Fоtо: Latvijas Valsts ceļi/Renārs Koris
Autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu iepirkuma 19 daļās saņemti 44 piedāvājumi, informē valsts SIA "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

(Papildināta ar satiksmes ministra teikto.)

Iepirkums Valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbi (IUD) priekšmets ir sadalīts 19 iepirkuma daļās pēc teritoriālā principa: Rīgas nodaļas teritorija ietver 1023 km autoceļu, Daugavpils nodaļas – 844 km, Liepājas nodaļas – 920 km, Ogres nodaļas – 741 km, Cēsu nodaļas – 1060 km, Madonas, Gulbenes nodaļas – 1582 km, Smiltenes, Alūksnes nodaļa – 1390 km, Limbažu nodaļas – 808 km, Valmieras nodaļas – 790 km, Aizkraukles nodaļas – 772 km, Jēkabpils nodaļas – 835 km, Balvu, Ludzas nodaļas – 1452 km, Preiļu, Dagdas nodaļas – 1462 km, Rēzeknes nodaļas – 852 km, Talsu, Ventspils nodaļas – 1615 km, Kuldīgas, Saldus nodaļas – 1322 km, Tukuma, Dobeles nodaļas – 1427 km, Bauskas nodaļas – 697 km un Jelgavas nodaļas – 571 km.

Iepirkuma priekšmets Rīgas nodaļas iepirkuma daļā atšķiras no pārējām, jo tajā valsts galveno autoceļu posmiem tiks iepirkts kompleksās ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums (KIUD), savukārt pārējās iepirkuma daļās – ikdienas uzturēšanas darbu pakalpojums. KIUD nozīmē, ka šajā iepirkuma daļā uzvarējušais pretendents saņems fiksētu samaksu par to, ka visu līguma termiņu nodrošinās Ministru kabineta (MK) noteikumos definēto A klases prasību izpildi valsts galveno autoceļu posmos, kuri ietilpst šajā iepirkuma daļā, neatkarīgi no meteoroloģiskajiem un citiem apstākļiem. Savukārt citās iepirkuma daļās uzvarējušie pretendenti samaksu saņems atbilstoši padarīto darbu apjomam.

Pēc "Latvijas valsts ceļi" sniegtās informācijas, Rīgas nodaļas teritorijā piedāvājumu iesniedza valsts AS "Latvijas autoceļu uzturētājs", kuras piedāvātā līgumcena ir 21,77 milj. eiro. Savukārt, piemēram, Daugavpils nodaļas teritorijā pieteikušies trīs uzņēmumi, tostarp "Latvijas autoceļu uzturētājs", SIA "Binders" un SIA "Clean R"; zemāko līgumcenu piedāvā "Clean R" – 8,669 milj. eiro. Kuplāks piedāvājumu skaits (4) ir Cēsu nodaļas teritorijā; vidēji piedāvājumu skaits katrā teritorijā ir 2-3.

Ar visiem Iepirkumā iesniegtajiem piedāvājumiem 19 iepirkuma daļās pēc teritoriālā principa var iepazīties "Latvijas valsts ceļi" mājaslapā.

“Pateicoties tirgus atvēršanai, valsts iegūs labāku cenu par autoceļu ikdienas uzturēšanas pakalpojumiem. Kā redzam pēc saņemtajiem piedāvājumiem, izdevumus par ceļu uzturēšanas darbiem ir iespējams samazināt par līdz pat 19% gadā,” saka satiksmes ministrs Tālis Linkaits.

Viņš uzsver, ka valsts kā pasūtītājs ir ieinteresēta iegūt kvalitatīvu pakalpojumu par iespējami zemāku cenu, un to varam panākt, veicinot konkurenci. Ietaupītos līdzekļus būs iespējams izlietot papildu autoceļu uzturēšanas darbiem vai autoceļu remontiem.

Gatavojoties IUD tirgus atvēršanai un iepirkumam, uzņēmums ir rīkojis divas apspriedes ar potenciālajiem piegādātājiem, 2020. gada 5. novembrī un 2021. gada 22. janvārī, kurās piedalījās vairāki desmiti komersantu. Izstrādājot iepirkuma nolikumu, tika veiktas arī konsultācijas ar Konkurences padomi (KP).

Piegādātājiem, kuri iegūs tiesības slēgt līgumus par IUD un KIUD valsts autoceļu tīklā, darbi būs jāsāk sešu mēnešu laikā, bet ne agrāk kā 2022. gada 1. maijā. Līgumu termiņš būs 60 mēneši no darbu sākšanas, un piegādātājiem savā darbā būs jāvadās pēc IUD prasībām, kas noteiktas attiecīgajos Ministru kabineta noteikumos.

Patlaban IUD uz valsts autoceļiem veic VAS Latvijas autoceļu uzturētājs (LAU) atbilstoši Satiksmes ministrijas deleģēšanas līgumam.

Jau ziņots, ka pērn nolemts atvērt autoceļu ikdienas uzturēšanas tirgu un rīkot atklātu konkursu par valsts autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu veikšanu.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !