Atbalstu enerģijas ražošanai no lauksaimnieciskas un mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas turpmāk varēs saņemt arī zemnieku saimniecības, paredz valdības trešdien atbalstītie grozījumi noteikumos par šo atbalstu.

Iepriekš bija noteikts, ka atbalstu var saņemt komersants vai kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ražo noteiktu lauksaimniecības un mežsaimniecības produkciju. Zemkopības ministrija skaidro, ka lielākoties uz atbalstu vēlas pretendēt arī zemnieku saimniecības, kas izveidojušas kapitālsabiedrību, taču tām pēc pašreizējās noteikumu redakcijas tas ir liegts.

Tāpēc ZM piedāvāja noteikumus precizēt, nosakot, ka uz atbalstu var pretendēt kapitālsabiedrība, kuras dalībnieks ir juridiska persona, kas ražo noteikto produkciju.

ZM lēš, ka aptuvenais projektu iesniedzēju skaits varētu būt līdz 10. Lauku atbalsta dienesta otrajai izsludinātajai projektu pieņemšanas kārtai no 5.maija līdz 7.jūnijam pieejamais publiskais finansējums ir 15 miljoni latu.

Projekta mērķis ir atbalstīt komersantus, kas nodrošina enerģijas ražošanu no lauksaimnieciskas vai mežsaimnieciskas izcelsmes biomasas, paredzot pārdot biogāzes koģenerācijas veidā saražoto elektroenerģiju. Ar biogāzi saprot anaerobās fermentācijas procesā iegūtu gāzi, teikts LAD paziņojuma par pieteikumu pieņemšanu.

Comment Form