Nepieciešamās prasmes un skolu nosacījumi: kas jau tagad jāzina topošo skolēnu vecākiem
Foto: Shutterstock

Rudenī, gadu pirms atvases pirmās skolas dienas, vecāki parasti aizdomājas: vai mans bērns ir gatavs pirmajai klasei? Kā uzzināt, vai bērns ir gatavs mācībām portālā "Izglītība.Rīga" stāsta Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Vispārējās izglītības skolu nodaļas vadītāja Anita Pēterkopa.

Pirmsskolas sagatavošanas nodarbības

Ja bērns apmeklē bērnudārzu, tad obligāta pirmsskolas sagatavošanas nodarbību apmeklēšana nav nepieciešama, jo bērnudārzā tiek organizētas nodarbības, kur bērns iegūst prasmes, kas nepieciešamas, uzsākot skolas gaitas, atklāj Pēterkopa: "Pabeidzot bērnudārzu, bērnam tiek izsniegta izziņa ar pielikumu par to, ka viņš ir pabeidzis sagatavošanas programmu, kas paredzēta piecus un sešus gadus veciem bērniem, un viņš ir ieguvis zināšanu bāzi, kas nepieciešama mācībām skolā."

Taču, ja vecāki vēlas, ir iespēja atvasi sūtīt uz papildu nodarbībām, piemēram, skolas izveidotām specializētām programmām. Šīs programmas ir licencētas, tās apstiprina departaments un tiek piedāvātas kā maksas pakalpojums. Bet tās ir brīvprātīgas un nav obligātas. "Papildu nodarbības visbiežāk ir vecāku iniciatīva. Daudziem šķiet, ka bērns ir nepietiekami sagatavots," viņa stāsta.

Ir vecāki, kas uzskata – ja bērns nav apmeklējis sagatavošanas nodarbības, tad viņš netiks uzņemts kādā noteiktā skolā. Taču Pēterkopa mierina, ka tas ir tikai mīts: "Bērni skolā tiek uzņemti nevis tāpēc, ka viņi būtu apmeklējuši sagatavošanu, bet gan, vadoties pēc saistošajiem noteikumiem un tajos atrunātās kārtības."

"Ir reizes, kad vecāki zvana ar sūdzībām: mēs konkrētajā skolā apmeklējām sagatavošanu, bet pirmajā klasē mūs neuzņēma. Kāpēc? Tas tāpēc, ka sagatavošanas nodarbības ir vecāku brīva izvēle un to apmeklēšana negarantē vietu skolā. Uzņemšanas noteikumi to neparedz, šīs nodarbības nav kā prioritāte uzņemšanai skolā, tās ir vecāku brīvprātīga izvēle," Pēterkopa atgādina.

Dažas skolas piedāvā arī bezmaksas iepazīšanās nodarbības, lai bērns adaptētos skolā, pierastu pie telpām un skolotājiem, kuri ar viņu strādās.

Pēterkopa atgādina, ja bērns nav apmeklējis maksas sagatavošanas nodarbības vai nav bijis uz bezmaksas iepazīšanās nodarbībām, tas nav iemesls, lai viņš netiktu uzņemts pirmajā klasē.

Nosacījumi, lai bērns varētu iestāties 1. klasē

Pirmkārt, kad bērnam ir pieci vai seši gadi, vecākiem viņš jāreģistrē izvēlētajā skolā (vai vairākās skolās). Lai reģistrētos, ir jādodas uz mācību iestādi tās darba laikā ar vecāku personu apliecinošiem dokumentiem un bērna dzimšanas apliecību.

Otrkārt, uzņemšana skolā notiek, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem, kuros ir atrunātas vairākas prioritātes, pēc kurām bērns skolā tiks uzņemts. Rindā prioritāte ir tiem bērniem, kuriem konkrētajā kalendārajā gadā aprit septiņi gadi, viņš dzīvo un pēc iespējas ilgāk ir deklarēts konkrētās skolas mikrorajonā, un kura vecāki ir iesnieguši pieteikumu. "Skolā nav nekādas atlases: bērni tiek uzņemti rindas kārtībā, neatkarīgi no tā, vai bērns ir apmeklējis sagatavošanās nodarbības vai nē," Pēterkopa atgādina.

Sīkāk par reģistrāciju skolai un par pastāvošo kārtību un tajā noteiktajām prioritātēm lasi šeit.

Bērna prasmes pirms skolas uzsākšanas

Ir vadlīnijas, kas nosaka, ka bērnam pirms skolas gaidu uzsākšanas ir jāprot lasīt, skaitīt un atpazīt burtus. Tāpat Ministru kabineta noteikumos par valsts pirmsskolas izglītību noteikts, ka bērnam jāatpazīst drukātie un rakstītie burti, jāprot rakstīt burti un vienkārši teikumi, lasīt vārdi un vienkārši teikumi, jāsaprot izlasītais, jāspēj atbildēt uz jautājumiem un jāprot izteikt sava attieksme, jāsaprot saikne starp skaitli un ciparu, jāprot rakstīt skaitļi, jāprot saskaitīšana un atņemšana pirmā desmita ietvaros, kā arī jāatpazīst ģeometriskie elementi (punkts, līnija, aplis, trijstūris, četrstūri). Vadlīnijās minētas lietas, kas saistītas ne tikai ar zinātni, bet arī ar fizisko attīstību, loģikas un smalkās motorikas attīstību, kā arī pašapkalpošanās prasmēm. Tostarp bērniem ir jāzina, kā rīkoties dažādās situācijās mājās, uz ielas, ar dzīvniekiem un nezināmās vietās.

Ar vadlīnijām, kas nosaka, kādas prasmes bērnam nepieciešamas pirms uzsākt skolas gaitas, uzzini te. Savukārt ar jaunajām vadlīnijām, kas attieksies uz bērniem, kuri skolas gaitas uzsāks 2021./2022. mācību gadā, var iepazīties šeit.

Taču, ja atvase nav apguvusi kādu no vadlīnijās minētajām prasmēm, tas nav iemesls, lai atteiktu viņa uzņemšanu pirmajā klasē. "Izglītība ir jāsaņem visiem. Vienkārši parasti skolā ar šo bērnu nāksies strādāt vairāk. Iemesls, kāpēc bērns septiņu gadu vecumā vēl neapmeklē skolu, var būt tikai ārsta zīme, kurā sacīts, ka tieši šim bērnam septiņi gadi ir pārāk agrs vecums, lai uzsāktu mācības skolā," skaidro Pēterkopa. "Septembrī parasti visi bērni tiek diagnosticēti, kā viņi apgūst skolas programmu. Un, ja ir redzams, ka bērns mācību vielas apguvē atpaliek, tad skola viņam piedāvā konsultācijas, darbu pēc individuāla plāna."

Source

Cālis.lv

Tags

Bērni Izglītība Bērndārznieks Skolēns
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!
Sludinājumi

Comment Form