Četri alus ražotāji pudelēs pildījuši mazāk par marķējumā norādīto, secina PTAC
Foto: LETA

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) četros alus ražošanas uzņēmumos piecām alus partijām konstatējis iepakojuma marķējumā norādītā tilpuma neatbilstību iepildītajam, informēja PTAC.

PTAC atgādināja, ka patlaban veic fasētā alus uzraudzību, kurā pārbauda, vai tirdzniecības vietās pieejamā alus iepakojuma marķējumā norādītais tilpums atbilst faktiski iepildītajam alus daudzumam.

Lai veiktu tirgus uzraudzību, PTAC regulāri veic pārbaudes dažādās uzraudzības jomās, un kopš 2017. gada kā viena no PTAC prioritārajām jomām ir fasēto preču kontrole alus ražošanas, izplatīšanas un importēšanas uzņēmumos.

PTAC alus tirgus izpētē identificējis 26 alus ražošanas uzņēmumus un divus izplatīšanas un importēšanas uzņēmumus, kuros veiktas fasēto preču satura faktiskā daudzuma, kā arī satura nominālā daudzuma marķējuma atbilstības pārbaudes. Līdz šim PTAC ir veicis pārbaudes 17 uzņēmumos, tostarp pērn septiņos uzņēmumos un desmit uzņēmumos 2018. gadā, kā arī pārbaudījis 47 alus partijas. PTAC četros alus ražošanas uzņēmumos piecām alus partijām konstatēja pārkāpumus saistībā ar fasēto preču satura faktisko daudzumu .

Tāpat PTAC konstatēja, ka tikai sešiem no pārbaudītajiem 17 uzņēmumiem ir ieviesta alus satura faktiskā daudzuma kontrole, savukārt pārējiem uzņēmumiem tika sniegti norādījumi kontroles sistēmas izveidošanai vai pilnveidošanai.

Līdz šim PTAC ir veicis pārbaudes pie aptuveni 60% no plānotajiem uzņēmumiem. Izvērtējot līdz šim veikto pārbaužu rezultātus, PTAC secinājis, ka kopumā nozares uzņēmumi ievēro normatīvo aktu prasības. Noslēdzot uzraudzības aktivitātes, 2018. gada otrajā pusgadā PTAC pārbaudīs pārējos 11 uzņēmumus.

PTAC izskata patērētāju iesniegumus un sūdzības par patērētāju tiesību pārkāpumiem, sniedz juridisku palīdzību patērētājiem un var aizstāvēt tiesā viņu tiesības un ar likumu aizsargātās intereses.

Tags

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form