Latvijas Hipotēku un zemes bankas pārveide par Attīstības banku varētu noritēt līdz 2013. gada beigām, paredz valdības otrdien apstiprinātais kredītiestādes restrukturizācijas plāns.

Hipotēku bankas pārveides mērķis ir izveidot attīstības banku valsts atbalsta programmu realizācijai, maksimāli efektīvi izmantojot Hipotēku bankas infrastruktūru, intelektuālo un finansiālo potenciālu, kā arī veicot bankas pārveidi valstij izdevīgā veidā. Finanšu ministrija (FM) uzsver, ka attīstības banka, realizējot valsts atbalsta programmas, papildina komercbanku sniegtos pakalpojumus, nevis konkurē ar tām.

Iecerēts, ka līdz ar pārveidi FM izstrādās likumu par Attīstības banku, pakāpeniski līdz 2013. gada 31. decembrim samazinās Hipotēku bankas komerciālo segmentu, koncentrēs bankas ienākumus nenesošos aktīvus bankas meitas uzņēmumā un vērtēs iespēju to pārdot valsts vai privātajam investoram, kā arī vērtēs Hipotēku bankas komercdarbības segmenta paātrinātas pārdošanas iespējas.

Plānots, ka attīstības bankas filiāles koncentrēs Latvijas lielākajās pilsētās, kur atradīsies reģionālie centri.

Paredzēts, ka pārveides procesa gaitā Hipotēku banka katru gadu realizēs jaunas atbalsta programmas 70 miljonu latu apmērā. To vidū būs mazo un vidējo uzņēmumu finansēšana, komercdarbības uzsācēju finansēšana, mikrobiznesa un pašnodarbinātības veicināšana, finansējuma piešķiršana starptautiskajā tirgū konkurētspējīgu preču ražošanai un pakalpojumu sniegšanai, kā arī finansējuma piešķiršana lauksaimniecības un lauku attīstībai.

Tāpat Hipotēku un zemes banka turpinās atbalstīt mazo un vidējo uzņēmumu mikrokreditēšanas, lauksaimniecības apgrozāmo līdzekļu, kā arī citas programmas.

Comment Form