RTU maģistrantūras studentiem iespēja tikt pie naudas zinātniskajai darbībai
Foto: Elīna Karaseva, RTU

Maģistrantūras studentiem, kuri savu nākotni vēlas saistīt ar zinātni un plāno studēt doktorantūrā, ir iespēja pieteikties Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) finansiālajam atbalstam, līdz 2020. gada 6. janvārim iesniedzot projekta pieteikumu un pretendējot uz grantiem RTU izsludinātajā "Projektu konkursā studējošajiem RTU zinātniskā personāla kapacitātes stiprināšanai".

Konkursa mērķis – sekmēt absolventu nodarbinātību RTU pēc studiju beigām, veicināt starptautiski atzītu zinātnisku publikāciju skaita pieaugumu un studiju procesā integrētu zinātnisko pētījumu izstrādi.

Konkursā var piedalīties jebkurš sekmīgs maģistrants, kurš projekta uzsākšanas brīdī ir ievēlēts zinātniskā asistenta amatā RTU. Lai iesniegtu projektu, maģistrantūras studentiem ir jāsaņem atbalsta apliecinājums no tās RTU struktūrvienības vadītāja, kurā maģistrants tiks nodarbināts projekta realizācijas laikā.

Konkursa finansējums 2019.-2020. gadā ir 95 000 eiro, un viena projekta maksimālā summa – 6000 eiro. Projekta ieviešanas ilgums – līdz 12 mēnešiem.

Grantu programma izveidota, lai palielinātu to RTU maģistrantu skaitu, kas spējīgi radīt starptautiski citējamas zinātniskās publikācijas un turpināt studijas doktorantūrā, tādējādi stiprinot RTU zinātniskā personāla attīstību un kapacitāti.

Tags

Rīgas Tehniskā universitāte Zinātne

Comment Form