņem vērā
Projekta "Esi elektrodrošs" ietvaros nesen viesojāmies lauku mājā Iecavas pusē, kur sertificēti elektrospeciālisti veica iekšējā elektrotīkla pārbaudi. Šajā rakstā piedāvājam video ieskatu, kā iekšējās elektroinstalācijas pārbaude tiek veikta dzīvoklī.
Baiba pirms neilga laika ievākusies savā jaunajā miteklī – divistabu dzīvoklī Rīgā, Āgenskalna apkaimē. Viņa jau bija informēta par Ministru kabineta Ugunsdrošības noteikumiem, kas paredz, ka ikviena mājokļa īpašniekam vismaz reizi desmit gados ir jāveic elektroinstalācijas jeb iekšējā elektrotīkla pārbaude. Lai pārliecinātos, ka elektroinstalācija jaunajā dzīvoklī ir droša un to turpmāk var ekspluatēt, Baiba pie sevis uzņēma AS "Inspecta Latvia" elektrotehniskās nodaļas ekspertus.
Pārbaudes laikā sertificēti elektrospeciālisti apsekoja dzīvokli un veica elektroinstalācijas kopējā tehniskā stāvokļa novērtējumu, kā arī izdarīja dažādus elektriskos mērījumus, piemēram, pārbaudīja kontaktsavienojumus ar termokameru. Pārbaudes laikā netika konstatētas nepilnības. Speciālistu atzinums – pašlaik izmantoto elektroierīču ekspluatācija šī dzīvokļa elektrotīklā ir droša.

Diemžēl kopumā sabiedrības izglītotība par prasību reizi desmit gados veikt iekšējā elektrotīkla pārbaudi ir zema, taču tā ir ļoti būtiska, lai pārliecinātos par mājokļa elektroinstalācijas tehnisko stāvokli. Neveicot ēku iekšējās elektroinstalācijas pārbaudes, sekas var būt traģiskas – var gūt elektrotraumas un notikt ugunsnelaimes.


Kur sākas īpašnieka atbildība?
Kamēr speciālisti rosījās un veica mērījumus, AS "Sadales tīkls" (ST) elektrodrošības eksperts Artūrs Šmats sarunas vadītājam Edgaram Bāliņam pastāstīja vairāk par elektrotīkla piederības robežām, dalījās ar ieteikumiem, kā rīkoties situācijās, kad dzīvoklī ir pazudusi elektrība, un skaidroja, kā izvēlēties individuālajiem elektroenerģijas lietošanas paradumiem atbilstošu jaudu.
Ar katru klientu ir noslēgts elektroenerģijas piegādes līgums, kurā atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumiem ir skaidri definētas arī piederības robežas – cik tālu ir "Sadales tīkla" atbildība un kur sākas lietotāja atbildība. Šajā gadījumā, kad mēs atrodamies dzīvoklī, "Sadales tīkla" kompetence beidzas jau kabeļu sadalnē, kas atrodas ārpus mājas. Savukārt publiskais tīkls, kas atrodas kāpņu telpā, ir nama apsaimniekotāja īpašums, un viņš par to ir atbildīgs. Elektroinstalācija, kas atrodas dzīvoklī, ir dzīvokļa īpašnieka atbildība.
— Artūrs Šmats, AS "Sadales tīkls" Mācību centra elektrodrošības eksperts
Pārbaudē konstatēja, ka konkrētajā dzīvoklī ir potenciāls arī samazināt pieslēguma slodzi. "Dzīvoklī ir maz jaudīgu elektroierīču, ko varētu darbināt vienlaicīgi. Šajā gadījumā 25 A vienas fāzes pieslēgumu varētu aizstāt ar 16 A pieslēgumu. Pieslēguma jaudu var mainīt "Sadales tīkla" pašapkalpošanās portālā, kur jāautorizējas un tālāk jāizvēlas sadaļa "Slodzes izmaiņas"," stāsta speciālists.

Dzīvokļu īpašniekiem mēdz arī rasties jautājums, kāda ir pareiza rīcība situācijās, kad pazūd elektrība. Kā norāda eksperts, vispirms jāsaprot cēloņsakarības. Iespējams, ieslēgtas vairākas jaudīgas elektroierīces, tādēļ "izsisti korķi". Ja, pārbaudot drošinātājus, secinām, ka tie ir ieslēgti un arī kaimiņi palikuši bez elektrības, vispirms jāsazinās ar nama apsaimniekotāju, kurš konstatēs, vai nav bojājuma daudzdzīvokļu nama publiskajā elektrotīklā, un nepieciešamības gadījumā pieteiks bojājumu ST.
Pirmā lieta, ko noteikti vajadzētu darīt, ja dzīvoklī pazūd elektrība, – pārbaudīt, vai nav atslēgušies drošības slēdži. Ja ir – ieslēdzam tos. Ja pēc kāda laika šāda situācija atkal atkārtojas un mēs neredzam cēloņsakarību, visticamāk, ir laiks vērsties pie sertificēta speciālista, lai pārliecinātos, vai ar elektroinstalāciju viss ir kārtībā.
— Artūrs Šmats, AS "Sadales tīkls" Mācību centra elektrodrošības eksperts
Projekts sadarbībā ar:
Saturs:
"Delfi Brand Studio"
Izstrāde:
Krišjānis Bušs
MEDIJU KOMUNIKĀCIJAS EKSPERTS:
Ieva Zeibote
Foto:
"Sadales tīkls" un "Shutterstock"
Projekta vadība:
Žanete Kļaviņa
DIZAINS:
Māris Rītiņš
Redaktors:
Kristīne Melne, Līga Švāne