VNĪ mēģina būvniekam uzvelt vainu par savām kļūdām, norāda 'RBSSKALS Būvvadība'
Foto: DELFI

Pēc piedāvājuma iesniegšanas, līguma sarunu laikā valsts AS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), lai piesegtu savu neprofesionalitāti finanšu resursu un laika plānošanā, izdarīja spiedienu uz "RBSSKALS Būvvadība", ultimatīvi pieprasot samazināt iesniegtā piedāvājuma cenu, portālu "Delfi" informēja kompānijas preses pārstāve Ieva Vāverniece.

Pasūtītājs pieprasīja jebkādā veidā samazināt cenas un darbu apjomus, lai iekļautos pieejamā budžeta ietvaros.

"Tajā pašā laikā VNĪ pieprasīja ievērot sākotnējos termiņus. "RBSSKALS Būvvadība" par saviem līdzekļiem izstrādāja šos pieprasītos risinājumus projekta optimizācijai, gandrīz izpildot pasūtītāja ultimatīvās prasības, bet nepiekrītot veikt darbus bez saskaņota projekta un ekspertīzes vai darbus, kas apdraud ēkas drošību," sacīja Vāverniece.

Viņa arī atgādināja, ka līgums par Tabakas fabrikas rekonstrukciju tika noslēgts 2015. gada 16. novembrī, un tas paredzēja tikai daļēju projekta realizāciju.

"VNĪ kā pasūtītājam bija jānodrošina projekta pārstrādāšana, atkārtota ekspertīze un pārskaņošana. Paralēli tam "RBSSKALS Būvvadība" objektā veica visus darbus, kurus bija iespējams veikt drošā veidā bez trūkstošajām projekta daļām. Darbu veikšanas laikā objektu pastāvīgi apmeklēja Būvniecības valsts kontroles biroja pārstāvji, kuri uzstāja, ka būvdarbi nedrīkst tikt veikti bez saskaņotiem risinājumiem," norādīja kompānijas pārstāve.

"Projekta ekspertīze un pārskaņošana, kas bija VNĪ atbildībā, tika novilcināta, radot būtisku darbu kavējumu," klāstīja kompānijas pārstāvji.

"RBSSKALS Būvvadība" kā iespējamo VNĪ rīcības iemeslu minēja vēlmi diskreditēt uzņēmumu un izslēgt to no dalības citā VNĪ rīkotā konkursā – par Rīgas pils rekonstrukciju, kur "RBSSKALS Būvvadība" iesniegtais piedāvājums esot par apmēram diviem miljoniem lētāks nekā citi.

"Tikai 2016. gada 21. jūlijā tika noslēgta vienošanās par izmaiņām līgumā, kas noteica veicamo darbu apjomu un darbu izpildes termiņu līdz 2016. gada 30. novembrim pie nosacījuma, ja VNĪ līdz 1. augustam pabeigs pārstrādātā projekta ekspertīzi un saskaņošanu, kas ir pasūtītāja atbildība, un ceturtdien, 11. augustā, vēl joprojām nav izdarīts!" uzsvēra uzņēmumā.

Lai pabeigtu darbus laikā, "RBSSKALS Būvvadība" pēdējo nedēļu laikā būtiski palielinājusi darbu izpildē iesaistītos resursus un projekta vadības komandu, kā arī iesniegusi VNĪ detalizētu grafiku darbu pabeigšanai līdz 30. novembrim. ""RBSSKALS Būvvadība" šo grafiku ievēroja līdz pat šai dienai," sacīja Vāverniece.

"Šāda VNĪ rīcība – nepamatoti un juridiski nekorekti apturot darbus un paziņojot par līguma laušanu – apdraud JRT pārvākšanos uz pagaidu telpām un radīs valstij finansiālus zaudējumus. Turklāt šāda rīcība rada gan finansiālus, gan reputācijas zaudējumus virknei objektā iesaistīto uzņēmēju. Tas, ka šāda VNĪ rīcība ir pārspīlēta un juridiski nekorekta, ko pavada nekorekti paziņojumi medijiem par termiņu neievērošanu no būvnieku puses, liecina, ka VNĪ vadības patiesā vēlme varētu būt centieni izvairīties no atbildības par neprofesionālu un nekompetentu projekta vadību, uzvelt vainu par savām kļūdām būvniekam, projekta autoriem un Būvniecības valsts kontroles birojam, nevis pabeigt projektu iespējami labākajā veidā," skaidroja kompānijā.

VNĪ uzsāks sarunas ar jaunu būvnieku

Tikmēr VNĪ valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Tols uzsver, ka ilgākā laika periodā, uzraugot situāciju būvobjektā, konstatētas dažādas novirzes no sākotnējiem līguma nosacījumiem.

"Nav noslēpums, ka mēs jau divas reizes esam grozījuši līgumu gan par darba izpildes termiņiem, gan citiem risinājumiem projektam. Viss šis ir rezultējies līguma laušanā, taču problēmas sakne ir krietni dziļāka – tajā, kādā veidā tiek organizēts iepirkums šādiem projektiem, kā tiek izvēlēti būvnieki, viss šis pulks ap mums – pasūtītājiem. Problēma ir daudz plašāka, vispirms ir jārunā par publiskā iepirkuma likuma nosacījumiem, kas ļauj izvēlēties zemākās cenas piedāvājumu, ja tehniskā kvalifikācija atbilst," skaidro Tols.

Pēc viņa teiktā, Tabakas fabrikas projektā vairākkārt konstatētas novirzes no pildāmajiem darbiem: "Sapratām, ka atgūt nokavēto paredzētajā termiņā mēs vairs nav iespējams. Turklāt šādā līgumā būvniekam ir pienākums iesniegt būvdarbu izpildes garantiju no bankas. Arī šis punkts nebija izpildīts, arī pēc līguma grozījumiem."

VNĪ plāno uzsākt sarunu procedūru ar būvnieku, kas "būs spējīgs izpildīt visus nosacījumus un pabeigt darbus līdz nākamajai vasarai."

"VNĪ valde šo situāciju ir vērtējusi ne vienu reizi vien, un nonākusi pie slēdziena, ka mums un teātrim labāk būs, ja līgums tiks lauzts. Jauns konkurss Tabakas fabrikas remontam netiks sludināts, un tiks izvēlēts pretendents no jau esošā būvfirmu saraksta, kas pieteikušies šim objektam. Šie būvnieki jau pazīst projektu, vairs nebūtu vajadzīgs laiks, lai iepazītos ar objektu, rēķinātu tāmes," rezumē Tols.

Ziņots, ka saskaņā ar VNĪ portālam "Delfi" teikto būvnieks nepilda savas saistības un iekavējis darbus, tādēļ līgums ar uzņēmumu ir pārtraukts.

Sākotnēji bijušās fabrikas pielāgošanu Jaunā Rīgas teātra (JRT) vajadzībām bija paredzēts pabeigt šā gada septembrī, bet vēlāk termiņš pagarināts. VNĪ vērtējumā pašlaik darbi aizkavējušies tik ļoti, ka iekļauties termiņā vairs neesot iespējams.

Tags

Būvniecība Tabakas fabrika

Comment Form