Foto: Pixabay

Ministru kabinetā (MK) apstiprināti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izstrādātie noteikumi par kritērijiem un kārtību, kādā tiek izvērtēti un izsniegti jauni valsts aizdevumi pašvaldībām Covid-19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai, informē VARAM.

Likumā "Par valsts budžetu 2021. gadam" noteikts, ka pašvaldību aizņēmumiem šogad ir pieejami 150 000 000 eiro.

"Jau iepriekšējā gadā šāda programma tika realizēta un uzrādīja labus rezultātus, mobilizējot teju 100 miljonus eiro, lai visā valsts teritorijā uzsāktu vairāk nekā 300 projektus gan ceļu sakārtošanas, gan energoefektivitātes paaugstināšanas jomām, gan citos virzienos. Šogad, raugoties uz to atsaucību un lai veicinātu attīstību reģionos, esam paplašinājuši pasākumu klāstu, uz kurām būs iespējams pieteikties," skaidro ministrs Artūrs Toms Plešs.

"Tāpat kā pagājušajā gadā, valsts aizdevumu varēs saņemt projekti ar augstu gatavības pakāpi, līdz ar to nodrošinot darba iespējas gan uzņēmējiem, gan iedzīvotājiem. Turklāt šogad esam būtiski paplašinājuši kritērijus, kādu projektu īstenošanai pašvaldības var saņemt valsts aizdevumus, gan domājot par dzīvojamās platības pieejamību reģionos, gan paredzot investīciju projektus sociālo aprūpes centru pilnveidei atbilstoši higiēnas prasībām, tostarp Covid-19 izplatības ierobežošanai," uzsver ministrs.

Lai stiprinātu ekonomiku un mazinātu Covid-19 negatīvo ietekmi uz tautsaimniecību, tostarp iespējami sniegtu darba iespējas iedzīvotājiem, ministrija valsts aizdevuma saņemšanai prioritāri virzīs augstas gatavības pašvaldības projektus, kuru īstenošana jāsāk jau šogad un jāpabeidz ne vēlāk kā līdz 2022. gada decembrim.

Valsts aizdevuma saņemšanai pašvaldības varēs izvirzīt projektus: pašvaldības ēku energoefektivitātes pasākumiem; pašvaldības transporta infrastruktūras attīstībai; autoceļu un ielu kompleksa infrastruktūrā ietilpstošo tiltu, pārvadu un estakāžu būvniecībai vai pārbūvei; jaunu pašvaldības pakalpojumu sniegšanas veidu attīstībai, ja tiek aizstāts kāds no esošajiem pakalpojumiem ar jaunu bezkontakta vai autonomu risinājumu; atbalsta pasākumiem iedzīvotāju nekustamā īpašuma pievienošanai sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizētiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

Tāpat valsts aizdevumu varēs saņemt higiēnas prasību nodrošināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs; pašvaldības īpašumā esošo ēku pielāgošanai pašvaldības pakalpojumu sniegšanai, ja investīciju projekta ietvaros tiek mainīta ēkas vai tās daļas funkcionalitāte un izmantošanas mērķis, lai varētu nodrošināt pakalpojumu sniegšanu ilgtermiņā; īres dzīvokļu izveidošanai ārpus Rīgas plānošanas reģiona esošo pašvaldību īpašumā esošajās ēkās, veicot esošo ēku un telpu pārbūvi vai atjaunošanu; pašvaldības meliorācijas sistēmas infrastruktūras atjaunošanai, pārbūvei vai ierīkošanai; būvprojektu izstrādei projektiem, kuru īstenošana ir plānota no Eiropas Savienības fondu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, vai kuru īstenošana ir plānota no citiem finanšu līdzekļiem.

Īpaši domājot par Covid-19 izplatības mazināšanu, VARAM atbalsta programmā iekļāvusi iespēju pašvaldībām saņemt aizdevumu sociālo aprūpes namu pārveidošanai vai pārbūvei atbilstoši higiēnas prasībām, lai piemērotu šādas iestādes drošiem darba apstākļiem un pakalpojumu sniegšanai.

Atbilstoši VARAM izstrādātajiem noteikumiem, pašvaldībām līdz katra mēneša pirmajam datumam, bet ne vēlāk kā 2021. gada 1. novembrim, būs iespēja iesniegt ministrijā augstas gatavības investīciju projektus finansējuma saņemšanai. Pirmos investīciju pieteikumus VARAM pašvaldības var iesniegt līdz 1. martam.

VARAM aizdevumu programmu Covid- 19 izraisītās krīzes seku mazināšanai un novēršanai īstenoja arī pagājušajā gadā. No 2020. gada 1. jūnija līdz 1. decembrim MK apstiprināti investīciju projekti ar aizdevumu apjomu 99 519 609,26 eiro. Savukārt līdz ar pašvaldību līdzfinansējumu investīciju kopējais projektu apmērs ir 134 568 309,58 eiro. Pagājušajā gadā pašvaldībām piešķirti 56 458 436,65 eiro, šogad tās saņems finansējuma otro daļu, kas ir 43 061 172,61 eiro.

Valsts aizdevums pagājušajā gadā jau piešķirts 53 projektiem, kas vērsti uz pašvaldību ēku energoefektivitāti, sākts īstenot 222 projektus pašvaldību transporta infrastruktūras attīstībai, jaunu pašvaldības pakalpojumu veidu attīstībai uzsākti 15 projekti, aizdevumu saņēma 5 projekti iedzīvotāju pieslēgumu ūdenssaimniecībai nodrošināšanai, izglītības iestāžu uzlabošanai atbilstoši higiēnas prasībām finansējums piešķirts 12 projektiem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!