Foto: Publicitātes foto

Maksātnespējīgās AS "PNB Banka" maksātnespējas procesa administrators Vigo Krastiņš un SIA "A5 & M3" sadarbībā ar SIA "Latio" izsolēs pārdod "PNB Bankas" grupas uzņēmumam SIA "A5 & M3" piederošus nekustamos īpašumus, liecina to sniegtā informācija.

Tiek pārdots nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 1, Rīgā (kadastra Nr. 01009231180). Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas 70,5 m2 platībā, 705/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 705/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējumu 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 84 600 eiro. Izsoles solis ir 850 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 8 460 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 03.05.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 11.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 09.04.2021. plkst. 17:00.

Tiek tirgots arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 2A, Rīgā (kadastra Nr. 01009231199). Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas 125,4 m2 platībā, 1254/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 1254/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamais īpašums ir iznomāts. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 137 940 eiro. Izsoles solis ir 1 400 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 13 794 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 03.05.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 11.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 09.04.2021. plkst. 17:00.

Izsolē nonācis arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 5, Rīgā (kadastra Nr. 01009231182). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 56,1 m2 platībā, 561/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 561/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 83 000 eiro. Izsoles solis ir 850 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 8 300 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 03.05.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 11.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 09.04.2021. plkst. 17:00.

Tiek pārdots arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 6, Rīgā (kadastra Nr. 01009231183). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 124,9 m2 platībā, 1249/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 1249/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 145 000 eiro. Izsoles solis ir 1 500 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 14 500 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 03.05.2021. plkst. 13:00 . Izsoles noslēguma datums un laiks: 11.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 09.04.2021. plkst. 17:00.

Tāpat tirgots tiek nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 9, Rīgā (kadastra Nr. 01009231187). Nekustamais īpašums sastāv no nedzīvojamās telpas 57,3 m2 platībā, 573/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 573/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 76 000 eiro. Izsoles solis ir 800 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 7 600 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 03.05.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 11.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 09.04.2021. plkst. 17:00.

Izsolīts tiek arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 10, Rīgā (kadastra Nr. 01009231188). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 133,4 m2 platībā, 1334/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 1334/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 146 740 eiro. Izsoles solis ir 1 500 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 14 674 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 04.05.2021. plkst. 13:00 . Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 12.04.2021. plkst. 17:00.

Izsolē nonācis arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 18, Rīgā (kadastra Nr. 01009231178). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 38,8 m2 platībā, 388/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 388/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 39 000 eiro. Izsoles solis ir 400 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 3 900 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 04.05.2021. plkst. 13:00. Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 12.04.2021. plkst. 17:00;

Izsoles sarakstā iekļauts arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 19, Rīgā (kadastra Nr. 01009231194). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 53,4 m2 platībā, 534/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 534/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 77 000 eiro. Izsoles solis ir 800 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 7 700 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 04.05.2021. plkst. 13:00 . Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 12.04.2021. plkst. 17:00.

Izsolīts tiek arī nekustamais īpašums Alūksnes ielā 5 – 21, Rīgā (kadastra Nr. 01009231196). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 67,6 m2 platībā, 676/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 676/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējums 01000120125). Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 97 000 eiro. Izsoles solis ir 1 000 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 9 700 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 04.05.2021. plkst. 13:00 . Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 12.04.2021. plkst. 17:00.

Tāpat tiek tirgots arī nekustamais īpašums īpašums Alūksnes ielā 5 – 22, Rīgā (kadastra Nr. 01009231197). Nekustamais īpašums sastāv no dzīvokļa 55,9 m2 platībā, 559/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no būvēm (kadastra apzīmējums 01000120125001 un 01000120125002) un 559/16132 kopīpašuma domājamajām daļām no zemes (kadastra apzīmējumu 01000120125). Nekustamais īpašums ir izīrēts. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 86 000 eiro. Izsoles solis ir 900 eiro. Izsoles cena netiek aplikta ar pievienotās vērtības nodokli. Drošības nauda ir 8 600 eiro. Izsoles sākuma datums un laiks: 04.05.2021. plkst. 13:00 . Izsoles noslēguma datums un laiks: 12.05.2021. plkst. 13:00. Pieteikšanās izsolei līdz 12.04.2021. plkst. 17:00.

Nekustamo īpašumu hipotekārais kreditors ir "PNB Banka".

Visām personām, kuras vēlas piedalīties nekustamo īpašumu izsolēs, līdz 2021.gada 9.aprīļa plkst. 17:00 vai līdz 2021.gada 12.aprīļa plkst. 17:00 jāiepazīstas ar izsoles noteikumiem, jāpiedalās klātienes identifikācijā "Latio" un/vai "PNB Bankas" birojā, rakstiski jāapliecina piekrišana izsoles noteikumiem, jāiesniedz "Latio" un/vai "PNB Bankā" saskaņā ar izsoles noteikumiem aizpildīts pieteikums un visi citi izsoles noteikumos norādītie dokumenti. Līdz 9.aprīļa plkst. 23:59 vai līdz 12.aprīļa plkst. 23:59 jāiemaksā "PNB Bankas" kontā dalības maksa 121 eiro, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis 21 eiro, kā arī jāiemaksā SIA "A5 & M3" kontā drošības nauda 10 % apmērā no sākumcenas.

Visām personām, kurām uz nekustamajiem īpašumiem ir tiesības, kas nepieļauj to pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēgumam.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!