Sadarbībā ar Mastercard un Finanšu nozares asociāciju
Dalības noteikumi
Vislatvijas viktorīnas par drošu iepirkšanos tiešsaistē – esi #viedpircējs noteikumi

1. Viktorīnas mērķis un tēmas
Ar Vislatvijas viktorīnu par drošu iepirkšanos tiešsaistē "Esi #viedpircējs" (turpmāk "Viktorīna") plānots izglītot Latvijas iedzīvotājus par drošu iepirkšanos internetā, kā arī finanšu un digitālās pratības jautājumiem.

2. Viktorīnas organizācija un vadība
2.1 Viktorīnu organizē Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju.
2.2 Viktorīnas koordinatore ir Liene Zarečanska (liene.zarecanska@vilands.lv, +371 22305062.
2.3 Viktorīnas tiešraide tiek pārraidīta Delfi.lv speciāli izveidotā tiešraides sadaļā un paralēli Delfi.lv sākumlapā.
2.4 Viktorīnas dalībniekiem ir saistoši šie noteikumi.

3. Viktorīnas norises vieta un laiks
3.1 Viktorīna norisināsies 2022. gada 21. aprīlī no plkst. 19.00 līdz 20.00.
3.2 Dalībai Viktorīnā var pieslēgties jebkurš interesents, kas atbilst šo noteikumu 4.1.punktam, izmantojot telefonu, datoru vai planšeti, kam ir interneta pieslēgums. Lai piedalītos Viktorīnā, nav jāveic preču pirkums, jānoslēdz pakalpojuma līgums vai jāmaksā dalības maksa.

4. Viktorīnas dalībnieki un reģistrēšanās
4.1 Dalībnieku skaits ir neierobežots, Viktorīnai var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem.
4.2 Lai piedalītos Viktorīnā, katram dalībniekam nepieciešams sagatavot datoru, planšeti vai telefonu ar interneta pieslēgumu.
4.3 Viktorīnas tiešraides sākumā (līdz trīs "iesildošo" ievadjautājumu beigām) Viktorīnas dalībniekam jāreģistrējas Delfi.lv izveidotajā reģistrēšanās formā, norādot pseidonīmu, ar kuru vēlas piedalīties Viktorīnā, kā arī savu vārdu, uzvārdu un e-pastu, apstiprinot informētību par datu apstrādi, lai Viktorīnas organizētāji var sazināties ar Viktorīnas dalībnieku uzvaras gadījumā vai citu privilēģiju (piemēram, atlaižu kuponu sadarbības partneru produkcijai visiem Viktorīnas dalībniekiem) saņemšanai, ko nodrošinās reģistrācija dalībai Viktorīnā.
4.4 Dalībniekam, reģistrējoties Viktorīnai, ir aizliegts norādīt citas personas datus vai apzināti lietot pseidonīmu, kas varētu maldīgi liecināt, ka Viktorīnā piedalās identificējama persona, kas nav attiecīgais Viktorīnas dalībnieks.
4.5 Veidojot pseidonīmu, ir aizliegts izmantot saturu, kas ir rupjš un pretējs morāles normām, aizstāv, atbalsta vai veicina naida runu, rasismu, vardarbību, neiecietību, diskrimināciju pret jebkuru personu vai personu grupu.
4.6 Ja dalībnieks ir pārkāpis šos pseidonīmu veidošanas noteikumus, Viktorīnas organizētāji var lemt par viņa izslēgšanu no dalības Viktorīnā. Dalībnieks, kas ir pārkāpis šos noteikumus, atbild par jebkādām sekām, tajā skaitā, kaitējumu vai zaudējumiem, kas var rasties personai, kuras datus dalībnieks ir izmantojis dalībai Viktorīnā.
4.7 Viktorīnas norisi var vērot, arī neatbildot uz jautājumiem – tad reģistrācija nav nepieciešama.
4.8 Dalībnieku fizisko personu datu apstrāde notiek atbilstoši šo noteikumu 5. punktam.

5. Fizisko personu datu apstrādes noteikumi
5.1 Ievadot nepieciešamo informāciju Viktorīnas reģistrēšanās formā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies un ir informēts, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai organizētu Viktorīnu un lai sazinātos uzvaras vai citu privilēģiju saņemšanas gadījumā; tie netiek saglabāti vai kā citādi izmantoti pēc uzvarētāju apbalvošanas beigām.
5.2 Saskaņā ar Vispārīgo datu aizsardzības regulu personas datu pārzinis ir Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju. Tiesiskais pamats personas datu apstrādei ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta "b" apakšpunkts jeb līgumattiecības, proti, šie noteikumi. Ja Jūs nesniegsiet reģistrēšanas formā pieprasītos personas datus, mēs nevarēsim nodrošināt Jūsu dalību Viktorīnā. Personas datu apstrādes mērķis ir Viktorīnas organizēšana, uzvarētāja noteikšana un apbalvošana.
5.3 Mēs apstrādājam šādus Jūsu personas datus: vārds, uzvārds, pseidonīms, e-pasts, atbildes uz jautājumiem, attiecībā uz uzvarētāju – balvas vērtība.
5.4 Viktorīnas uzvarētāju datus saglabā 14 dienas, pēc tam tie tiek dzēsti. Pārējo dalībnieku dati tiek dzēsti nekavējoties pēc Viktorīnas norises.
5.5 Personas dati netiek tieši nodoti uz valstīm ārpus Eiropas Ekonomiskas zonas. Tomēr lūdzam ņemt vērā, ka Viktorīnu var skatīties cilvēki visā pasaulē.
5.6 Ievadot nepieciešamo informāciju Viktorīnas reģistrēšanās formā, Dalībnieks apliecina, ka ir iepazinies ar Viktorīnas jautājumu izstrādes platformas AhaSlides privātuma politiku un ir informēts par personas datu apstrādi. Šajā gadījumā tiek apstrādāti pseidonimizēti dati.
5.7 Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu un Vispārīgo datu aizsardzības regulu, iegūtos datus apstrādās Delfi.lv.
5.8 Viktorīnas organizētāji var nodot Dalībnieka personas datus citām trešajām pusēm, kas tieši atbalsta un piedalās Viktorīnas norisē, piemēram, izpildot tehniska rakstura darbus, kuru mērķis pēc būtības nav personas datu apstrāde kā tāda. Trešajām pusēm netiek dota atļauja izmantot Dalībnieka personas datus jebkurā citā veidā un tiek pieprasīts veikt Dalībnieka personas datu aizsardzības pasākumus.
5.9 Datu subjektam ir visas tiesības, ko garantē Vispārīgā datu aizsardzības regula, tajā skaitā:
- tiesības piekļūt personas datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
- tiesības lūgt izlabot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;
- tiesības uz datu pārnesamību;
- tiesības tikt aizmirstam;
- tiesības ierobežot vai iebilst pret datu apstrādi;
- tiesības vērsies ar sūdzību Datu valsts inspekcijā (Elijas iela 17, Rīga, LV-1050, pasts@dvi.gov.lv, +371 67223131.) vai tiesā u.c.
5.10 Lūgums ņemt vērā, ka 5.9.punktā norādītās tiesības nav absolūtas. Lai īstenotu šīs tiesības, lūdzam sazināties ar Viktorīnas koordinatori. Mēs atbildēsim pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja pieprasījums ir sarežģīts vai pārmērīgs, atbildes sniegšanas laiks var tikt pagarināts par diviem mēnešiem. Mēs jūs informēsim par katru šādu pagarinājumu viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, norādot kavēšanās iemeslus.

6. Viktorīnas norise
6.1 Uz Viktorīnas jautājumiem, pretendējot uz balvām, būs iespēja atbildēt tikai tiešraides laikā.
6.2 Viktorīnas vadītājs/i uzdod 21 - 30 jautājumus (ieskaitot 3 "iesildīšanās" kārtas jautājumus) ar vairākiem atbilžu variantiem.
6.3 Dalībnieki atbild uz Viktorīnas jautājumiem speciāli izveidotā tiešsaistes (online) balsošanas rīkā (izmantojot Mentimeter vai līdzīgu platformu).
6.4 Katrā jautājumā ir viena pareiza atbilde.
6.5 Laiks atbildes sniegšanai uz katru jautājumu ir 20 - 30 sekundes.
6.6 Pēc katra jautājuma parādās arī dalībnieku sniegto atbilžu sadalījums, kur varēs redzēt, kuri dalībnieki izvirzās TOP 30 (uz visvairāk jautājumiem pareizi atbildējušo dalībnieku divdesmitniekā), vai kā proporcionāli dalībnieki atbildējuši uz jautājumiem. Ekrānā būs redzami dalībnieku ievadītie pseidonīmi.

7. Uzvarētāju noteikšanas kārtība un apbalvošana
7.1 Lai kvalificētos kā Viktorīnas dalībnieks, kas, iekļūstot TOP 20, pretendē uz balvām, ir jābūt reģistrētam dalībniekam, sniedzot atbildes uz vismaz 90% jautājumu (neskaitot "iesildošos" jautājumus).
7.2 Par katru pareizu atbildi ar hronometra sistēmu tiek piešķirti līdz 100 punktiem, kas piešķir papildu punktus par atbildes ātrumu. Jo ātrāk tiek sniegta atbilde, jo lielāks punktu apjoms tiek saņemts.
7.3 TOP 20 uzvarētāji tiks paziņoti uzreiz Viktorīnas noslēgumā, uz ekrāna parādīsies uzvarētāju pseidonīmi.
7.4 Ar uzvarētājiem par balvu iegūšanu privāti sazināsies Viktorīnas organizētāji pēc Viktorīnas noslēguma divu darba dienu laikā.
7.5 Ja kādā no augstākajām vietām būs vienāds punktu skaits, tad notiks izloze. Viktorīnas vadītāji uz lapiņām uzrakstīs vienādu punktu esošo dalībnieku pseidonīmus un tiešraides laikā veiks izlozi, izvelkot uzvarētājus.
7.6 Viktorīnas balvu fonda sadalījums: 1.vieta dāvanu karte 150 EUR vērtībā, 2.vieta dāvanu karte 100 EUR vērtībā, 3.vieta dāvanu karte 50 EUR vērtībā, 4.-10.vieta dāvanu kartes, 20 EUR vērtībā katra, dāvanu kartes 10 - 20.vieta, 10 EUR vērtībā katra. Papildu pirmo TOP 10 vietu ieguvēji balvā saņems arī produktu grozus.
7.7 Dāvanu kartes un produktu grozus nodrošinās Viktorīnas sadarbības partneri – virtuālais tirgus svaigi.lv un Latvijas dabīgas kosmētikas ražotājs "Madara Cosmetics".
Tiešsaistes viktorīna "Esi #viedpircējs" par drošu iepirkšanos tiešsaistē norisināsies šajā lapā 2022. gada 21. aprīlī, laika no plkst. 19.00 līdz plkst. 20.00. Lai pretendētu uz balvām, uz Viktorīnas jautājumiem būs iespēja atbildēt tikai tiešraides laikā, kā arī dalībniekam jābūt reģistrētam.

Viktorīnai var pieteikties ikviens Latvijas iedzīvotājs vecumā no 18 gadiem. Lai piedalītos Viktorīnā, katram dalībniekam nepieciešams sagatavot datoru, planšeti vai telefonu ar interneta pieslēgumu. Dalībai jāreģistrējas Delfi.lv izveidotajā reģistrēšanās formā, norādot pseidonīmu, kā arī savu vārdu, uzvārdu un e-pastu, lai sazinātos uzvaras gadījumā vai citu privilēģiju saņemšanai.
Balvas
Sadarbībā ar virtuālo tirgu "Svaigi.lv" un dabīgās kosmētikas ražotāju "Madara Cosmetics" tiks apbalvoti pirmie TOP 20 viktorīnas dalībnieki. Balvu fonds: Dāvanu kartes no 10 līdz 150 EUR vērtībā no "Svaigi.lv" un īpaši piemeklēti "Madara Cosmetics" produktu grozi.
Par Viedpircēja rakstu sēriju
Šobrīd aizvien vairāk pircēju dod priekšroku norēķiniem un pirkumiem tiešsaistē, izmantojot dažādus modernus maksājumu rīkus. Lai mudinātu iedzīvotājus un uzņēmējus aktīvi izmantot e-komercijas risinājumus, vienlaikus veicinot zināšanas par digitālo drošību, ilgtspējīgu iepirkšanos, kā arī atbalstītu vietējo uzņēmējdarbību, Mastercard kopā ar Finanšu nozares asociāciju organizē informatīvu kampaņu "#viedpircējs". Tā norisināsies 2022. gada aprīlī un maijā.
Kampaņas organizatori un partneri
Organizē
Partneri
Projekta ''#viedpircēja vēstniecība"' veidotāji: saturs tapis sadarbībā ar "Mastercard" un Finanšu nozares asociāciju, redaktores – Kristīne Melne, Līga Švāne, Sabīne Košeļeva, dizains – Inga Čujevska, izstrāde – Ervīns Malnačs, projekta vadītājs - Ēriks Radželis, aģentūru grupas vadītaja – Inese Skaraine.
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.