Fоtо: Publicitātes foto
Lai gan tehnoloģijas, tostarp robotika un mākslīgais intelekts, nepārtraukti attīstās un pilnveidojas, jāņem vērā, ka roboti nekad pilnībā neaizstās cilvēkus. Bailes no tā ir radušās zinātniskās fantastikas darbu iespaidā. Roboti un mākslīgā intelekta risinājumi patiesībā var būtiski atvieglot mūsu ikdienu un darbu, ļaujot cilvēkiem strādāt labākos apstākļos, augstāk kvalificētu darbu, saņemot atbilstošu atalgojumu. Maldīgi baidīties arī no karjeras tehnoloģiju jomā – matemātika, programmēšana un fizika patiesībā ir ļoti aizraujošas disciplīnas, kas sniedz iespēju sniegt ieguldījumu sabiedrības attīstībā.

Automatizācija – sadarbība ar robotu

Zināšanas un praktiskās iemaņas STEM jomās (zinātnē, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā) paver ļoti plašas karjeras iespējas – patiesībā teju ikvienā industrijā nepieciešami šādi profesionāļi: no ražošanas līdz veselības aprūpei, no loģistikas līdz izklaides industrijai. Tehnoloģiju attīstība skar dažādus dzīves aspektus un mēs varam izvēlēties – apgūt, kā to pielietot savā labā, vai raudzīties uz attīstību no malas?
No tehnoloģijām – robotiem un mākslīgā intelekta – noteikti nevajadzētu baidīties. Roboti nekad pilnībā neaizstās cilvēkus.
Tehnoloģijas nepārtraukti progresē – to spilgti redzam arī vēsturē, un, protams, tās maina veidu, kā cilvēki strādā. Ir nepieciešams darbaspēks ar aizvien specializētākām zināšanām, samazinās pieprasījums pēc mazkvalificēta darbaspēka, taču bez cilvēkiem nav iespējams iztikt. Lai gan baidīties no jaunā un nezināmā ir cilvēka dabā, mums vienlaikus jāapzinās, ka mākslīgais intelekts un robotizēti risinājumi patiesībā nozīmē augstāk apmaksātus darbus ar labākiem nosacījumiem, kuriem, protams, nepieciešamas atbilstošas zināšanas un prasmes. Tā ir atbilde uz jautājumu, kā strādāt vairāk un kvalitatīvāk, vienlaikus taupot laiku un citus resursus. Automatizācija ne vienmēr nozīmē cilvēka aizstāšanu ar robotu, daudz biežāk tā nozīmē cilvēka sadarbību ar robotu, un mums jābūt gataviem šai sadarbībai.

STEM nav tikai skaitļi un formulas

Cilvēkiem piemīt virkne unikālu īpašību, ko roboti vai mākslīgais intelekts nespēs aizvietot. Ja pratīsim šīs īpašības likt lietā, mūsu dzīves apstākļi ievērojami uzlabosies. Viens no veidiem, kā to darīt, ir studijas STEM (zinātne, tehnoloģijas, inženierzinātne, matemātika) jomā. Gan Latvijā, gan visā pasaulē trūkst inženierzinātņu talantu – darba devēji pieprasa tehniskos prātus, tomēr vienlaikus daudzi cilvēki baidās no STEM jomas.

Kāpēc šī joma mēdz biedēt? Nereti fizika, ķīmija un matemātika šķiet ļoti grūtas un sarežģītas disciplīnas – ja šāds stereotips nostiprinās jau skolā, nav pārsteidzoši, ka salīdzinoši maz jauniešu, nonākot līdz studiju virziena izvēlei, izvēlas STEM. Patiesībā, šīs zinātnes ir ļoti interesantas, aizraujošas un ļoti radošas. Tie nav tikai skaitļi, formulas un "Excel" tabulas. Piemēram, robotikas studenti apgūst ne tikai programmēšanu, tehnisko mehāniku, elektroniskas ierīces robotikā un līdzīgus mācību priekšmetus, bet arī inženieru un datorgrafiku, lietišķo komunikāciju, projektu vadību un uzņēmējdarbību.

Augstskolu uzdevums – mazināt bailes no tehniskajām zinātnēm

Manuprāt, tas lielā mērā ir arī universitāšu un augstskolu uzdevums – parādīt šo jomu draudzīgumu un radošumu, tāpēc esmu gandarīts, ka varam piedāvāt arī bezmaksas mācībstundas tādās jomās kā programmēšana, robotika un mākslīgais intelekts, kā arī loģistika un sociālās zinātnes.

Patiesībā ar tehnoloģijām un robotiku saistoši var iepazīstināt bērnus un jauniešus jau no desmit gadu vecuma. Savlaicīgi motivējot un rosinot interesi, palielināsies arī studējošo skaits nozarē, un attiecīgi, arī inženierzinātņu talantu skaits.

Sadarbība ar darba devējiem

Vienlīdz būtiska ir arī darba devēju iesaiste, jo tikai kopīgi sadarbojoties iespējams radīt studiju programmas, kas atbilst darba tirgus prasībām, un motivēt jauniešus nebaidīties no tehniskajām zinātnē. Veiksmīgs piemērs ir Transporta un sakaru institūta (TSI) sadarbība ar uzņēmumu "Robologic GmbH", tādēļ olimpiāžu uzvarētājiem tiek piedāvātais grants, kas sedz studiju maksu vai nodrošina 50% vai 75% atlaidi un darba vietu uzņēmumā. Arī uzņēmums "Clarity Labs" atbalsta topošos studentus, kuri vēlas studēt IT jomā, apmaksājot datorzinātņu studijas un iedvesmojot jaunos profesionāļus darbam programmatūras nozarē. Esmu pārliecināts, ka aizvien vairāk šādas uzņēmumu un augstskolu sadarbības sniegtu jauniešiem papildus motivāciju.

Runājot par augstākās izglītības un darba devēju sadarbību, jāpiezīmē vēl kāds interesants aspekts.
Statistika liecina, ka studijas STEM jomā uzsāk daudz vairāk jauniešu nekā absolvē. Viens no iemesliem ir ārkārtīgi lielais pieprasījums no darba devējiem. Talantīgie jaunieši nereti tiek aicināti uzsākt karjeras veidošanu jau pēc pirmā vai otrā studiju gada.
Atalgojums nozarē ir konkurētspējīgs, tāpēc daudzi arī atsaucas šim aicinājumam. Lai cik vilinoši būtu piedāvājumi, es tomēr aicinātu studentus pabeigt iesākto – absolvētas studijas un, piemēram, profesionālā bakalaura grāds elektronikā un automātikā, kā arī elektronikas inženiera kvalifikācija, sniedz daudz plašākas iespējas nākotnē. Tas nozīmē ne tikai vilinošus piedāvājumus no darba devējiem, bet iespēju pašam kļūt par darba devēju – dibinot savu kompāniju vai kļūstot par jau esoša uzņēmuma vai nodaļas vadītāju. Turklāt, mūsdienās ir iespējams veiksmīgi apvienot studijas un darbu.

Domāt ārpus kartes un darboties komandā

Robotika un citas STEM jomas ir arī stāsts par radošumu, tāpēc par karjeru šajās nozarēs viennozīmīgi vērts padomāt arī cilvēkiem, kuriem tuva mākslas un dažādas radošās industrijas. Labākie inženieri nav tie, kuri spēj tikai sekot soli pa solim aprakstītām darbībām – labākie spēj domāt ārpus kastes, sadarboties komandā, un nekad nezaudē zinātkāri.

Jau 20 gadus esmu mācībspēks robotikas jomā un esmu saticis studentus, kuri nāk no dažādām nozarēm – cilvēkus ar pieredzi sporta vai teātra jomā, kuri lieliski prot sadarboties komandās, cilvēkus, kuri aizrautīgi vēlas uzlabot dzīvi citiem, risinot veselības aprūpes problēmas, vai izstrādāt un attīstīt datorspēles u.c. Zem robotikas lietussarga atradīsies vieta visiem.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !