Balso par “Latvijas gada monētu 2023” un laimē
  1. Aptaujā aicināts piedalīties ikviens Latvijas iedzīvotājs, kā arī jebkurš interesents no ārvalstīm.
  2. Aptaujas balsojums notiek no 2024. gada 19. marta līdz 4. aprīlim, personai balsojot par monētu tīmekļvietnē www.delfi.lv.
  3. Visvairāk aptaujas dalībnieku balsu ieguvušās monētas dizaina autoram un plastiskā veidojuma autoram Latvijas Banka piešķir piemiņas balvu un diplomu.
  4. Aptaujas noslēgumā notiek šādu 18 (astoņpadsmit) euro kolekcijas monētu (balvu fonds) izloze: "Zvaigžņu putekļi" (trīs eksemplāri), "Dziesma saviļņo" (trīs eksemplāri), "Latvijas basketbolam 100" (trīs eksemplāri), "Zelta zirgi" (trīs eksemplāri), "Gaismas staru vēdeklis" (trīs eksemplāri), "Rīgas modes" (trīs eksemplāri). Balva ir viena monēta no balvu fonda.
  5. Lai piedalītos balvu izlozē, persona balsojot reģistrējas tīmekļvietnē www.delfi.lv, norādot savu vārdu, uzvārdu un e-pasta adresi, kā arī, ja vēlas, telefona numuru. Norādītā informācija tiks izmantota balvu izlozei un saziņai ar balvu laimētājiem. Viena persona drīkst reģistrēties dalībai izlozē tikai vienu reizi dienā. Latvijas Bankas amatpersonas un darbinieki nedrīkst reģistrēties un piedalīties izlozē.
  6. Balvu izlozē piedalās personas, kuras ir reģistrējušās šā nolikuma 5. punktā noteiktajā kārtībā. Balvu laimētājus pēc nejaušības principa nosaka AS "DELFI".
  7. AS "DELFI" apkopo aptaujas un izlozes rezultātus un līdz 2024. gada 12. aprīlim informē par tiem Latvijas Banku.
  8. Latvijas Banka aptaujas un izlozes rezultātus publicē tīmekļvietnē www.bank.lv ne vēlāk kā līdz 2024. gada 19. aprīlim. AS "DELFI" ir tiesīga aptaujas un izlozes rezultātus publicēt savā tīmekļvietnē www.delfi.lv vai citādi darīt zināmus sabiedrībai, to iepriekš saskaņojot ar Latvijas Banku.
  9. Latvijas Banka, publicējot balvu izlozes rezultātus, norāda balvu laimētāju vārdus un uzvārdus. Latvijas Bankas Naudas apgrozības pārvaldes Naudas politikas un operāciju daļa sazinās ar balvu laimētājiem līdz 2024. gada 15. maijam. Balvu saņemšanas termiņš – līdz 2024. gada 1. jūlijam. Pēc šā datuma balvas laimētājiem netiks izsniegtas.