Fоtо: Shutterstock

Šogad daļā Latvijas teritoriju, kur siltumenerģiju ražo, galvenokārt, izmantojot dabasgāzi, ir gaidāmi augstāki siltumenerģijas tarifi, vienlaikus lielā daļā apdzīvoto vietu tarifi paliek nemainīgi vai pat samazinās. Tarifu pieaugumu būtiski ietekmējis dabasgāzes cenas kāpums, kas pasaules tirgos turpina sasniegt rekordaugstu līmeni, ziņo Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā (SPRK).

Siltumenerģijas tarifi šī gada oktobrī salīdzinājumā ar iepriekšējās apkures sezonas beigām būs zemāki, piemēram Ādažos, Ķekavā, Baložos, Ogrē, Valmierā, Rēzeknē, Olainē, bet augstāki - Rīgā, Mārupē, Jūrmalā, Piņķos, Cēsīs, Aizkrauklē, Daugavpilī un Ezeres pagastā, pārējās Latvijas teritorijās tarifi saglabājas tādā pašā līmenī, kādi bija apkures sezonas beigās. Ņemot vērā tendences dabasgāzes tirgū, situācija apkures sezonas laikā var mainīties. Šobrīd izskatīšanā ir 16 siltumapgādes tarifu projekti, vairākās pilsētās tarifi mainīsies ar 1.novembri.

Tikmēr oktobrī 74% regulēto siltumapgādes uzņēmumu uzsāk apkures sezonu ar nemainīgu tarifu, 12% - tarifi ir pieauguši, bet 14% - tarifi ir samazinājušies. Vidējais siltumenerģijas tarifs Latvijā pieaudzis no 53,89 EUR/MWh maijā uz 54,78 EUR/MWh oktobrī.

Straujāks siltumenerģijas tarifu kāpums, kā norāda SPRK, ir vērojams tajās apdzīvotās teritorijās, kur siltumenerģijas ražošanā izmanto vienīgi dabasgāzi. Savukārt komersanti, kuri ražošanas procesā izmanto šķeldu un granulas, izmaksas pieaug minimāli vai pat samazinās.

Vienlaikus daļa piegādātās siltumenerģijas Latvijā tiek saražota koģenerācijas stacijās, kur saražo arī elektroenerģiju un to pārdod obligātā iepirkuma (OI) ietvarā. Dabasgāzes cenas pieauguma dēļ šiem komersantiem pieaug ieņēmumi par pārdoto elektroenerģiju, kurus izmanto, lai samazinātu uz siltumenerģijas tarifiem attiecinātās izmaksas.

"Redzam, ka situācija Latvijas novados atšķiras, ko ietekmē siltumenerģijas ražošanā izmantotais kurināmais. Šobrīd dabasgāzes cenas ir sasniegušas vēsturiski augstāko cenu līmeni. Augošs pieprasījums pēc dabasgāzes, mazinoties pandēmijas ierobežojumiem, kā arī vajadzība pēc krājumu atjaunošanas pirms gaidāmās apkures sezonas ir izraisījis straujas cenu izmaiņas gāzes tirgū. Visi šie notikumi atstāj ietekmi uz siltumenerģijas ražošanas izmaksām," stāsta SPRK priekšsēdētāja Alda Ozola.

Dabasgāzes nākotnes darījuma cena oktobra mēnesim šobrīd Gaspool biržā ir 6 reizes augstāka nekā pirms gada oktobrī. Situācija biržā ir strauji mainīga, taču, balstoties uz esošām dabasgāzes tirgus prognozēm, gaidāms, ka dabasgāzes cena varētu stabilizēties 2022.gada pavasarī.

Plašāk ar šajā apkures sezonā gaidāmajiem siltumenerģijas tarifiem Latvijā aicinām iepazīties SPRK infografikā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. SPRK patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !