Bedru remonts uz melnā seguma autoceļiem veikts vairāk nekā 61 tūkstoša kvadrātmetru apjomā
Foto: Shutterstock

Valsts akciju sabiedrība "Latvijas Autoceļu uzturētājs" (LAU) uz melnā seguma autoceļiem šogad veikusi bedru remontdarbus 61 216 m2 apjomā. Grants autoceļu caurbraucamības uzlabošanai – greiderēšana veikta 22 904 km apjomā, kā arī iesēdumu un bedru remontdarbi veikti vairāk nekā 37 900 m3 apjomā. Kopumā autoceļu seguma ikdienas uzturēšanas darbu izmaksas ir 4,34 miljoni eiro apmērā.

Bedru remonts uz melnā seguma autoceļiem Vidzemē veikts 14 489 m2, Kurzemē 11 016 m2, Latgalē 19 345 m2, Zemgalē 11 558 m2 un Rīgas reģionā 4 808 m2 apmērā. Remontdarbi uz asfalta seguma ceļiem tiek veikti prioritārā secībā. Vispirms bedres tiek remontētas uz galvenajiem un svarīgākajiem reģionālajiem autoceļiem ar lielāku satiksmes intensitāti.

Saskaņā ar normatīvajiem aktiem, bedru remonts uz A uzturēšanas klases autoceļiem jāveic līdz 1. jūnijam, uz B uzturēšanas klases autoceļiem līdz 15. jūnijam, uz C un D uzturēšanas klases autoceļiem līdz 1. jūlijam. Bedres, kas rodas atkārtoti, tiek remontētas visa gada garumā.

Greiderēšanas darbi Kurzemē veikti 5 566 km apjomā, Vidzemē 7 838 km, Zemgalē 4 494 km, Latgalē 4 054 km un Rīgas reģionā 952 km garumā. Iesēdumu un bedru remontdarbi uz grants autoceļiem Kurzemē veikti 12 075 m3, Vidzemē 7 094 m3, Zemgalē 11 458 m3, Latgalē 6 907 m3, Rīgas reģionā 410 m3 apjomā.

LAU regulāri veic autoceļu apsekošanu un ja tiek konstatēts, ka autoceļš neatbilst attiecīgā autoceļa uzturēšanas klases prasībām tiek uzsākta darba organizācija, ja darbu veikšanas tehnoloģijai ir atbilstoši laika apstākļi un grants autoceļi ir optimālā mitrumā.

Lai uzlabotu satiksmes drošību un informētu ceļu lietotājus par posmiem, kuros konkrētajā brīdī norit ikdienas uzturēšanas darbi, autoceļu uzturētāja greideri un remontbrigādes ir aprīkotas ar GPS iekārtām. Tiešsaistes režīmā var sekot līdzi "Latvijas Valsts ceļi" mājaslapas kartē un aplikācijā "Waze".

Tags

Bedres Latvijas Autoceļu uzturētājs

Comment Form