Skolu prakse

Atpūtai, rotaļām vai mājasdarbu pildīšanai? Kas notiek pagarinātajās dienas grupās skolās
Foto: Shutterstock


Portāls "Cālis" sazinājās ar skolām, lai noskaidrotu, kā praktiski tiek organizētas pagarinātās dienas grupas, ko skolēni tajās dara un kurš ir atbildīgs par bērnu nodarbināšanu.

Cēsu 1. pamatskolas direktore Antra Avena atklāj, ka, gluži tāpat kā citās Latvijas skolās, arī šajā pagarinātās dienas grupas tiek veidotas, pamatojoties uz vecāku iesniegumu. Pamatā grupas tiek plānotas 1. klases skolēniem, kā arī tiem sākumskolas audzēkņiem, kuriem pēc stundām ir nepieciešama droša vieta, kur pavadīt laiku, līdz sāksies interešu pulciņa nodarbība. "Parasti 2. un 3. klašu skolēni pagarinātās dienas grupā nav katru dienu," piebilst direktore.

Cēsu 1. pamatskolā ir divas 1. klases – A un B, līdz ar to ir arī divas pagarinātās dienas grupas. Tie sākumskolas bērni, kuri mācās klasi augstāk, attiecīgi pievienojas tai grupai, ar kuras burtu tiek saukta viņu klase, piemēram, 2.A klases skolēns pagarinātās dienas grupā dosies pie bērniem, kas mācās 1.A klasē. Tas nozīmē, ka pagarinātās dienas grupās ir dažāda vecuma bērni.

Avena uzsver: "Pagarinātās dienas grupas skolotāja darbs ir ļoti sarežģīts." Tieši skolotājs ir atbildīgs par to, kā tiks organizēts to bērnu laiks, kas palikuši viņa aizbildnībā. Direktore min vairākas iespējas, ko šajā laikā bērni var darīt:

• kopā ar skolotāju doties laukā;
• pildīt mājasdarbus;
• nodoties spēlēm un rotaļām;
• doties uz sporta nodarbību vai citu interešu pulciņu.

Tāpat pagarinātās dienas grupā 1. klases skolēni var uzlabot savas lasītprasmes. "Tā ir viena diena nedēļā, kad skolotājs pievērš uzmanību lasīšanai," piebilst Avena.

Arī pamatskolā "Rīdze" pagarinātās dienas grupas tiek veidotas, pamatojoties uz vecāku iesniegumiem. Šajā pamatskolā ir iespēja bērnu pieteikt gan pagarinātās dienas grupai, kur skolotājs bērnus pieskata līdz pulksten 15.30, gan arī dežūrgrupai, kur skolēni var uzturēties līdz pat pulksten 17. Ja pagarinātās dienas grupa katrai klasei līdz pat ceturtajai ir sava, tad dežūrgrupās skolēni tiek apvienoti vienā kolektīvā.

Pamatskolas "Rīdze" sākumskolas skolotāja un direktores vietniece audzināšanas darbā Ilze Zālīte atklāj, ka pamatskolā "Rīdze" bērni pirmkārt tiek aicināti izpildīt mājasdarbus, taču tas nenotiek piespiedu kārtā. "Tas ir ģimenes lēmums, par ko bērni ar vecākiem vienojas," skaidro Zālīte. "Tā ir arī bērna pašdisciplīna, ka viņš zina – vakarā nebūs laika, tāpēc mājasdarbus labāk izpildīt tagad."

Skolā ir arī plaša interešu izglītības programma, kuras nodarbības bērni arī aktīvi apmeklējot. Šādā gadījumā pagarinātās dienas grupa ir kā bāzes vieta, kur bērns var atstāt mantas, atpūsties un socializēties ar vienaudžiem. Tāpat šajā laikā bērniem kopā ar pedagogu ir iespēja doties ārā, skatīties izglītojošas filmas, minēt mīklas, lasīt grāmatas, spēlēt spēles un citādi pavadīt brīvo laiku pēc skolas. "Mēs ļaujam viņiem arī vairāk izbaudīt kopā būšanu," piebilst direktores vietniece audzināšanas darbā.

Tags

Izglītība Sākumskola Skolēna aktivitātes brīvajā laikā Skolēna emocionālā attīstība un mācības Skolēns

Comment Form