Foto: EPA/Scanpix/LETA

Drīzumā notiks Eiropas Parlamenta vēlēšanas, un tās mums dos iespēju pārdomāt un izlemt ES turpmāko virzību. Eiropas pilsoņi kārtējo reizi balsos, tādējādi ietekmējot mūsu Savienības nākotni.

Virzoties uz dzimumu līdztiesību, mums jāvēršas pret pastāvīgajām atšķirībām un stereotipiem, lai nodrošinātu sievietēm un meitenēm pilnīgu brīvību dzīvot piepildītu dzīvi.

Mūsdienās novērotā dzimumu nelīdztiesība ir saistīta ar sociālajām gaidām saistībā ar aprūpes sniegšanu, diskrimināciju attiecībā uz piekļuvi nodarbinātībai, precēm un pakalpojumiem un paaugstinātu risku ciest no vardarbības. Sievietēm ir ierobežotākas dzīves ceļa izvēles iespējas, viņas ir pārslogotas, veicot neapmaksātu aprūpi, un nav pietiekami pārstāvētas politiskos un vadošos amatos. Tas ir zaudējums ne tikai sievietēm. Tas ir zaudējums mūsu sabiedrībai un mūsu Savienībai kopumā.

Urzulas fon der Leienas kā pirmās sievietes iecelšana Eiropas Komisijas priekšsēdētāja amatā Eiropai bija svarīgs politisks signāls. Turklāt priekšsēdētāja fon der Leiena dzimumu līdztiesību padarīja par Komisijas prioritāti. Tas tika atspoguļots dzimumu ziņā līdzsvarotā komisāru kolēģijā un pirmā līdztiesības jautājumu komisāra amata izveidē.

Tomēr līdztiesība nav tikai jautājums par būtiskiem signāliem. Tā nevar būt simboliska. Tā vietā, lai panāktu noturīgas pārmaiņas, līdztiesības jomā ir jāpievēršas visiem dzīves aspektiem, un tam, kā mūsu sabiedrība sadala pienākumus un gaidas. Runa ir par tādas vides radīšanu, kurā sievietes un meitenes visā viņu daudzveidībā tiek atbalstītas, lai varētu augt un gūt panākumus.

Brīvība no vardarbības ir ārkārtīgi svarīga, un tāpēc mēs sieviešu un meiteņu drošību noteicām par prioritāti. Tāpēc sava pilnvaru termiņa laikā esmu pievērsusi ievērojamu uzmanību šai jomai, ratificējot Stambulas konvenciju un nākot klajā ar īpašiem tiesību aktiem, par kuriem nesen tika panākta vienošanās. Pirmo reizi sievietes visā Eiropā neatkarīgi no pieredzes, izcelsmes vai dzīvesvietas gūs labumu no kopējiem minimālajiem standartiem visā ES.

Jaunajā direktīvā dalībvalstīm būs noteikts pienākums gādāt par to, lai ziņošana par vardarbīgiem noziegumiem pret sievietēm un par vardarbību ģimenē būtu droša, dzimumsensitīva un vieglāka. Tajā arī tiks paredzēti standarti vardarbības novēršanai, izmantojot izglītību un izpratnes veicināšanu, aizsardzības un atbalsta nodrošināšana vardarbībā cietušajām personām, pilnvaras izveidot pamatpakalpojumus patversmju un uzticības tālruņu veidā un vainīgo saukšana pie atbildības. Šis tiesību akts arī paredz kriminālatbildību par sieviešu dzimumorgānu kropļošanu, piespiedu laulībām un kibervardarbību kā atsevišķiem noziegumiem.

Visā ES sievietes joprojām galvenokārt nodarbojas ar neapmaksātu aprūpi un mājsaimniecības pienākumiem. Līdz ar to tam ir negatīva ietekme uz to, kā viņas iesaistās apmaksātā darbā. Tā kā sieviešu saimnieciskā darbība un neatkarība ir atkarīga no struktūrām, kas ir pieejamas, lai apvienotu mūsu profesionālos pienākumus un personīgo izvēli, mēs tiecāmies panākt pārmaiņas. Mēs veicinājām labāku darba un privātās dzīves līdzsvaru vecākiem un aprūpētājiem, nodrošinot 10 dienu apmaksātu paternitātes atvaļinājumu un 2 mēnešu ilgu nenododamu bērna kopšanas atvaļinājumu, un uzlabojām pieejamu, piekļūstamu un cenas ziņā pieņemamu kvalitatīvu bērnu aprūpi.

Turklāt mēs pieņēmām vairākas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot sieviešu ekonomiskās iespējas un vienlīdzīgu iespēju attīstīties un dot ieguldījumu ekonomikā. Piemēram, ieviešot jaunus noteikumus par darba samaksas pārredzamību, mērķis ir īstenot principu "vienāda darba samaksa par līdzvērtīgu darbu". Līdz 2026. gadam mūsu jauno noteikumu par dzimumu līdzsvaru uzņēmumu valdēs radītajai ietekmei būtu jānodrošina tik ļoti nepieciešamā redzamība nepietiekami pārstāvētajam dzimumam.

Gaidot Eiropas Parlamenta vēlēšanas, es uzskatu, ka mums ir jāraugās ne tikai uz sieviešu balsīm vēlēšanās un sieviešu pārstāvību, kas ir ļoti svarīgi, bet arī patiesi jācenšas nodrošināt Eiropas sievietēm spēju attīstīties, vadīt un būt pasargātām no vardarbības neatkarīgi no viņu personīgajām īpašībām.

Aicinu mūs visus izmantot iespēju, ko sniedz šī gada Starptautiskā sieviešu diena, lai pastiprinātu mūsu apņēmību veidot tādu nākotni, kurā dzimumu līdztiesība ir integrēta visā mūsu sabiedrības struktūrā.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!