Cik lielu piemaksu saņems ģimenes ar bērniem no 1. marta; piemēri un skaidrojums
Foto: Shutterstock

No 2018. gada 1. marta par divu un vairāku bērnu audzināšanu no viena gada līdz 20 gadu vecumam pabalsta saņēmējam pie ģimenes valsts pabalsta Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) piešķirs piemaksu. To paredz 2017. gada 22. novembrī Saeimā pieņemtie grozījumi Valsts sociālo pabalstu likumā.

Piemaksas apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita, par kuriem ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts konkrētam pabalsta saņēmējam:

 • ja pabalsts piešķirts par diviem bērniem – piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta būs 10 eiro mēnesī,
 • ja pabalsts piešķirts par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī.

Par katru nākamo bērnu piemaksas apmērs būs par 50 eiro mēnesī lielāks nekā par iepriekšējo kopējo audzināmo bērnu skaitu ģimenē:

 • ja pabalsts piešķirts par četriem bērniem – 116 eiro mēnesī,
 • ja pabalsts piešķirts par pieciem bērniem – 166 eiro mēnesī, utt.

Piemaksa netiek piešķirta par katru bērnu, bet viena piemaksa par kopējo bērnu skaitu, par kuriem saņem pabalstu.

Kā varēs saņemt piemaksu

Iesniegums piemaksas piešķiršanai nav nepieciešams, jo piemaksas apmēru VSAA noteiks atbilstoši tam, par cik bērniem attiecīgajam pabalsta saņēmējam ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Tiem pabalsta saņēmējiem, kuriem ģimenes valsts pabalsts jau ir piešķirts par diviem vai vairāk bērniem, piemaksas apmēru par periodu no 2018. gada 1. marta VSAA aprēķinās un izmaksās ne vēlāk kā līdz 2018. gada 30. aprīlim. Tas nozīmē, ka aprīlī piemaksa tiks izmaksāta par martu un aprīli, bet turpmāk, sākot no maija, to izmaksās katru mēnesi kopā ar ģimenes valsts pabalstu.

Turpmāk, kad ģimenē palielināsies bērnu skaits, par kuriem ir tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu, VSAA, piešķirot pabalstu, pārskatīs arī piemaksas apmēru vai arī to piešķirs, ja iepriekš uz to nav bijušas tiesības.

Cik lielu piemaksu saņems ģimenes ar bērniem no 1. marta; piemēri un skaidrojums
Foto: Shutterstock

Pabalsta apmēra noteikšana

Nosakot ģimenes valsts pabalsta apmēru, pabalsta pieprasītāja kopējā bērnu skaitā ieskaita visus viņam dzimušos bērnus. Arī bērnus, par kuriem pabalsta izmaksa ir izbeigta, ja bērns ir vecāks par 20 gadiem, bērnus, par kuriem pabalstu nesaņem (piemēram, par šo bērnu pabalstu saņem otrs vecāks vai arī, ja bērns ir sasniedzis 15 gadu vecumu, bet nemācās), mirušos bērnus, bērnus, kurus persona faktiski audzina (audžubērnus, aizbildniecībā esošos, faktiskajā audzināšanā, pirmsadopcijas aprūpē).

Bērnu skaitā neieskaita bērnus, par kuriem vecākiem pārtrauktas vai atņemtas aizgādības tiesības.

Ģimenes valsts pabalsta apmērs 2018.gadā nemainās un tas ir :

 • par pirmo bērnu ģimenē – 11,38 eiro mēnesī;
 • par otro bērnu ģimenē – 22,76 eiro mēnesī;
 • par trešo bērnu ģimenē – 34,14 eiro mēnesī;
 • par ceturto bērnu un katru nākamo – 50,07 eiro mēnesī.

VSAA atgādina, ka no 2018. gada 1. janvāra tiesības saņemt ģimenes valsts pabalstu ir par bērnu līdz bērna 20 (iepriekš – līdz 19) gadu vecumam, kamēr viņš mācās vispārējās izglītības vai profesionālās izglītības iestādē (iepriekš – tikai tad, ja nesaņēma stipendiju) un nav stājies laulībā.

VSAA pabalstu par laika periodu no 2018. gada 1. janvāra, par kuru ir tiesības pabalstu saņemt, izmaksās ne vēlāk kā līdz 30. aprīlim.

Piemaksas apmēra noteikšana

Nosakot piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta, bērnu skaitā neiekļauj:

 • mirušos bērnus;
 • bērnus, par kuriem pabalstu saņem otrs vecāks vai cits saņēmējs;
 • bērnus, kas vecāki par 20 gadiem;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši 20 gadus, bet pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas nemācās;
 • bērnus, kuri vēl nav sasnieguši viena gada vecumu un pabalsts par viņiem nav piešķirts;
 • citi gadījumi, kad ģimenes valsts pabalsts par pieprasītājam dzimušo bērnu nav piešķirts un netiek izmaksāts.

Mainoties bērnu skaitam, VSAA pārskatīs piemaksas apmēru vai arī pārtrauks tās izmaksu.

Ja par vienu bērnu pabalstu saņem tēvs, bet par otru māte, ģimenes valsts pabalsta apmēru tas neietekmē, bet piemaksas apmēru ietekmē, jo, piešķirot piemaksu, ņem vērā bērnu skaitu, par kuriem konkrētais cilvēks saņem ģimenes valsts pabalstu. Tātad piemaksas apmērs būs lielāks, ja pabalstu par visiem bērniem pieprasīs viens no vecākiem.

Cik lielu piemaksu saņems ģimenes ar bērniem no 1. marta; piemēri un skaidrojums
Foto: Shutterstock

Piemēram:

Ģimene kopīgi audzina sešus bērnus vecumā līdz 20 gadiem: 3 gadi, 5 gadi, 7 gadi, 10 gadi,13 gadi, 14 gadi.

Māte pieprasījusi un saņem ģimenes valsts pabalstu par pirmajiem trīs dzimušajiem bērniem. Savukārt tēvs – par trīs jaunākajiem bērniem.

Māte saņem: ģimenes valsts pabalstu 68,28 eiro mēnesī (11,38+22,76+ 34,14), piemaksu par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Kopā: 134,28 eiro mēnesī.

Tēvs saņem: ģimenes valsts pabalstu 150,21 eiro mēnesī (50,07+ 50,07+ 50,07), piemaksu par trīs bērniem – 66 eiro mēnesī. Kopā: 216,21 eiro mēnesī. Ģimene kopā saņem 350,49 eiro mēnesī.

Ja ģimenes valsts pabalstu par visiem bērniem pieprasītu viens no vecākiem:

Ģimenes valsts pabalsts tiks piešķirts 218,49 eiro mēnesī (11,38+22,76+ 34,14+ 50,07+ 50,07+ 50,07). Piemaksa par sešiem bērniem būs 216 eiro. Kopā ģimene saņems 434,49 eiro mēnesī.

Piemērā redzams, ka kopējais ģimenes valsts pabalsta apmērs nemainās, ja vecāki saņem pabalstu dalīti vai arī tikai viens no viņiem, savukārt tas ietekmē piemaksas apmēru.

Kā rīkoties?

Ja ģimenē ir šāda situācija un ģimenē ir divi vai vairāk bērni, par kuriem tiek saņemts ģimenes valsts pabalsts – var vienoties, kurš saņems pabalstu par bērniem, un šo izvēli darīt zināmu VSAA.

Proti, ja māte vēlas saņemt pabalstu par visiem sešiem bērniem, tad tēvam ir jāiesniedz iesniegums VSAA, ka viņš atsakās no turpmākās pabalsta saņemšanas, savukārt māte vienlaikus iesniedz iesniegumu pabalsta piešķiršanai par šiem bērniem.

Dzīves situācijas ilustrācijai

Pirmā situācija

Annai ir pieci bērni: 25 gadus vecs (pirmais bērns), 19 gadus vecs, kurš mācās (otrais bērns ), 16 gadus vecs, kurš nemācās (trešais bērns ģimenē), miris bērns (ceturtais bērns) un 12 gadus vecs bērns (piektais bērns).

Ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts par 2. un par 5. dzimušo bērnu 22,76 eiro + 50,07 eiro = 72,83 eiro mēnesī. Piemaksas apmērs ir noteikts par diviem bērniem - 10 eiro mēnesī.

Kopējā pabalsta un piemaksas summa, ko Anna saņems no 2018. gada 1. marta, būs 82,83 eiro mēnesī.

Otrā situācija

Ievai ir trīs bērni: 25 gadus vecs (pirmais bērns), 23 gadus vecs (otrais bērns) un 12 gadus vecs bērns (trešais bērns).

Ģimenes valsts pabalsts ir piešķirts par trešo dzimušo bērnu 34,14 eiro mēnesī. Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta nepiešķir, jo Ieva pabalstu saņem tikai par vienu bērnu.

Trešā situācija

Andris ar Ievu audzina kopā četrus bērnus. Andrim ir divi bērni (15 gadi un 17 gadi, abi mācās) no iepriekšējām attiecībām, kurus viņš tagad audzina un par kuriem saņem pabalstu. Ievai arī ir viens bērns (6 gadi) no iepriekšējās laulības. Abiem ir arī viens kopīgs bērns (2 gadi), par kuru ģimenes valsts pabalstu saņem Andris.

Cik lielu piemaksu saņems ģimenes ar bērniem no 1. marta; piemēri un skaidrojums
Foto: Shutterstock

Andrim

Ģimenes valsts pabalsta apmērs ir 68,28 eiro mēnesī (11,38 (par pirmo dzimušo bērnu) + 22,76 (par otro dzimušo bērnu) + 34,14 (par trešo dzimušo bērnu)). Tā kā Andrim ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts par trīs bērniem vecumā no viena gada līdz 20 gadu vecumam, tad piemaksas apmērs ir 66 eiro mēnesī.

Ievai

Ģimenes valsts pabalsta apmērs ir 11,38 eiro mēnesī (par pirmo dzimušo bērnu). Piemaksa pie ģimenes valsts pabalsta Ievai netiks piešķirta, jo ģimenes valsts pabalsts viņai piešķirts tikai par vienu bērnu.

Vai Andris var saņemt ģimenes valsts pabalstu arī par Ievas bērnu (kas nav abu kopīgs bērns), ja viņa atsakās no pabalsta turpmākās saņemšanas?

Piešķirot ģimenes valsts pabalstu un nosakot bērnu skaitu ģimenē, tiek ņemti vērā pabalsta pieprasītājam reģistrētie (viņam dzimušie) bērni. Tas nozīmē, ka Andris nevar pieprasīt piešķirt viņam ģimenes valsts pabalstu par Ievas bērnu. Tāpat arī, nosakot ģimenes valsts pabalsta apmēru, Andrim kopējā bērnu skaitā netiek ieskaitīts Ievas bērns no iepriekšējās laulības un otrādi.

Ģimenēs, kur katram no vecākiem ir savi bērni, kā ir arī kopīgi bērni – ja pabalstu par kopīgi dzimušo bērnu pieprasa piešķirt tas vecāks, kuram ir lielāks kopējais viņam dzimušo bērnu skaits, ģimenes valsts pabalsta apmērs tiek noteikts lielākā apmērā.

Bērna aizbildnim, adoptētājam, personai, kura faktiski audzina bērnu, tai skaitā audžuģimenei – piemaksas apmēru arī nosaka, ņemot vērā par cik bērniem kopā ir piešķirts ģimenes valsts pabalsts.

Piemēram: ja pabalsts konkrētam saņēmējam ir piešķirts par trīs saviem bērniem un diviem audžubērniem, tad piemaksa tiks noteikta par piecu bērnu audzināšanu, proti, 166 eiro apmērā papildus ģimenes valsts pabalstam.

Source

Cālis.lv

Tags

Ģimenes valsts pabalsts Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!
Sludinājumi

Comment Form