Komentāri portālā

Kas ir „Delfi” komentāri

Portālā „Delfi” jau vairāk nekā desmit gadus ir pieejama skaidri saprotama sistēma, kā pie jebkura raksta publicēt savas atsauksmes jeb komentārus. Lai pievienotu komentāru, jums nav nepieciešams reģistrēties, taču iesakām reģistrēties, jo tas padara komentāru vidi sakārtotāku un palīdz jums organizēt savu virtuālo „es” un saturu, kuru jūs radāt.

Komentāri ir publiska arēna, kurā ikviens drīkst brīvi paust savu viedokli par to vai citu jautājumu. Jūsu paustais pieejams ne tikai jūsu paziņām, bet jebkuram portāla apmeklētājam. Ja jums gribas vienkārši papļāpāt, to gan labāk darīt tērzētavās, kas īpaši domātas tāda veida saziņai. Atcerieties, ka komentāros citi cilvēki, pirmkārt, vēlas redzēt jūsu viedokli par jautājumu, kas skarts attiecīgajā rakstā.

Kā uzvesties „Delfi” komentāros

Virtuālajā saziņas vidē ir spēkā visas tās pašas morāles normas, kas ikdienas dzīvē. Tāpēc „Delfi” lietotājus lūdz:
 • Ievērot morāles un pieklājības normas;
 • Iztikt bez rupjībām;
 • Cienīt savus līdzcilvēkus.

Kārtīgā sabiedrībā jāmāk uzvesties. „Delfi” uzskata, ka būt pieklājīgam, nozīmē:

 • Neizmantot svešus vārdus un iesaukas;
 • Censties lietot tādu valodu, kādā cilvēki mēdz diskutēt;
 • Censties rakstīt lasīšanai piemērotā formātā (ieteicams, latīņu alfabētā latviešu valodā);
 • Nerakstīt vārdus AR LIELAJIEM burtiem. Citiem tas izskatīsies pēc bļaušanas;
 • Neflūdot (tas nozīmē – neievietot ar tēmu nesaistītus komentārus, bezjēdzīgus, atkārtotus un pārāk garus pārkopētus tekstus).

Ko nedrīkst darīt „Delfi” komentāros

„Delfi” nenes juridisku atbildību par pievienoto komentāru saturu, kā arī patur tiesības dzēst:
 • Neētiskus komentārus;
 • Komentārus, kas rakstīti cita cilvēka vārdā (ar citu iesauku / lietotājvārdu);
 • Komentārus, kas satur ar „Delfi” nesaskaņotu reklāmu;
 • Flūdojošus komentārus;
 • Komentārus, kas aizskar lasītāju godu un cieņu;
 • Komentārus, kas kurina nacionālo, rasu, reliģijas vai cita veida naidu.

Ko „Delfi” dara ar pārkāpējiem

Pirmkārt, redakcija dzēš komentārus, kas pārkāpj uzvedības noteikumus. Otrkārt, par rupju noteikumu pārkāpšanu vai atkārtotu noteikumu pārkāpšanu „Delfi” patur tiesības uz laiku liegt lietotājam iespēju pievienot komentārus. Treškārt, iespējamas situācijas, kad aizskarošu komentāru autoru atrod policija un sauc pie atbildības.

Ja pārkāpumus veicis reģistrēts lietotājs, tad jārēķinās, ka noteikumu pārkāpšana jums radīs īpašas neērtības, jo jūs uz laiku vai pavisam vairs nedrīkstēsiet lietot savu reģistrēto lietotājvārdu un avatāru.

Lietotāju informācijas aizsardzība

Informāciju par komentāru autoriem (tā datora IP adresi, no kura pievienots komentārs) „Delfi” sniedz tikai tiesībsargājošajām iestādēm, ja saņemts oficiāls rakstveida pieprasījums. Šajos gadījumos netiek pieļauti nekādi izņēmumi.

Autortiesības

Iesūtot un publicējot informāciju "Delfi" portāla lapas, jūs nododat "Delfi" visas autortiesības šīs informācijas izmantošanā. Informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no "Delfi" par iesūtītās informācijas izmantošanu. "Delfi" patur sev tiesības pārpublicēt, izplatīt, publicēt un pasniegt iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts. Trešajām personām nav tiesību izmantot šos "Delfi" publicētos materiālus bez rakstiskas atļaujas.