Cenzētais sākums un gūsteknes balss

Padomju cenzūra aizliedza filmas sākuma epizodi, kuru bija izdomājuši Gaidajs un Ņikuļins: Vicina varonis pieiet pie dēļu sētas un atskatoties sāk ar krītu rakstīt burtu Х. Pēc tam parādās Ņikuļina varonis un pieraksta burtu У.

Ieraudzījis šīs nekārtības, milicis sāk pūst savā svilpē, bet Ņikuļins neapjūkot pieraksta klāt: Художественный фильм.

Zīmīgi, ka Natālijai Varlejai neizdevās ieskaņot savas varones Ņinas balsi. Gūsteknes balss pieder Nadeždai Rumjancevai.

Comment Form