Andis Pinkulis: Vai Latvijā ir nepieciešama kvalitatīva un droša elektroapgāde?
Foto: Privātais arhīvs

Šodien droša un nepārtraukta elektroenerģijas pieejamība ir kļuvusi par pašsaprotamu ērtību, un pat īslaicīgi elektroenerģijas piegādes pārtraukumi rada zaudējumus biznesam un neapmierinātību iedzīvotājos. Ja atceramies īpaši skarbos laika apstākļus 2010.-2011. gada ziemā, kad valstī faktiski bija ārkārtas situācija un Latvijas ziemeļaustrumi ilgstoši palika bez elektrības, tad šobrīd ir grūti iedomāties, kādus zaudējumus valsts tautsaimniecībai radītu līdzīga situācija 2017. gadā, ja AS "Sadales tīkls" nebūtu veicis investīcijas elektrotīkla modernizācijā visā Latvijā, mazinot dabas ietekmi, kā arī būtiski uzlabojot elektroenerģijas piegādes drošuma, kvalitātes un nepārtrauktības rādītājus.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Nepārtraukta elektroapgāde ir norma

Varbūt to neapzināmies, bet veikto investīciju un ieguldītā darba rezultāts ir labi redzams – atslēgumu skaits stipru vēju vai vētru laikā mazinās, un ar katru gadu "Sadales tīkls" spēj daudz operatīvāk novērst neplānotos elektroenerģijas piegādes pārtraukumus. Efektīvi un racionāli investējot, savlaicīgi atjaunojot elektrotīklu un ieviešot digitālā elektrotīkla elementus, bojājumu skaits teju 10 gadu laikā ir samazināts par 54% – no 50 tūkstošiem 2007. gadā līdz 23 tūkstošiem bojājumu 2016. gadā, kā arī šogad bojājumu skaitam ir tendence samazināties un to būs mazāk nekā 2016. gadā, turklāt elektroapgāde bojājumu gadījumos tiek atjaunota piecas reizes ātrāk.

Pirms desmit gadiem elektroapgādes pārtraukums vienam klientam bija 709 minūtes jeb teju 12 stundas, bet 2016. gadā tas tika samazināts līdz 2 stundām jeb 130 minūtēm. Reģionu attīstību balsta uzņēmējdarbība, kas nodrošina darba vietas un investē vietējo iedzīvotāju dzīves kvalitātes celšanā. To var salīdzināt ar asinsriti, jo, piemēram, daudzas rūpnīcas ražo 24/7 režīmā. Šo asinsriti nedrīkstam pārraut, tāpēc ir svarīgi turpināt iesākto virzienu, investējot un pakāpeniski atjaunojot elektrotīklu un modernizējot to atbilstoši mūsdienu prasībām.

"Doing Business" rādītājā ievērojams pieaugums

Pēdējā desmitgadē paveiktais darbs un ieguldītie līdzekļi atspoguļojas arī Pasaules Bankas ikgadējā "Doing Business" pētījumā: elektrības pieejamības rādītājs ievērojami pieaudzis – kāpums ir par 29%. Tas pierāda, ka līdzekļus esam investējuši pareizā vietā un laikā. Vai varam apstāties pie sasniegtā?

Klientu prasības ar katru brīdi pieaug, un šodienas elektroenerģijas patērētāji sagaida, lai elektroapgāde būtu nepārtraukta un atbilstošā kvalitātē – ikkatra elektrības pārtraukuma minūte vai sprieguma svārstības ietekmē attiecīgā uzņēmuma vai iestādes darbību un sagādā neērtības iedzīvotājiem – tas attiecas gan uz pilsētām, gan attālākiem lauku reģioniem. Elektroapgādes drošums un kvalitāte būtiski ietekmē tautsaimniecības attīstību, tādējādi nodrošinot iekšzemes kopprodukta (IKP) pieaugumu. Investīcijas, kas ik gadu tiek veiktas elektrotīkla attīstībā visos Latvijas reģionos, ir dzīves kvalitātes nepieciešamība un garants. Turklāt uzņēmums ļoti rūpīgi izvērtē katra investīciju projekta nozīmīgumu klientu elektroapgādes uzlabošanā, ņemot vērā gan pašvaldību, gan klientu priekšlikumus.

Elektrotīkla jaudas efektivitāte palielinās

Uzņēmēju izpratne par efektīvas elektroenerģijas lietošanas nozīmi ir palielinājusies, jo gada laikā pēc "Sadales tīkls" sadales sistēmas pakalpojumu tarifu struktūras izmaiņām elektrotīkla jaudas izmantošanas efektivitāte atkarībā no elektrotīkla pieslēguma veida ir pieaugusi līdz 18 %.

Ieguvumi no efektīvas elektroenerģijas lietošanas ir ne tikai klientiem, kuriem tādējādi ir iespēja samazināt kopējo rēķinu par elektrību, bet arī "Sadales tīkls". Plānojot elektrotīkla atjaunošanu vai rekonstrukciju, uzņēmums ņems vērā, ka šajā vietā vairs tik liela elektrotīkla jauda vai pieslēgums nav vajadzīgs, līdz ar to pārskatīs elektrotīkla konfigurāciju un izvērtēs elektrotīkla optimizācijas iespējas atbilstoši klientiem nepieciešamajai elektrotīkla jaudai.

Ja tik jaudīgs elektrotīkls šajā vietā vairs nav nepieciešams, "Sadales tīkls" būs jāiztērē mazāk šī elektrotīkla atjaunošanā un izbūvē, un šos līdzekļus uzņēmums varēs izmantot efektīvi, paaugstinot elektroapgādes drošumu un kvalitāti tādās vietās, kur tas ir nepieciešams, lai nodrošinātu un palielinātu uzņēmuma darbības efektivitāti.

Atsakoties no neizmantotās elektrotīkla jaudas, klienti dod iespēju izbūvēt elektrotīkla pieslēgumus jaunajiem klientiem ātrāk un ar zemākām izmaksām, jo jauna pieslēguma izbūves vai jaudas palielinājuma izmaksas var būt salīdzinoši augstas, ja elektrotīklā brīvas jaudas vairs nav. Ik gadu "Sadales tīkls" saņem vidēji 8 000 pieteikumu jaunam elektrotīkla pieslēgumam vai jaudas palielināšanai, un šiem klientiem nepieciešamo jaudas apjomu uzņēmums spēs nodrošināt no jau esošā elektrotīkla, samazinot pieslēgumu izbūves laiku un izmaksas.

Dabas ietekme uz elektroapgādi kardināli samazināta

Ārkārtas situācija 2010.-2011. gada ziemā "Sadales tīkls" ļāva gūt svarīgu pieredzi nākotnei. Pēc postījumu seku novēršanas AS "Sadales tīkls" speciālisti izanalizēja gan esošo iekārtu un tehnikas stāvokli, gan cilvēkresursu nodrošinājumu, kā arī citus būtiskus faktorus, kāpēc postījumi bija tik ievērojami un prasīja tik ilgu laiku elektrības piegādes atjaunošanai. Šo gadu laikā paveikts ļoti apjomīgs darbs, lai ne tikai minimizētu iespējamo postījumu apjomu, bet arī būtu tehniski un stratēģiski gatavi operatīvi reaģēt dabas stihiju gadījumos.

"Sadales tīkls" īsteno valsts elektrotīkla modernizācijas programmu, attīstot elektrotīkla automatizāciju, veicot gaisvadu elektrolīniju nomaiņu pret kabeļlīnijām – īpaši mežainos apvidos, kā arī aprīko elektrotīklu ar bojājumu vietas uzrādītājiem, kas efektīvi palīdz samazināt bojājumu novēršanas laiku. Attālināti vadāmie jaudas slēdži nodrošina, ka bojājumu gadījumā atslēdzas tikai bojātais posms, bet ne visa līnija, šādā veidā samazinot klientu skaitu, kuriem pārtraukta elektroapgāde. Uzņēmuma rīcībā esošā speciālā tehnika tagad ļauj piekļūt bojājumu vietām salīdzinoši ātri faktiski jebkādos laika apstākļos un jebkurā vietā – dziļi piesnigušā mežā, purvainās vietās un citur.

Ik gadu jāatjauno elektrotīkls vismaz 1600 km garumā

Elektrotīkla elementi nav mūžīgi, tie kalpo ne ilgāk par 50 gadiem. Katru gadu pilnībā ir jāatjauno vismaz 2% no kopējā elektrotīkla apjoma jeb elektrolīnijas vidēji 1 600 km garumā. Ja nepieciešamās investīcijas netiks veiktas, varam nonākt situācijā, kad ciemats vai pilsēta paliek bez elektrības un atjaunot elektroenerģijas piegādi nav iespējams minūšu vai dažu stundu laikā, kas šobrīd ir kļuvusi par normu – ja elektrība tomēr pazūd, iedzīvotāji zina un sagaida, ka pavisam drīz tā tiks atjaunota. Tie 2% no kopējā elektrotīkla apjoma atbilstoši pieejamajam finansējumam ir minimālais apjoms, kuru esam novērtējuši kā kompromisa variantu starp iedzīvotāju un uzņēmumu maksātspēju, un objektīvu nepieciešamību tīkla atjaunošanā.

Lai elektrotīkls būtu drošs, efektīvs un klienti saņemtu kvalitatīvu un nepārtrauktu elektroenerģijas piegādi, ikdienā tiek veikts nozīmīgs preventīvs tehnisko pasākumu kopums. Piemēram, katru gadu simtiem kilometru zemsprieguma un vidējā sprieguma gaisvadu elektrolīniju stratēģiski svarīgās vietās tiek pārbūvētas par kabeļu līnijām. Īpaša uzmanība tiek pievērsta mežainiem apvidiem, kas nodrošina elektroapgādi tūkstošiem klientu. Vidējā sprieguma elektrotīkls tiek automatizēts, bet jaunu apakšstaciju izbūve tiek veikta tuvāk vietām ar lielāko elektroenerģijas patēriņu – tās nav investīcijas infrastruktūrā, kura ved uz nekurieni, bet iedzīvotājiem, pašvaldībām un uzņēmumiem vitāli svarīga elektrotīkla sakārtošana.

Elektrotīkla atjaunošana mums prasa ikgadējus ieguldījumus 60 miljonu apmērā, un arī šī prāvā summa spēj vien uzturēt infrastruktūru relatīvi stabilā kondīcijā un ļauj veikt salīdzinoši nelielu izrāvienu modernizācijas un attīstības virzienā. "Sadales tīkls" sistemātiski veic elektrotīkla digitalizāciju, kas nodrošina viedās pārvaldības ienākšanu elektroenerģijas sadales sistēmā. Vairāk nekā 300 tūkstošiem klientu Latvijā esam uzstādījuši viedos skaitītājus, kas atslogo ikdienu, sniedz iespēju sekot patēriņam un pielāgot savam dzīves un biznesa ritmam, savukārt mums tā ir iespēja tiešsaistē vadīt un plānot lielu daļu visas tīklu sistēmas, kā arī samazināt izmaksas.

Aptuveni 50% no valsts kopējā elektrotīkla vēl aizvien ir "padomju laika mantojums" un tas vairs neatbilst ne klientu mūsdienu vajadzībām un prasībām pēc kvalitatīvas elektroenerģijas piegādes, ne arī iedzīvotāju apdzīvotības blīvumam un elektroenerģijas patēriņa apjomam – tur, kur bija padomju saimniecības un lielas rūpnīcas, šobrīd bieži vien vairs ir tikai pamestas ēkas, bet kādreizējo pļavu vietā piepilsētās tagad ir plaši jauno projektu ciemati vai arī attīstījusies uzņēmējdarbība. Līdz ar to, tas, cik daudz un efektīvi tiek ieguldīts elektrotīkla pārbūvē šobrīd, noteiks, kāda būs elektroapgādes kvalitāte un izmaksas turpmākajos 30-50 gados, jo tas ir laiks, kādu vidēji kalpo elektrotīkla elementi. Līdz ar to – vai visā Latvijas teritorijā nepieciešama ilgtspējīga, uzticama elektroapgāde, uz kuru var paļauties neatkarīgi no laika apstākļiem vai citiem faktoriem?

Pirms gada daļa klientu ar zināmu satraukumu vērtēja mūsu jauno tarifu piedāvājumu, ar kuru novērsām netaisnīgo situāciju, kurā vieniem nācās maksāt par citu neefektīvo elektroapgādes risinājumu. Gads ir pietiekami ilgs laiks klientiem, lai izvērtētu savu elektroenerģijas apgādes saimniecību, gads mums – "Sadales tīkls" – ir bijis pietiekams laika nogrieznis, lai uzklausītu, tiktos ar klientiem visā Latvijā un īstenotu viņiem apsolīto.

Mēs priecājamies par katru klientu, kas sakārtojis savas mājsaimniecības vai uzņēmuma elektroapgādi un guvis izmērāmu rezultātu. Vienlaikus jāsaprot, ka ar gadu ir par maz, lai tik komplicētā sistēmā, kādi ir elektriskie tīkli un to pārklājums, kā ar burvju nūjiņu apmierinātu ikviena pakalpojumu saņēmēja rītdienas vajadzības. Taču tas ir mūsu uzdevums, un AS "Sadales tīkls" komanda ir gatava kopējiem un izsvērtiem risinājumiem Latvijas tautsaimniecības attīstības veicināšanai.

Šis ir autora viedoklis, kas var nesakrist ar "Delfi" redakcijas nostāju.
Seko "Delfi" arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.