Foto: Shutterstock
Ministru kabinets otrdien akceptēja 2013.gada valsts kopbudžetu, kur paredzēti 4,657 miljardu latu ieņēmumi un 4,792 miljardu latu izdevumi.

Valdība arī noteica, ka vispārējās valdības budžeta deficīts nākamgad būs 221,1 miljons latu, kas atbilstoši EKS'95 (Eiropas Kontu sistēmas) metodoloģijai ir 1,4% no iekšzemes kopprodukta (IKP).

2013.gada valsts budžeta likumprojekts izstrādē pieņemts, ka IKP nākamgad sasniegs 15,986 miljardus latus. IKP pieaugums salīdzināmās cenās nākamgad tiek prognozēts 3,7%. Vēl arī noteikts, ka maksimālais valsts parāds gada beigās pēc nomināla var sasniegt 6,9 miljardu latu apmērā.

Salīdzinājumā ar 2012.gadu, nākamgad valsts konsolidētajā budžetā paredzēts ieņēmumu palielinājums 133,1 miljona latu apmērā un izdevumu pieaugums - 146,8 miljonu latu apmērā.

"2013.gada budžeta iespējas jeb fiskālās telpas lielumu pamatā nosaka divi faktori. Pirmkārt, jau pieņemtās nodokļu politikas izmaiņas – iedzīvotāju ienākuma nodokļa samazināšana trīs gadu periodā no 25% uz 20% un pievienotās vērtības nodokļa likmes samazināšana no 22% uz 21%. Otrkārt, valdības deklarācijā ietvertā apņemšanās virzīties uz ekonomiskajā ciklā sabalansētu budžetu. Tas nozīmē, ka katrā nākamajā gadā budžeta strukturālā deficīta uzlabojumam jābūt 0,5% līmenī attiecībā pret iepriekšējo gadu. Vienlaikus gan jānorāda, ka abi faktori vērsti uz to, lai veicinātu ekonomikas izaugsmi," norāda finanšu ministrs Andris Vilks (V).

Valsts pamatbudžeta ieņēmumi 2013.gadā prognozēti 3,308 miljardu latu, bet izdevumi - 3,386 miljardu latu apmērā. Pamatbudžeta tēriņi nākamgad salīdzinājumā ar šo gadu pieaugs par 128,8 miljoniem latu jeb 4%.

Izdevumu samazinājums 32,9 miljonu latu apmērā paredzēts ES politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai.

Savukārt 161,7 miljoni latu apmērā palielināti izdevumi valsts pamatfunkciju finansēšanai, tajā skaitā 20,2 miljoni latu procentu izdevumiem, 19,8 miljoni latu kārtējiem maksājumiem ES budžetā, 70,6 miljoni latu subsīdijām un dotācijām, 59,1 miljons latu - kārtējiem izdevumiem.

Valsts speciālā sociālās apdrošināšanas budžeta ieņēmumi un izdevumi prognozēti attiecīgi 1,369 miljardu latu un 1,425 miljardu latu apmērā. Valsts speciālā budžeta izdevumu palielinājums pret 2012.gada plānu ir 22,4 miljoni latu jeb 1,6% apmērā.

2013.gadā valsts pamatbudžetā prioritārajiem pasākumiem un jaunajām politikas iniciatīvām ir piešķirts papildu finansējums 146,84 miljonu latu apmērā.

Salīdzinoši vislielākais finansējums prioritātēs atvēlēts Veselības ministrijai (VM), Satiksmes ministrijai (SM), Iekšlietu ministrijai (IeM), un Labklājības ministrijai (LM).

No VM prioritātēm paredzētajiem kopumā 44,94 miljoniem latu visvairāk – 16,15 miljonus plānots piešķirt sociālās drošības tīkla stratēģijas pasākumu īstenošanai veselības aprūpes jomā, 10 miljonus latu - veselības aprūpes pakalpojumu un medikamentu pieejamības nodrošināšanai 2012.gada līmenī, 6,09 miljonus latu - diagnostisko un laboratorisko izmeklējumu nodrošināšanai, 4,98 miljonus latus - speciālistu konsultāciju un dienas stacionāros sniegto pakalpojumu apmaksai un citam.

No SM paredzētajiem 22,88 miljoniem latu visvairāk - 11,71 miljonu latu – plānots piešķirt dotācijā ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem, 7,01 miljonu latu - valsts autoceļu remonta darbiem, 2,98 miljoni latus pašvaldību autoceļu (ielu) uzturēšanai un citam.

No IeM prioritātēm piešķirtajiem 19,77 miljoniem latu visvairāk - 15,91 miljonu latu – plānots atvēlēt uzturdevas kompensācijas integrēšanai amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm mēnešalgā. Savukārt LM paredzēts atvēlēt 10,24 miljonus latu apmērā, tai skaitā 3,68 miljonus latu - valsts sociālās aprūpes centru problēmu risināšanai, 3,829 miljonus latu- 50 latu atbalstam ģimenēm, kurām nav iespēja bērnus atstāt bērnudārzā.

Mērķdotāciju pašvaldībām nākamgad paredzēts novirzīt 215 869 700 latus, tostarp skolu pedagogu atalgojumam - 154 984 147 latus, speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm, internātskolām utml. - 48 072 490 latu, bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu atalgojumam - 12 321 667 latus, bet tautas mākslas kolektīvu vadītāju atalgojumam - 491 396 latu.

Valsts budžeta dotāciju pašvaldībām finanšu izlīdzināšanas normu izpildei paredzēta 15,491 miljona latu apmērā. Tāpat akceptēts, ka finanšu ministrs 2013.gadā var valsts vārdā sniegt galvojumus 28,728 miljonu latu apmērā.

Noteikts arī, ka iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) ieņēmumu sadalījums starp valsts budžetu un pašvaldību budžetiem: pašvaldību budžetiem - 80% apmērā un valsts budžetam - 20% apmērā. IIN likme no nākamā gada saskaņā ar iepriekš lemto no nākamā gada samazināsies līdz 24%.

Ar IIN neapliekamais minimums saglabāsies 45 lati, ar IIN neapliekamais minimums par apgādībā esošu personu līdz 2013.gada 30.jūnijam būs 70 latu mēnesī, bet no 2013.gada 1.jūlija - 80 latu mēnesī.

Prognozētie IIN ieņēmumi pašvaldību budžetos ir 698 291 miljons latu.

Vēl paredzēts, ka VAS "Latvenergo" ieskaitīs valsts pamatbudžeta ieņēmumos maksājumus par valsts kapitāla izmantošanu – dividendes 90% apmērā no valsts akciju sabiedrības rīcībā palikušās tīrās peļņas, bet ne vairāk kā 36 miljonus latu.

Tiek plānots, ka vispārējās valdības budžeta deficīts 2013. – 2015.gadam nedrīkst pārsniegt Konverģences programmā noteiktos griestus: 2013.gadā 1,4%; 2014.gadā 0,8% un 2015.gadā 0,3% no IKP (pēc ESA 95).

Jau piektdien, 28. septembrī, 2013.gada budžeta projektu ar pavadošo likumprojektu paketi, kurā kopā ir 30 likumprojekti, kā arī likumprojektu par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2013. – 2015.gadam ir plānots iesniegt Saeimā.

Likums pēc tā pieņemšanas Saeimā stāsies spēkā 2013.gada 1.janvārī.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!