Piemērs no dzīves: kā tiek veikta iekšējā elektrotīkla pārbaude
Piemērs no dzīves: kā tiek veikta iekšējā elektrotīkla pārbaude
Projekta "Esi elektrodrošs" ietvaros rosinām cilvēkus sakārtot un pārbaudīt sava mājokļa elektroinstalāciju. Esam izglītojuši sabiedrību par elektrodroša mājokļa principiem un iepazīstinājuši ar eksperta padomiem, kā un kad veikt mājokļa elektroinstalācijas pārbaudi. Šajā rakstā piedāvājam video ieskatu, kā norisinās iekšējā elektrotīkla pārbaude sertificētu elektrospeciālistu vadībā.
AS "Inspecta Latvia" elektrotehniskās nodaļas eksperti lauku privātmājā Iecavas pusē veica elektroinstalācijas pārbaudi atbilstoši Ministru kabineta Ugunsdrošības noteikumiem, kuros teikts, ka ikviena mājokļa īpašniekam vismaz reizi desmit gados ir jāveic elektroinstalācijas jeb iekšējā elektrotīkla pārbaude. Tas attiecas arī uz koplietošanas telpām, piemēram, daudzdzīvokļu namu publisko tīklu, kura pārbaude jāveic nama apsaimniekotājam. Diemžēl liela daļa iedzīvotāju par šādu prasību nav informēta, un ļoti maz ir tādu, kuri pārbaudes arī apzinīgi veic.
Ēkas iekšējās elektroinstalācijas pārbaude ir tas pats, kas automašīnas tehniskā apskate, kurā pārliecināmies, ka auto var droši piedalīties satiksmē.
— Artūrs Šmats, AS "Sadales tīkls" Mācību centra elektrodrošības eksperts


Mājas elektrotīkla stāvoklis – katra īpašnieka paša atbildība
Pārbaudes laikā īpašumā elektrospeciālisti veica dažādus elektriskos mērījumus, tostarp kontaktsavienojumu pārbaudi ar termokameru, un apsekoja ēkas elektroinstalācijas kopējo tehnisko stāvokli. Tika konstatētas vairākas neatbilstības – palielināta silšana kontaktsavienojumos, izolācijas pretestība mazāka par normatīvos minimāli pieļaujamo un citas potenciāli bīstamas nepilnības.
Ņemot vērā ēkas elektroinstalācijas ilgumu un tehnisko stāvokli, eksperti secināja, ka nepieciešams veikt pilnu elektroinstalācijas nomaiņu, tostarp jānomaina visi mājā esošie vadi, kabeļi un elektroinstalācijas elementi, piemēram, apgaismojuma slēdži un rozetes.

Tāpat arī mājā jāierīko jauna, mūsdienu prasībām atbilstoša elektrosadalne ar kalibrētiem aizsardzības elementiem, kas mājas iemītniekus varēs pasargāt no iespējamām elektrotraumām, kā arī samazinās ugunsgrēka risku.

"Šīs mājas elektrotīkls projektēts pagājušajā gadsimtā, līdz ar to tas nedz jaudas, nedz elektrodrošības ziņā nav piemērots visām elektroierīcēm, ko izmantojam mūsdienās. Mūsdienu elektroierīču ekspluatācija šādā elektrotīklā var radīt elektrodrošības riskus, kā arī palielināt ugunsgrēka izcelšanās iespēju. Jāpiebilst, ka elektrotraumas visbiežāk ir ar smagu vai letālu iznākumu," skaidro "Inspecta Latvia" speciālists.


Cilvēki joprojām nav informēti
Elektrotehniskās nodaļas eksperta novērojums liecina – sabiedrības izglītotība par prasību reizi desmit gados veikt iekšējā elektrotīkla pārbaudi ir zema. Visbiežāk namīpašnieki speciālistus uzmeklē situācijās, kad šīs pārbaudes pieprasījuši ugunsdzēsēji vai apdrošinātāji. Diemžēl ir ļoti maz gadījumu, kad privātpersonas bez ārējas ietekmes godprātīgi vēršas pie sertificētiem speciālistiem, lai saņemtu sava īpašuma iekšējās elektroinstalācijas stāvokļa novērtējumu. "Šajā ziņā mums vēl ir tāls ceļš ejams," norāda "Inspecta Latvia" pārstāvis.
Iekšējās elektroinstalācijas pārbaude ir ļoti būtiska, lai pārliecinātos par mājokļa tehnisko stāvokli. Tajā tiek noskaidrots, vai ēka ir droša turpmākai ekspluatācijai. Sertificēts speciālists pēc pārbaudes sniedz ieteikumus, ko var uzlabot un kas jāņem vērā. Latvijā ir kvalificēti uzņēmumi un privātpersonas, kas veic ēku iekšējās elektroinstalācijas pārbaudes. Neveicot šīs pārbaudes, sekas var būt traģiskas – var gūt elektrotraumas un notikt ugunsnelaimes.
— Artūrs Šmats, AS "Sadales tīkls" Mācību centra elektrodrošības eksperts
Projekta "Esi elektrodrošs" ietvaros aicinājām lasītājus iesūtīt fotogrāfijas, kurās fiksēts elektrotīklu stāvoklis mājoklī, bet nav pārliecības, ka tur valda kārtība. Raksta turpinājumā piedāvājam aplūkot dažus no iesūtītajiem piemēriem, kurus izanalizējis "Sadales tīkls" elektrodrošības eksperts.

Plašāk par to, kas ir elektrodrošs mājoklis, lasiet šeit.


Eksperta komentārs: Ļoti labi, nomainīti novecojušie un savu laiku nokalpojušie elementi, sakārtota un pārredzama shēma. Šis ir labs piemērs, kā veikt elektroinfrastruktūras uzlabošanas darbus.
Jautājums: Šobrīd kā reiz tiek remontēta istaba lauku mājā, kur vajadzētu pirms apmetuma klāšanas sakārtot elektroinstalāciju. Pašam zināšanas ir nelielas, varu vadus izvilkt un rozetes saslēgt, nav īsti saprašanas par drošinātāju vajadzīgajām jaudām katram pieslēguma punktam (10–15–25 un a b c), kā arī noplūdes drošinātājiem un fāzu izlīdzinātājiem. Labprāt saņemtu kādu speciālista informāciju par šiem jautājumiem, jo privātie elektriķi bez krietnas naudiņas jau mūsdienās nekust ne no vietas.

Eksperta komentārs: Diemžēl attālināti konsultāciju par konkrētajā objektā uzstādāmajiem drošības slēdžiem, strāvas noplūdes automātslēdžiem un selektīvu to uzstādīšanu nebūs iespējams kvalitatīvi sniegt, jo ir jāzina konkrētā objekta pieslēguma jauda, plānoto elektroierīču jauda un to izvietojums telpās, kā arī citi aspekti, kas jāņem vērā, lai elektroinstalācija objektā būtu izbūvēta kvalitatīvi un droši. Jebkurā gadījumā rekomendējam vērsties pie kvalificēta nozares speciālista pēc konsultācijas.
Jautājums: Ko šeit varat komentēt?

Eksperta komentārs: Ēkas iekšējā elektroinstalācija ir nolietojusies, un tā tehniski neatbilst mūsdienu prasībām – "korķi" būtu jāaizvieto ar moderniem drošinātājslēdžiem, alumīnija divu dzīslu vadi ar atbilstošas jaudas trīs dzīslu kabeļiem. Kopumā nepieciešama pilnīga ēkas iekšējās elektroinstalācijas nomaiņa. Elektroiekārtu lietošana šādā mājoklī nav droša.
Jautājums: Vai šeit kaut kas ir nekorekti?

Eksperta komentārs: Abonenta uzskaites sadalne ir apmierinošā stāvoklī. Rekomendētu nomainīt drošinātājus – "korķus" pret jauniem drošinātājslēdžiem, atjaunot nulles kontaktu savienojuma spailes, kā arī demontēt liekos, nevajadzīgos elementus.
Jautājums: Ja veiktu elektroinstalācijas nomaiņu – vai var sienās palikt vecie vadi (bez elektrības pieslēguma)? Jo mūsdienās slēdžus liek gurnu augstumā.

Eksperta komentārs: Ja vecos vadus ir sarežģīti demontēt, tos var atstāt sienās, tikai noteikti jāpārliecinās, ka tie ir atslēgti no sprieguma padeves, redzamos vadu galus drošības nolūkos nepieciešams izolēt.
Projekts sadarbībā ar:
Saturs:
"Delfi Brand Studio"
Izstrāde:
Krišjānis Bušs
MEDIJU KOMUNIKĀCIJAS EKSPERTS:
Ieva Zeibote
Foto:
"Sadales tīkls" un "Shutterstock"
Projekta vadība:
Žanete Kļaviņa
DIZAINS:
Māris Rītiņš
Redaktors:
Kristīne Melne, Līga Švāne